ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Енергозбереження

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Порядок проведення та вимоги до організації робіт

ДСТУ 4713:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Денкі»

РОЗРОБНИКИ: Ю. Нуждіна, канд. фіз.-мат. наук; В. Розен, канд. техн. наук (керівник розробки); П. Розен; О. Соловей, канд. техн. наук; А. Чернявський; Л. Шульга; Ю. Шульга, канд. техн. наук

ВНЕСЕНО: Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енерге­тичних ресурсів

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 січня 2007 р. № 4 з 2007-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2007

ДСТУ 4713:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Порядок проведення та вимоги до організації робіт

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРОМЬІШЛЕННЬІХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Порядок проведення и требования к организации работ

ENERGY SAVING

ЕNERGY AUDIT OF INDUSTRIAL EYNERPRISES

The order of carrying out of and the requirements to the organization of works

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до організування робіт і порядку проведення енерге­тичного аудиту (ЕА) промислових підприємств.

1.2 Цей стандарт визначає:

- призначеність і завдання енергетичного аудиту;

- основні етапи енергетичного аудиту;

- вимоги до робіт з енергетичного аудиту;

- вимоги до збирання та аналізування інформації про об'єкт енергетичного аудиту;

- вимоги до розроблювання рекомендацій щодо запровадження енергоощаджувальних за­ходів, їх техніко-економічного обґрунтування та оцінення їх впливу на довкілля;

- вимоги до складання звіту за результатами енергетичного аудиту.

1.3 Цей стандарт рекомендовано використовувати юридичним і фізичним особам у їхній діяль­ності для проведення енергетичних аудитів.

2

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online