ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011 Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
nba1198.vp

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА

З РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ

ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ

БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

У ПРОЕКТАХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

ЯК РЕГЛАМЕНТНИХ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ

Мінрегіон України 2013

 

ПЕРЕДМОВА

1.РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві "БудЦентр"

РОЗРОБНИКИ: О. Артанов, Я. Бахуринська, Т. Василенко, М. Гринберг, канд. техн. наук (науковий керівник), Н. Закалата

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 грудня 2011 р. № 434 та від 28.09.2012 р. № 495, чинний з 2013-03-01

3. Цей стандарт надає рекомендації з розроблення національних стандартів як регламентних технічних умов згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд та враховує основні положення з оцінки відповідності, викладені у документах Європейської комісії (ЕС) щодо побудови та змісту гармонізованих європейських стандартів hEN на будівельні вироби (Product standards), за ДСТУ-Н Б A.1.1-90:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ М щодо оцінки відповідності за Директивою будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві (Guidance paper M (concerning Council Directive - 89/106/EEC (CPD) [1]) CONFORMITY ASSESSMENT UNDER THE CPD: Initial type-testing and Factory production control)

4. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5. Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу нормативних документів у галузі будівництва А.1.1 - "Система стандартизації та нормування в будівництві"

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА

З РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД У ПРОЕКТАХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЯК РЕГЛАМЕНТНИХ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

РУКОВОДСТВО

К РАЗРАБОТКЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ПРОЕКТАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ КАК РЕГЛАМЕНТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

GUIDELINE

FOR DEVELOPMENT OF PROVISIONS CONCERNING CONFORMITY ASSESSMENT IN ACCORDANCE WITH THE TECHNICAL REGULATION ON CONSTRUCTION PRODUCTS, BUILDINGS AND WORKS IN DRAFTS OF NATIONAL STANDARDS AS REGULATION TECHNICAL SPECIFICATIONS

Чинний від 2013-03-01

ВСТУП

0.1 Цей стандарт регламентує розроблення положень з оцінювання відповідності в проектах національних стандартів як регламентних технічних умов, РТУ у рамках певного порядку, передбаченого в пункті 13 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (надалі - Технічний регламент).

Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом здійснюється згідно з чинним законодавством України, національними стандартами, зокрема, ДСТУ Б А.1.2-1 і ДСТУ Б А.1.2-2, а також з урахуванням міжнародних і європейських документів.

0.2 Стандарт базується, зокрема, на:

0.2.1 досвіді з розроблення та впровадження гармонізованих європейських стандартів (hEN), які містять відомості, визначені Європейською комісією (ЕС) як актуальні для СЄ-маркування. Побудову і зміст розділів (положень) з оцінки відповідності будівельних виробів також уніфіковано на теренах ЄС. Стандарт hEN містить:

- розділ, що стосується загальних аспектів і впровадження основних методів оцінки;

- розділ "Початкове випробування типу (ІТТ)", що визначає, як випробовують або оцінюють показники виробів, і може включати підрозділ щодо відбору зразків для тестування або оцінки, якщо цю інформацію не включено в іншому місці;

- розділ "Заводський контроль виробництва (FPC)".

Конкретні аспекти СЄ-маркування (наприклад, розподіл завдань і відповідальності між виробником і нотифікованим органом) розміщують в додатку ZA. Саме наявність цього додатка ідентифікує документ як hEN;

0.2.2 положеннях ДСТУ-Н Б A.1.1-90 (Керівний документ М), ідентичним прототипом якого є Guidance Paper M [2]. Останній був виданий у травні 2005 року. Його первинна версія існувала як внутрішнє Керівництво CEN для технічних комітетів, спрямоване на поліпшення розділів оцінки відповідності в гармонізованих європейських стандартах.

Після спільного опрацювання консультантами CEN і Групою нотифікованих органів (GNB), а на більш пізньому етапі - службами Європейської комісії - документ було істотно перероблено із забезпеченням гармонізованих стандартів (hEN) і європейських технічних ухвалень (ЕТА) вказівками щодо розділів з оцінки відповідності, враховуючи практичний досвід першого покоління гармонізованих технічних умов (hEN і ЕТА).

0.3 Структуру цього стандарту підпорядковано викладенню положень з оцінювання відповід­ності за таким переліком з нумерацією (0.3.1-0.3.7):

- розділ 4, додатки А, Б

0.3.1 Адаптація до законодавства ЄС згідно з п.14. Технічного регламенту;

0.3.2 Розроблення проектів стандартів і застосування їх у статусі РТУ на підставі п.2 і п.12 Технічного регламенту;

0.3.3 Презумпція відповідності виробів вимогам Технічного регламенту згідно з його п.7;

- розділ 5, додаток Б

0.3.4 Основні вимоги до споруд і показники виробів з урахуванням ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.2-11;

- розділ 6, додаток Б

0.3.5 Системи підтвердження відповідності (АоС) згідно з ДСТУ Б А.1.2-2, додаток А;

- розділ 7, додатки Б, В, Г

0.3.6 Початкове випробування типу (ІТТ) з урахуванням ДСТУ-Н Б A.1.1-90 із включенням методи перевірки та оцінки виробів;

0.3.7 Контроль виробництва на підприємстві (FPC) з урахуванням ДСТУ-Н Б А.1.1-83, ДСТУ-Н Б A.1.1-90 і ДСТУ ISO 9001.

У додатках В і Г користувачам надано тематичний путівник (зміст - заголовки, оригінальні та додані) і текст з Керівного документа М (ДСТУ-Н Б A.1.1-90), виправлений у перекладі, скорочений та адаптований до усталених вимог українського законодавства у сфері технічного регулювання.

Розроблення положень 0.3.1-0.3.7 в проектах національних стандартів може бути виконано організацією, яка спеціалізована у галузі оцінки відповідності в будівництві.

0.4 Цей стандарт не є юридичною інтерпретацією Технічного регламенту, не виправляє та не модифікує його будь-яким чином. Він не є обов’язковим, і визначені в ньому процедури прин­ципово не виключають інші процедури, які можуть так само задовольнити встановлені вимоги.

Стандарт буде використано в тому, що стосується одержання ефекту від впровадження Технічного регламенту з юридичної, технічної та адміністративної точок зору.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт втановлює вимоги до викладення та оформлення основних положень щодо оцінювання відповідності у проектах національних стандартів на будівельні вироби (чи змін до них) як регламентних технічних умов (надалі - проект стандарту).

1.2 Стандарт призначено для органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, які розробляють, експертують, перевіряють чи застосовують стандарти.

1.3 Рекомендації цього стандарту можуть бути застосовані для стандартизації процедур добровільного підтвердження відповідності (в законодавчо нерегульованій сфері) та допоміжних процедур. Його положення можуть бути використані при розробленні проектів ДСТУ, які не мають статусу РТУ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764.

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ I щодо застосування статті 4 (4) Директиви стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до Директиви стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ А щодо призначення нотифікованих органів по роботі з Директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

ДСТУ-Н Б A.1.1-86:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ E щодо рівнів та класів згідно з Директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації удівельних виробів за реакцією на вогне­вий вплив

ДСТУ-Н Б A.1.1-88:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ D щодо СЕ-маркування згідно з Директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері Директиви стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б A.1.1-90:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ М щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відпо­відності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ Б А.1.2-6:2010 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online