Постанова від 28.05.1989 № 150 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань заробітної плати працівників виробничих галузей народного господарства

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 28 травня 1989 р. N 150
                Київ
   Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень
     Уряду Української РСР з питань заробітної плати
   працівників виробничих галузей народного господарства
 
   У зв'язку з удосконаленням організації заробітної плати і
введенням нових тарифних ставок і посадових окладів працівників
виробничих галузей народного господарства та  відповідно  до
постанови Ради Міністрів СРСР від 28 лютого 1989 р. N 190 Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліками, що додаються.
   2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
28 лютого 1989 р. N 190 "Про визнання такими, що втратили
чинність, та зміну деяких рішень Уряду СРСР з питань заробітної
плати працівників виробничих галузей народного господарства":
   1) Визнала такими, що втратили чинність, рішення Уряду СРСР
згідно з переліками N 1 і 2, що додаються.
   2) Внесла до рішень Уряду СРСР такі зміни:
   а) у пункті 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 20 вересня
1960 р. N 1006 "Про оплату праці працівників підприємств і
організацій  промисловості,  зайнятих  проведенням  ходових
випробувань кораблів і суден" пункт 1  розпорядження  Ради
Міністрів УРСР від 15 жовтня 1960 р. N 1427) слова: "підпунктом
"г" пункту 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 січня
1960 р. N 45" замінити словами: "пунктом 6 додатка N 20 до
постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 17 вересня
1986 р. N 1115";
   б) абзац другий пункту 2 постанови Ради Міністрів СРСР від
24 травня 1962 р. N 475 "Про режим робочого часу робітників
радгоспів та інших державних підприємств сільського господарства"
- ЗП СРСР, 1962 р., N 8, ст. 70 (абзац другий пункту 2 вступної
частини постанови Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1962 р. N 638)
після  слів:  "почасових тарифних ставок" доповнила словами:
"(тарифних ставок, встановлених для авансування до одержання
продукції)".
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 18
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 28 травня 1989 р. N 150
               ПЕРЕЛІК
      рішень Уряду УРСР з питань заробітної плати
   працівників виробничих галузей народного господарства,
            що втратили чинність
 
   1. Розпорядження Раднаркому УРСР від 5 лютого 1945 р. N 100.
   2. Пункт 12 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 вересня
1947 р. N  1545 "Про механізацію лісозаготівель і створення
необхідних умов для закріплення робітничих та інженерно-технічних
кадрів Міністерства лісової промисловості УРСР" (ЗП УРСР, 1947 р.,
N 22, ст. 146).
   3. Абзац другий розпорядження Ради Міністрів  УРСР  від
22 червня 1950 р. N 678 в частині тарифних ставок і посадових
окладів.
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 березня 1956 р. N 307
"Про додаткову передачу підприємств і організацій Міністерства
промисловості продовольчих  товарів  СРСР  у  підпорядкування
Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР".
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 березня 1957 р. N 193
"Про впорядкування  заробітної  плати  працівників  вугільної
промисловості  Міністерства місцевої і паливної промисловості
Української УРСР" (ЗП УРСР, 1957 р., N 5-6, ст. 49).
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 грудня 1958 р. N 1842
"Про затвердження тарифних ставок, посадових окладів і положень
про преміювання працівників підприємств, будов і організацій
вугільної промисловості, які знаходяться у віданні місцевих Рад
депутатів трудящих, міністерств і відомств УРСР".
   7. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 липня 1959 р.
N 938.
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1959 р. N 1918
"Про внесення деяких змін в умови оплати праці керівних та
інженерно-технічних  працівників  вугільної  і  сланцьової
промисловості".
   9. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1960 р.
N 474.
   10. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 квітня 1960 р.
N 569.
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1960 р. N 682
"Про внесення деяких змін в умови оплати праці керівних та
інженерно-технічних працівників підприємств, будов і організацій
вугільної промисловості, які знаходяться у віданні місцевих Рад
депутатів трудящих, міністерств і відомств Української РСР".
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 липня 1960 р. N 1111
"Про передачу деяких питань, зв'язаних з переводом на семи- і
шестигодинний робочий день і нові умови оплати праці працівників
галузей народного господарства, на вирішення міністерств, відомств
і виконкомів Рад депутатів трудящих УРСР".
   13. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 липня 1960 р.
N 1021.
   14. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1960 р.
N 1179.
   15. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1960 р.
N 1652.
   16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1960 р.
N 1971  "Про  впорядкування  заробітної  плати  працівників
підприємств,  переданих  з  промислової кооперації у відання
державних органів".
   17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1961 р.
N 1273 "Про умови оплати праці працівників окремих підприємств
місцевої промисловості Української РСР" (ЗП УРСР, 1961 р., N 9,
ст. 111).
   18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1961 р.
N 1671 "Про встановлення для робітників підприємств і цехів по
виробництву залізобетонних і бетонних виробів  і  конструкцій
тарифних ставок, передбачених постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР і ВЦРПС від 19 вересня 1959 р. N 1120 для робітників
підприємств промисловості будівельних матеріалів".
   19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1962 р. N 747
"Про збільшення виробництва кранів мостових електричних в 1962
році та розширення виробничих потужностей для їх виготовлення".
   20. Підпункт "а" пункту 1 і пункт 2 розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 9 жовтня 1962 р. N 1680-0197.
   21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1963 р.
N 1007 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння чабанам
звання "Майстер вівчарства" (ЗП УРСР, 1963 р., N 8, ст. 85).
   22. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1964 р. N 167
"Про внесення деяких змін в умови оплати праці робітників,
зайнятих на підземних роботах на підприємствах і будовах вугільної
і сланцевої промисловості".
   23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1965 р.
N 942    "Про    затвердження    типових    штатів
адміністративно-управлінського  персоналу   учбово-виробничих
підприємств Українського товариства сліпих".
   24. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 8 грудня
1967 р. N 793 "Про встановлення тарифних ставок і окладів
робітників і службовців по галузях народного господарства у
зв'язку зі збільшенням мінімального розміру заробітної плати до 60
карбованців на місяць та підвищенням тарифних ставок і окладів
окремим категоріям працівників", крім пункту 4 вступної частини
цієї постанови.
   25. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1969 р.
N 1120.
   26. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 вересня
1970 р. N 463 "Про визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду
УРСР у зв'язку з постановою ЦК КП України, Ради Міністрів УРСР і
УРРПС від 4 лютого 1969 р. N 118 "Про підвищення заробітної плати
середньооплачуваних категорій працівників, зайнятих у будівництві
і на ремонтно-будівельних роботах" (ЗП УРСР, 1970 р., N 9,
ст. 97).
   27. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 листопада
1970 р. N 590 "Про заходи по дальшому поліпшенню технічного
обслуговування, ремонту і прокату побутової радіотелевізійної
апаратури".
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 28 травня 1989 р. N 150
 
               ПЕРЕЛІК
   рішень Уряду УРСР з питань заробітної плати, що втратили
   чинність в частині підприємств, об'єднань і організацій,
    переведених на нові умови оплати праці, передбачені
     постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС
     від 17 вересня 1986 р. N 1115
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 жовтня 1953 р. N 2101
"Про посадові  оклади  працівників  технічного  контролю  на
підприємствах".
   2. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 серпня 1959 р.
N 1036.
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1960 р.
N 1889 "Про впорядкування заробітної плати працівників річкового
транспорту".
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1961 р. N 99
"Про впорядкування заробітної плати працівників, зайнятих на
вантажно-розвантажувальних роботах", крім підпункту "б" пункту 2 і
пункту 11 вступної частини цієї постанови.
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 липня 1961 р. N 976
"Про  впорядкування  заробітної  плати  працівників  міського
транспорту", крім пункту 14 вступної частини цієї постанови.
   6. Пункт 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 1 березня
1968 р. N 109 "Про заходи по поліпшенню обслуговування населення
міським пасажирським транспортом" (ЗП УРСР, 1968 р., N 3, ст. 32).
   7. Пункт 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 березня
1975 р. N 180 в частині умов, передбачених пунктом 5 розпорядження
Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня 1965 р. N 2027.
   8. Пункт 10 постанови Ради Міністрів УРСР 13 вересня 1979 р.
N 448 "Про передачу додатково на вирішення
міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і
Севастопольської міських Рад народних депутатів деяких питань
господарського будівництва" (ЗП УРСР, 1979 р., N 9, ст. 66).
   9. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від
20 грудня 1983 р. N 515 "Про організацію виконання постанови Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС від 1 грудня 1983 р. N 1125 "Про заходи по
дальшому розвитку і підвищенню ефективності бригадної  форми
організації та стимулювання праці в промисловості" (ЗП УРСР,
1984 р., N 1, ст. 2).
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 травня 1984 р. N 229
"Про  затвердження  Переліку  професій  і  посад працівників
транспортно-експедиційних підприємств по обслуговуванню населення
Міністерства  автомобільного транспорту УРСР, по яких можуть
виплачуватись доплати за роботу за графіком з поділом робочого дня
на дві частини".
   11. Підпункт  "в" пункту 5, підпункт 1 і абзац другий
підпункту 3 пункту 11 постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 22 лютого 1985 р. N 82 "Про вдосконалення організації, системи
оплати і стимулювання праці в будівництві".
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 28 лютого 1989 р. N 190
 
              ПЕРЕЛІК N 1
   рішень Уряду СРСР з питань заробітної плати працівників
   виробничих галузей народного господарства, що втратили
               чинність
               (Витяг)
   1. Пункт 18 додатка N 17 до постанови Ради Міністрів СРСР від
25 червня 1951 р. N 2167 "Про заходи по збільшенню заготівель
вовни і розвитку вівчарства на 1951 - 1955 рр." (підпункт "д"
пункту 21 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 24 липня
1951 р. N 1873).
   2. Пункт 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 2 лютого 1963 р.
N 129 "Про заходи по розвитку вівчарства в колгоспах і радгоспах
Північно-Західного,   Центрального,   Центрально-Чорноземного,
Волго-Вятського, Уральського районів і районів Середнього Поволжя
РРФСР, лісостепових районів і районів Полісся Української РСР,
Білоруської РСР, Литовської РСР, Латвійської РСР і Естонської РСР"
(підпункти "б" і "в" пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від
6 березня 1963 р. N 284).
   3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 26 жовтня 1964 р. N 883
"Про підвищення посадових окладів майстрам виробничого навчання
професійно-технічних училищ по підготовці робітників для хімічної
промисловості, зайнятим навчанням робітників у виробництвах і в
цехах з шкідливими, важкими, особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від
2 листопада 1964 р. N 1615).
   4. Пункт 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 13 листопада
1967 р. N 1037 "Про встановлення підвищених тарифних ставок для
робітників-верстатників  машинобудівних   і   металообробних
підприємств і цехів в усіх галузях народного господарства" (пункт
1 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 8 грудня
1967 р. N 792).
   5. Пункт 7 постанови Ради Міністрів СРСР від 30 березня
1976 р. N 210 "Про заходи по збільшенню виробництва і закупок
цибулі та часнику" (пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від
16 квітня 1976 р. N 175).
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 28 лютого 1989 р. N 190
              ПЕРЕЛІК N 2
   рішень Уряду СРСР з питань заробітної плати, що втратили
   чинність в частині підприємств, об'єднань і організацій,
    переведених на нові умови оплати праці, передбачені
     постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС
     від 17 вересня 1986 р. N 1115
             (Витяг)
 
   1. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 серпня 1960 р.
N 810 "Про посадові оклади дільничних гірничотехнічних інспекторів
і дільничних газотехнічних інспекторів держгіртехнаглядів союзних
республік і дільничних газотехнічних інспекторів Державної газової
інспекції Головгазу СРСР", а також додаток до цієї постанови, крім
примітки 2 (пункт 3 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР
від 31 серпня 1960 р. N 1439, а також додаток до цієї постанови,
крім примітки 2).
   2. Постанова Ради Міністрів СРСР від 29 травня 1962 р. N 492
"Про внесення змін в умови оплати праці робітників, зайнятих на
вантажно-розвантажувальних  роботах  у  морських   портах"
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 червня 1962 р. N 881).
   3. Пункт 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 2 серпня 1962 р.
N 810 "Про централізацію керівництва роботою рибогосподарських
організацій на басейнах" (підпункт "в" пункту 12 постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 вересня 1962 р. N 1037) в частині оплати
праці.
   4. Підпункт "а" пункту 2 постанови Ради Міністрів СРСР від
22 травня 1964 р. N 436 "Про заходи по дальшому  зміцненню
матеріально-технічної  бази  поштового зв'язку" (абзац другий
підпункту "б" пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 червня
1964 р. N 672 - ЗП УРСР, 1964 р., N 6, ст. 78).
   5. Підпункт "а" пункту 13 і пункт 14 постанови Ради Міністрів
СРСР від 27 лютого 1965 р. N 115 "Про заходи по прискоренню
освоєння енергоблоків потужністю 300 тис. квт" (абзац другий
підпункту "л" і підпункт "м" пункту 16 постанови Ради Міністрів
УРСР від 21 травня 1965 р. N 492).
   6. Пункт 7 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 квітня 1965 р.
N 254 "Про заходи по збільшенню виробництва і закупок насіння
соняшника" - ЗП СРСР, 1965 р., N 8 - 9, ст. 67 (підпункт "в"
пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1965 р.
N 415).
   7. Пункт 5 розпорядження Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня
1965 р. N 2027 (підпункт "г" пункту 3 розпорядження Ради Міністрів
УРСР від 26 листопада 1965 р. N 1523).
   8. Пункт 1 розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17 травня
1966 р. N 1074 (пункт 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від
20 травня 1966 р. N 540).
   9. Абзац перший пункту 18 постанови Ради Міністрів СРСР від
7 жовтня 1971 р. N 730 "Про заходи по дальшому розвитку рибництва
і промислового рибальства у внутрішніх водоймах країни" (абзац
перший підпункту "з" пункту 20 постанови Ради Міністрів УРСР від
11 грудня 1971 р. N 548) в частині встановлення доплат.
   10. Пункт 16 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 грудня
1972 р. N  884  "Про  заходи по поліпшенню роботи міського
пасажирського транспорту" - ЗП СРСР, 1973 р., N 1, ст.  3
(пункт 10  постанови Ради Міністрів УРСР від 5 березня 1973 р.
N 113 - ЗП УРСР, 1973 р., N 3, ст. 19).
   11. Підпункти "б" і "в" пункту 6 постанови Ради Міністрів
СРСР від 11 травня 1973 р. N 321 "Про заходи по впорядкуванню
діяльності підсобних підприємств і  промислів  у  сільському
господарстві" - ЗП СРСР, 1973 р., N 12, ст. 61 (підпункти 2 "б" і
2 "в" пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1973 р.
N 280 - ЗП УРСР, 1973 р., N 6, ст. 48).
   12. Пункт 13 постанови Ради Міністрів СРСР від 6 грудня
1973 р. N 878 "Про додаткові заходи по посиленню боротьби з
захворюванням худоби на ящур" (абзац третій пункту 5 постанови
Ради Міністрів УРСР від 26 грудня 1973 р. N 606).
   13. Пункт 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 19 серпня
1977 р. N 754 "Про заробітну плату лінійного персоналу і пільги
окремих категорій працівників, зайнятих у будівництві" (підпункт 1
пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 серпня 1977 р.
N 667).
   14. Абзац перший пункту 14 постанови Ради Міністрів СРСР від
20 квітня 1978 р. N 312 "Про удосконалення управління міжгалузевим
промисловим залізничним транспортом і підвищення ефективності його
роботи", а також абзац другий цього пункту в частині поширення дії
пункту 11 постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
2 червня 1971 р. N 339 та пункту 48 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 13 січня 1977 р. N 49 (абзац перший підпункту 4
пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1978 р. N 318,
а також абзац другий цього підпункту у відповідній частині).
   15. Пункт 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 28 січня
1980 р. N 73 "Про заходи по розвитку штучного розведення дичини"
(підпункт "в" пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 лютого
1980 р. N 128).
   16. Абзац другий пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від
1 жовтня 1981 р. N 958 "Про дальший розвиток робіт по активному
впливу  на гідрометеорологічні процеси в інтересах народного
господарства в 1981 - 1985 роках" (абзац другий пункту 1 вступної
частини постанови Ради Міністрів УРСР від 9 листопада 1981 р.
N 546) в частині оплати праці.
   17. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня
1981 р. N 1024 "Про заходи по закріпленню кадрів на підприємствах
борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості  системи
Міністерства заготівель СРСР" (підпункт 2 пункту 4 постанови Ради
Міністрів УРСР від 13 листопада 1981 р. N 566).
   18. Абзац третій пункту 13 постанови Ради Міністрів СРСР від
23 лютого 1982 р. N 146 "Про застосування рідкого аміаку в
сільському господарстві в 1982 - 1985 роках" (останній абзац
пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 березня 1982 р.
N 157).
   19. Пункт  2  розпорядження  Ради  Міністрів  СРСР  від
11 листопада 1982 р. N 2312 (пункт 2 розпорядження Ради Міністрів
УРСР від 26 листопада 1982 р. N 660).
   20. Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 5 липня 1984 р.
N 709 "Про поширення дії постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
1 грудня 1983 р. N 1125 на підприємства і організації транспорту і
зв'язку" - ЗП СРСР, 1984 р., N 25, ст. 132 (розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 10 липня 1984 р. N 348) в частині поширення дії
пункту 3 постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 1 грудня
1983 р. N 1125.
   21. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 листопада
1984 р. N 1168 "Про стимулювання виробництва насіння гібридів
соняшнику" (пункт 2 розпорядження Ради  Міністрів  УРСР  від
30 листопада 1984 р. N 635).
   22. Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 21 січня
1985 р. N 59 "Про поширення дії постанови Ради Міністрів СРСР і
ВЦРПС від 1 грудня 1983 р. N 1125 на геологорозвідувальні та
топографо-геодезичні підприємства і організації" - ЗП СРСР, 1985
р., N 4, ст. 19 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 січня
1985 р. N 45) в частині поширення дії пункту 3 постанови Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС від 1 грудня 1983 р. N 1125.
   23. Пункти  12 і 13 постанови Ради Міністрів СРСР від
11 квітня 1985 р. N 299 "Про додаткові заходи по вдосконаленню
бухгалтерського обліку в народному господарстві" (підпункти 8 і 9
пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1985 р. N 212
- ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 47).
   24. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 2 січня 1986 р.
N 7 "Про додаткові заходи по закріпленню кадрів у виробничих
об'єднаннях і на підприємствах швейної, взуттєвої, шкіряної і
трикотажної  промисловості  системи  Міністерства   легкої
промисловості СРСР" (підпункт 2 пункту 1 розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 17 січня 1986 р. N 28).

БУДСТАНДАРТ Online