ДСТУ 4218:2003 Метрологія. Резервуари стальні горизонтальні ціліндрічні. Методика повірки (ГОСТ 8.346-2000, MOD)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Метрологія


РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЬНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ


Методика повірки


(ГОСТ 8.346-2000, МОD)


ДСТУ 4218:2003


Відповідає офіційному тексту


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 15 вересня 2003 р. № 158 з 2004-01-01

3 Стандарт відповідає ГОСТ 8.346–2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки (Метрологія. Резервуари стальні горизонтальні циліндричні. Методика повірки)

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 12.03.1992 р.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.346–79)

5 ОФОРМЛЕННЯ: С. Тихонова

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт прийнято зі змінами ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки (Метрологія. Резервуари стальні горизонтальні циліндричні. Методика повірки).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту вміщено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (пункт 2 Предисловия);

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (пункт 4 Предисловия) та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

— на першій сторінці стандарту вилучено дату надання чинності цьому стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— у розділі 2 «Нормативные ссылки», вилучено виноски та посилання на ГОСТ Р 51330.2-99; ГОСТ Р 51330.5-99; ГОСТ Р 51330.1 і -99; ГОСТ Р 51330.19-99; ГОСТ Р 51232-99;

— замість ГОСТ 12.0.004-90, наведеного в «Нормативных ссылках», в Україні діє «Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони здоров’я»;

— замість ГОСТ 7502-98, наведеного в «Нормативных ссылках», в Україні чинний ДСТУ 4179-2003 «Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови»;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКГІ, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

До стандарту внесено технічне відхилення:

— в розділі 1 замість «предназначенные для проведения государственных учетных и торговых операций с нефтью и нефтепродуктами и их хранения, а также взаимных расчетов между поставщиком и потребителем» записати «предназначенные для хранения нефти и нефтепродуктов и проведения измерений их объема в сфере государственного метрологического надзора;

— після п. 11.6 доповнити: «В Украине программы для расчета градуировочных таблиц при градуировке геометрическим методом должны быть аттестованы в ХГНИИМ».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Методика поверки

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным метрологическим центром – Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии (ГНМЦ – ВНИИР) Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22 июня 2000 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азербайджанское Государственное Агентство по стандартизации, метрология и патентам

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Грузия

Грузстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовасгакдарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узстандарт

Украина

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики

3 ВЗАМЕН ГОСТ 8. 346-79

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Методика поверки

Slate system for ensuring the uniformity of measurements. Steel horisontal cylindric tanks.

Calibration methods

Дата введения в Украине 2004-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стальные горизонтальные цилиндрические резервуары (далее – резервуары) номинальной вместимостью от 3 до 200 м3, предназначенные для проведения государственных учетных и торговых операций с нефтью и нефтепродуктами и их хранения, а также взаимных расчетов между поставщиком и потребителем, и устанавливает методику первичной и периодической поверок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.400–80 Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические образцовые. Методика поверки

ГОСТ 10–88 Нутромеры микрометрические. Технические условия

ГОСТ 12.0.004–90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.011–78 Система стандартов безопасности труда. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний

ГОСТ 12.4.099–80 Комбинезоны женские для зашиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.100–80 Комбинезоны мужские для зашиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.131–83 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132–83 Халаты мужские. Технические условия ГОСТ 166–89 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2405–88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 2517–85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2874–82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 3900–85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9392–89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия

ГОСТ 10528–90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 13837–79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 18481–81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 28498–90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online