Наказ від 13.05.1997 № 422/97 Про пріоритетні завдання у сфері містобудування

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
          Про пріоритетні завдання у сфері
              містобудування
 
   З метою  забезпечення  комплексного  розв'язання  проблем
містобудування, врахування державних та місцевих інтересів у
процесі забудови населених пунктів п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити,  що  пріоритетними  завданнями  у  сфері
містобудування є:
   забезпечення сталого  розвитку населених пунктів з метою
створення повноцінного життєвого середовища;
   удосконалення планування та забудови територій, забезпечення
раціонального використання природних, матеріальних та енергетичних
ресурсів;
   здійснення заходів щодо резервування територій для житлового
будівництва, інших державних і громадських потреб, контролю за
додержанням встановлених  умов  їх  використання,  створення
раціональної інженерної і транспортної інфраструктури;
   забезпечення реконструкції  та  реставрації  історичних
будівель, охорони  і  збереження  пам'яток історико-культурної
спадщини, природного ландшафту;
   сприяння розв'язанню житлової проблеми шляхом використання
різних не заборонених законодавством джерел фінансування;
   сприяння залученню інвестицій для технічного переозброєння і
реконструкції діючих підприємств та  будівництва  незавершених
об'єктів;
   розроблення і коригування містобудівної документації щодо
територій та  населених  пунктів, розроблення правил забудови
населених пунктів, передусім для територій, на яких розташовані
пам'ятки історії та культури;
   забезпечення дотримання  затверджених  генеральних  планів
забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації під
час вибору, вилучення викупу) і надання земельних ділянок для
містобудівних потреб;
   здійснення заходів щодо захисту життєвого середовища від
шкідливого впливу  техногенних і соціально-побутових факторів,
небезпечних природних явищ;
   здійснення державного контролю за дотриманням містобудівного
законодавства, державних стандартів, норм і правил  під  час
здійснення містобудівної діяльності;
   ведення містобудівного кадастру населених пунктів.
   2. Кабінету Міністрів України:
   забезпечити підготовку і подати у 1997-1998 роках на розгляд
Верховної Ради України проекти Закону України про планування
використання і забудови територій та Концепції сталого розвитку
населених пунктів;
   розробити пропозиції щодо створення єдиної системи державних
органів містобудування і архітектури та щодо вдосконалення порядку
проведення передбачених  законодавством  державних  експертиз
інвестиційних програм і проектів у сфері містобудування та внести
їх на розгляд у встановленому порядку;
   розробити і затвердити у  1999  році  Генеральну  схему
планування території України.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 13 травня 1997 року
     N 422/97

БУДСТАНДАРТ Online