Наказ від 04.04.1997 № 54 Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об’єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції,...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І
              АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
 
 N 54 від 04.04.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   8 травня 1997 р.
                   за N 167/1971
 
  Про затвердження Типового положення про розробку та видачу
  архітектурно-планувальних завдань і технічних  умов  на
  проектування об'єктів: нового будівництва, розширення,
  реконструкції,  капітального  ремонту та  комплексного
           благоустрою територій
     Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду
     N 3 від 05.01.2000 )
 
   Відповідно до Закону України "Про основи містобудування"
 і постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р.
N 267 "Про затвердження типових положень  про
управління містобудування та архітектури обласної, Київської і
Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури
районної, відділ містобудування і архітектури районної у містах
Києві та Севастополі державної адміністрації"  та  з  метою
упорядкування процесу передпроектних робіт і проектування об'єктів
містобудування Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типове положення про розробку  та  видачу
архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування
об'єктів: нового  будівництва,  розширення,   реконструкції,
капітального ремонту та комплексного благоустрою територій із
додатком (типовою формою архітектурно-планувального завдання) як
основу для підготовки і затвердження у відповідності до чинного
законодавства Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими  державними адміністраціями місцевого
порядку розробки і видачі АПЗ та ТУ.
   2. З метою проведення єдиної державної містобудівної та
технічної політики  Держкомархітектури  АР  Крим,  управлінням
містобудування та   архітектури   обласних,   Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій перед поданням на
затвердження місцевих  положень  погодити  їх  проекти  з
Держкоммістобудування України.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                        Затверджено
                   наказом Держкоммістобудування
                   України від 4 квітня 1997 р.
                   N 54
 
 ( Типове положення втратило чинність на підставі Наказу Держбуду
  N 3 від 05.01.2000 )
 
             Типове положення
   про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань
   і технічних умов на проектування об'єктів:  нового
   будівництва,  розширення, реконструкції, капітального
     ремонту та комплексного благоустрою територій
           1. Загальні положення
   1.1. Типове  положення  про  розробку   та   видачу
архітектурно-планувальних завдань (АПЗ) і технічних умов (ТУ) на
проектування  об'єктів:  нового  будівництва,  розширення,
реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою
територій (далі - положення) розроблено згідно з Законом України
"Про основи містобудування" і постановою Кабінету
Міністрів  України  від 29.02.96 N 267   "Про
затвердження типових положень про управління містобудування та
архітектури обласної, Київської і Севастопольської міської, відділ
містобудування та архітектури районної, відділ містобудування і
архітектури районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації"  і  спрямовано  на  упорядкування  процесу
передпроектних робіт і проектування об'єктів містобудування.
   1.2. Це положення є основою для встановлення порядку розробки
і видачі АПЗ та ТУ Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською  міськими  державними
адміністраціями. Розробку положення здійснює відповідне місцеве
управління містобудування та архітектури.
   1.3. Положення визначає склад та порядок отримання замовником
(забудовником) у місцевих органах містобудування і архітектури, а
також в інженерно-експлуатаційних службах АПЗ та ТУ.
   1.4. Затверджений Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласною, Київською  та  Севастопольською  міською  державною
адміністрацією порядок є  обов'язковим  для  виконання  всіма
установами, організаціями, підприємствами, юридичними і фізичними
особами, які здійснюють містобудівну діяльність на відповідній
території, незалежно  від  форм  власності  та  відомчого
підпорядкування.
   1.5. АПЗ та ТУ дійсні на весь час нормативної тривалості
проектування та будівництва об'єкта, але не менш як 3 роки. Після
закінчення терміну дії АПЗ та ТУ підлягають перереєстрації і
продовженню в органах, в яких їх видали.
   1.6. У місцевому положенні конкретизуються регламент, строки
та умови розробки АПЗ та ТУ, визначаються пільги по оплаті послуг
за розробку та видачу АПЗ та ТУ, інші регіональні та місцеві
особливості діяльності учасників містобудівного процесу.
   1.7. Типова форма АПЗ додається.
    2. Склад і зміст архітектурно-планувального завдання
            та технічних умов
   2.1. АПЗ    -    це    комплекс    містобудівних,
архітектурно-планувальних  та  інженерно-технічних  вимог щодо
призначення, розміщення, основних параметрів об'єкта проектування
на конкретній земельній ділянці з урахуванням державних норм і
правил, екологічних,  санітарно-гігієнічних  та  інших  умов
проектування і будівництва.
   2.2. АПЗ  видається  на  проектування  об'єктів  нового
будівництва,  розширення, реконструкції, капітального  ремонту
житлових, громадських та промислових  об'єктів,  комплексного
благоустрою територій з розташуванням архітектурних малих форм.
   2.3. АПЗ повинно містити:
   - розпорядження відповідної місцевої державної адміністрації
або органу місцевого самоврядування про попереднє погодження місця
розташування об'єкта чи дозвіл на виконання проектно-вишукувальних
робіт;
   - відомості  про право власності або право користування
земельною ділянкою;
   - відомості  про  містобудівні  та  інженерно-геологічні
особливості ділянки;
   - вимоги щодо оцінки впливу об'єкта на навколишнє природнє
середовище (для промислових об'єктів);
   - умови щодо розміщення об'єкта на земельній ділянці;
   - межі території розташування об'єкта, погоджені місцевими
органами Держкомзему;
   - обмеження щодо поверховості будинків і споруд;
   - вимоги щодо опорядження будинків і споруд, благоустрою
території;
   - умови використання цокольних  і  підвальних  поверхів,
підземного простору;
   - вимоги щодо розміщення вбудовано-прибудованих приміщень
(згідно  з рішенням відповідної державної адміністрації  або
виконавчого органу місцевого самоврядування);
   - умови щодо стадійності проектування;
   - відомості  про  вид  проектування   (індивідуальне,
експериментальне, прив'язка типового проекту, проекту повторного
застосування);
   - перелік обов'язкових погоджень проекту;
   - умови отримання дозволу на проведення топографо-геодезичних
та інженерно-геологічних робіт;
   - інші особливі умови та вимоги.
   2.4. ТУ - це комплекс умов та вимог щодо підключення об'єкта
проектування до інженерних мереж, комунікацій і споруд, який
відображає завдання щодо його водо-, тепло-, енергопостачання,
каналізування тощо.
   2.5. ТУ мають відповідати розрахунковим параметрам об'єкта
проектування - місткості, потребам води, тепло-, електроенергії
тощо.
   2.6. Вимоги та умови на проектно-вишукувальні роботи, які
викладені в затверджених АПЗ та ТУ, не можуть бути однобічно
змінені. Зміни і доповнення до виданих замовнику АПЗ та ТУ за
згодою замовника можуть бути внесені органом, який їх видав.
   2.7. АПЗ та ТУ з додатком вихідних даних на проектування є
складовими  частинами  будівельного  паспорта  об'єкта,  який
остаточно  комплектується  замовником  або  госпрозрахунковим
підрозділом при місцевому органі містобудування і архітектури.
     3. Підстави для розробки та видачі архітектурно-
       планувального завдання і технічних умов
   3.1. Підставою для розробки і видачі замовнику АПЗ та ТУ є
розпорядження (рішення) відповідної державної адміністрації або
органу місцевого самоврядування про попереднє погодження місця
розташування об'єкта чи дозвіл на виконання проектно-вишукувальних
робіт.
   3.2. В наданні АПЗ та ТУ не може бути відмовлено, якщо
замовник має відповідні документи, зазначені у п.3.1  цього
положення.
   3.3. Замовник може на договірних засадах делегувати свої
функції  по  одержанню  технічних  умов  місцевому  органу
містобудування та архітектури.
      4. Порядок розробки, видачі та затвердження
      архітектурно-планувального  завдання  і
             технічних умов
   4.1. Для надання земельної ділянки, одержання дозволу на її
забудову замовник (забудовник) звертається із заявою-клопотанням
та необхідними обгрунтуваннями щодо намірів будівництва  до
місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого
самоврядування.
   4.2. Місцева державна адміністрація або виконавчий орган
місцевого самоврядування своїм розпорядженням (рішенням)  про
попереднє погодження місця розташування об'єкта чи дозволу на
проведення проектно-вишукувальних  робіт  доручає  відповідним
організаціям та службам (органу містобудування і архітектури,
відповідним  інженерно-експлуатаційним   службам,  управлінню
економіки та іншим) розробити та видати АПЗ, необхідні ТУ, а також
висновки щодо умов проектування і будівництва об'єкта.
   4.3. Для розробки і отримання АПЗ на нове будівництво,
розширення та  реконструкцію  промислового  об'єкта  замовник
(забудовник) надає місцевому органу містобудування та архітектури
такі матеріали і документи:
   - згоду землевласника чи землекористувача на вилучення або
тимчасове зайняття ділянки (якщо ділянка знаходиться не  у
власності чи користуванні замовника);
   - основні  характеристики  об'єкта   або   відповідні
обгрунтування;
   - план земельної ділянки  (замовник  отримує  разом  із
попереднім погодженням місця розташування об'єкта);
   - акт вибору земельної ділянки (для промислових об'єктів);
   - висновок державного органу в справах охорони і реставрації
пам'яток історії, культури і архітектури (в разі потреби);
   - техніко-економічний  прогноз  ресурсопотреб,  висновок
державного органу екобезпеки (для промислових об'єктів);
   - технічні  умови  на  інженерне  забезпечення  об'єкта
проектування;
   - викопіювання із генерального плану або ситуаційного плану;
   - у разі експериментального будівництва, зведення технічно
складних об'єктів, а також у випадках необхідності внесення змін
до проекту забудови населеного пункту чи ПДП або при відсутності
проекту забудови чи ПДП замовник може надати свої передпроектні чи
проектні пропозиції щодо забудови земельної ділянки.
   4.4. Для  розробки  та  отримання  АПЗ  на  розширення,
реконструкцію та капітальний ремонт будівлі житлово-громадського
призначення  замовник  подає  заяву  до  місцевого  органу
містобудування та архітектури.
   До заяви додаються:
   - документ, який підтверджує право власності або оренди на
будинок  (споруду)  чи  згоду власника будинку (споруди) на
проведення реконструкції, розширення, капітального ремонту;
   - заява  замовника  про  наміри  із обгрунтуванням щодо
реконструкції, капітального ремонту або зміни функціонального
призначення об'єкта та можливого перепланування;
   - технічні умови (при необхідності);
   - висновки місцевого органу у справах охорони і реставрації
пам'яток історії, культури і архітектури (у разі, коли об'єкт є
вказаною пам'яткою або розташований у зоні охорони пам'яток).
   4.5. Вимоги, які викладені в АПЗ,  повинні  відповідати
затвердженій  містобудівній  документації,  місцевим  правилам
забудови населених пунктів.
   4.6. АПЗ розробляється, затверджується та видається місцевим
органом містобудування та архітектури згідно з порядком, який
встановлюється  Радою  міністрів Автономної Республіки Крим,
обласною, Київською  та  Севастопольською  міською  державною
адміністрацією.
   4.7. АПЗ на проектування, нове будівництво, розширення та
реконструкцію важливих містобудівних об'єктів та пам'яток історії,
культури та  архітектури  підлягають  погодженню  з  органом
містобудування та архітектури вищого рівня (номенклатура об'єктів
встановлюється органом містобудування і архітектури вищого рівня).
   4.8. АПЗ розробляється на підставі укладеного договору між
замовником та госпрозрахунковим підрозділом при місцевому органі
містобудування та архітектури. Вартість послуг по розробці АПЗ
визначається  на основі розцінок збірника "Базових показників
вартості проектно-планувальних та інших робіт по наданню платних
послуг  замовникам  в  Україні" та нормативного індексу, що
затверджується Держкоммістобудування України.
   4.9. Термін  розробки  АПЗ повинен складати не більше
15 робочих днів.
   4.10. ТУ  видаються  замовнику  або  госпрозрахунковому
підрозділу при місцевому органі містобудування та архітектури (в
залежності від встановленого місцевою державною адміністрацією
порядку) службами та установами, відповідальними за експлуатацію
інженерних мереж, комунікацій і споруд. Для отримання ТУ замовник
або уповноважена ним особа на основі розпорядження місцевого
органу державної виконавчої влади або виконавчого органу місцевого
самоврядування звертається з опитувальними листами у відповідну
інженерно-експлуатаційну службу.
   4.11. Інженерно-експлуатаційні служби готують  і  видають
замовнику технічні умови на підключення об'єкта до інженерних
мереж. У разі нєзгоди замовника з цими умовами проекти ТУ
розглядаються  узгоджувальною  комісією (див. розділ 5 цього
Положення), яка приймає відповідне взаємоув'язане рішення.
   4.12. Для отримання ТУ на підключення об'єкта проектування до
інженерних мереж, комунікацій і споруд замовник або уповноважена
ним особа подає в експлуатаційні служби та установи відповідні
обгрунтування, до яких додаються:
   - план земельної ділянки (ситуаційний план);
   - опитувальні листи за діючою формою, в яких викладено
відомості про розрахункові параметри об'єкта (місткість, обсяги в
потребах води, тепло-, електроенергії тощо);
   - технічне завдання (при необхідності).
   4.13. При незгоді з отриманими ТУ замовник може їх оскаржити
(з   відповідним   інженерно-технічним  обгрунтуванням)  в
узгоджувальній комісії (див. розділ 5 цього Положення).
   4.14. Термін  підготовки  та  видачі кожного ТУ повинен
становити не більше 15 робочих днів.
   4.15. Загальний термін підготовки АПЗ і ТУ, а також їх
комплектація в будівельний паспорт, не повинен перебільшувати один
місяць.
   4.16. Збирання та отримання технічних умов замовник може
доручити  на  підставі укладеного договору госпрозрахунковому
підрозділу при місцевому органі містобудування та архітектури.
Визначення вартості цих послуг приймається у відповідності з
нормативними документами Держкоммістобудування України.
    5. Узгоджувальна комісія з питань розташування та
        інженерного забезпечення об'єктів
   5.1. Для оперативного та взаємоув'язаного вирішення питань
розташування, інженерного забезпечення об'єкта будівництва при
місцевих  органах  влади  може  створюватися  постійно діюча
узгоджувальна комісія.
   5.2. Комісія створюється розпорядженням голови відповідної
державної  адміністрації  або виконавчого  органу  місцевого
самоврядування.  Очолює  комісію заступник голови відповідної
державної адміністрації  або  виконавчого  органу  місцевого
самоврядування (комісію може також очолювати начальник управління
(відділу) містобудування та архітектури відповідної  місцевої
державної адміністрації чи головний архітектор міста).
   5.3. Положення про комісію  та  її  персональний  склад
затверджується головою місцевої  державної адміністрації  або
виконавчого органу місцевого самоврядування.
   5.4. До складу комісії входять відповідальні представники:
   - органів місцевої влади;
   - органів містобудування та архітектури;
   - зацікавлених   інженерно-експлуатаційних   служб   та
організацій;
   - органів державного нагляду (ДАІ,  органів  екобезпеки,
пожежної безпеки тощо);
   - представники проектних організацій.
   5.5. На засідання комісіі можуть запрошуватися представники
інших організацій, підприємств, служб та установ в залежності від
специфіки об'єкта.
   5.6. Комісія за участю замовника розглядає технічні умови на
підключення об'єкта проектування до інженерних мереж, обсяги
пайової участі замовника в  будівництві  та   реконструкції
інженерно-комунікаційних систем, встановлює термін розробки чи
перегляду ТУ, розглядає спірні та інші питання взаємовідносин між
замовником і відповідними інженерними службами та установами.
   5.7. Рішення комісії  оформляється  протоколом.  Воно  є
обов'язковим  для  виконання  всіма  учасниками містобудівної
діяльності.
   5.8. Комісія  керується  діючим  законодавством  України,
будівельними  та  іншими  державними  нормами  і  правилами,
затвердженою містобудівною  документацією, місцевими правилами
забудови населеного пункту,  схемами  інженерно-комунікаційних
мереж,  планами  соціально-економічного  розвитку, виходячи з
реальних можливостей замовника та інженерно-комунікаційних мереж і
споруд.
   5.9. Регламент роботи комісії встановлюється головою комісії.
                     Додаток
           до Типового положення про розробку та видачу
           архітектурно-планувальних   завдань   і
           технічних  умов  на проектування об'єктів:
           нового     будівництва,   розширення,
           реконструкції,  капітального  ремонту та
           комплексного благоустрою територій
                      Затверджую
               Начальник управління містобудування і
               архітектури _________________________
                         (підпис)
               "___" _____________ 199__ р.
     Архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) N ______
     на  проектування об'єктів: нового будівництва,
     розширення, реконструкції, капітального ремонту
       та комплексного благоустрою територій
   Назва об'єкта та основні характеристики _____________________
   Адреса об'єкта ______________________________________________
            Загальні положення
   Архітектурно-планувальне завдання  (АПЗ)  -  це  комплекс
містобудівних,  архітектурно-планувальних вимог щодо призначення,
розміщення, основних параметрів об'єкта на конкретній земельній
ділянці з урахуванням державних норм і правил,  екологічних,
санітарно-гігієнічних та інших умов проектування і будівництва.
   Умови на проектно-вишукувальні роботи, які  викладені  в
затверджених  АПЗ та технічних умовах (ТУ), не можуть бути
однобічно змінені. Зміни і доповнення виданих замовникові АПЗ та
ТУ за згодою замовника можуть бути внесені органом, який його
видав.
   АПЗ дійсне на весь строк проектування і будівництва, але не
менш як З роки з моменту його затвердження. Після закінчення
вказаного терміну АПЗ підлягає перереєстрації і продовженню в
органі, який його видав.
   АПЗ не дає права на початок будівельних робіт та освоєння
земельної ділянки.
             1. Основні дані
   1.1. Замовник (забудовник) __________________________________
   Телефон _____________________________________________________
   Ідентифікаційний код ________________________________________
   Юридична адреса _____________________________________________
   Розрахунковий рахунок _______________________________________
   1.2. АПЗ видано на підставі:
   - розпорядження про попереднє погодження місця розташування
об'єкта або дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт
відповідної місцевої державної адміністрації чи  виконавчого
органу місцевого самоврядування __________________________________
   - заяви замовника (забудовника) на розробку АПЗ __________
   До заяви додаються:
   - план земельної ділянки (викопіювання із ситуаційного плану
М 1:2000);
   - документ, що підтверджує  право  власності  чи  право
користування земельною ділянкою;
   - основні характеристики об'єкта;
   - передпроектні  розробки  (у  разі  експериментального
будівництва, зведення технічно складних об'єктів, а  також  у
випадках необхідності внесення змін до проекту забудови населеного
пункту чи ПДП або при їх відсутності);
   - технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта.
   1.3. Вид проектування: (індивідуальне,  експериментальне,
застосування типового проекту, проекту повторного застосування) __
__________________________________________________________________
   1.4. Стадійність проектування _______________________________
        2. Характеристика земельної ділянки
   2.1. Площа ділянки _____________ квад.м
   2.2. Межі ділянки ___________________________________________
   2.3. Належність  ділянки  до  охоронних,  археологічних,
санітарно-захисних та інших зон __________________________________
__________________________________________________________________
   2.4. Планувальні обмеження __________________________________
__________________________________________________________________
   2.5. Будівлі  та  споруди,  які  існують  на  ділянці
(запроектовані  або  знаходяться  в стадії будівництва, їх
призначення, поверховість, технічний стан тощо) __________________
__________________________________________________________________
   2.6. Використання ділянки на час видачі АПЗ _________________
__________________________________________________________________
   2.7. Наявність і характеристика зелених насаджень ___________
__________________________________________________________________
   2.8. Коротка характеристика використання суміжних ділянок
(будови,  що  існують, будуються і проектуються, благоустрій
тощо) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
   2.9. Існуючі та запроектовані інженерні мережі ______________
__________________________________________________________________
   2.10. Особливі умови (рельєф, сейсмічність,  підтоплювані
території, зсуви, просадки, підробки, карсти тощо) _______________
__________________________________________________________________
           3. Містобудівні вимоги
   3.1. Проектування  об'єкта  вести  у  відповідності  (із
генеральним  планом, правилами забудови населеного пункту та
проектом забудови чи проектом детального планування) _____________
__________________________________________________________________
   3.1.1. Умови розміщення відносно червоних ліній вулиць та меж
земельної ділянки ________________________________________________
   3.1.2. Обмеження по поверховості ____________________________
__________________________________________________________________
   3.1.3. Інші містобудівні особливості ________________________
__________________________________________________________________
   3.2*. Вимоги  щодо  необхідності  розробки  завдання  на
реставрацію, складання історичної довідки тощо ___________________
__________________________________________________________________
   3.3*. Обмеження щодо реставрації та реконструкції ___________
__________________________________________________________________
   3.4. Вимоги щодо виконання розгорток по вулицях _____________
__________________________________________________________________
   3.5. Дорожньо-транспортні  вимоги  (під'їзди,  підземні
переходи, транспортні розв'язки, місця паркування тощо) __________
__________________________________________________________________
   3.6. Умови використання підземного простору території _______
__________________________________________________________________
   3.7. Вимоги  щодо  комплексного  благоустрою,  озеленення
території,  архітектурних малих форм та елементів зовнішньої
реклами __________________________________________________________
__________________________________________________________________
   3.8**. Обмеження щодо планування території з урахуванням
технології та зонування промислового об'єкта _____________________
__________________________________________________________________
   3.9. Вимоги  щодо  врахування потреб інвалідів та інших
маломобільних груп населення _____________________________________
__________________________________________________________________
   3.10. Інші умови ____________________________________________
__________________________________________________________________
         4. Об'ємно-планувальні вимоги
   4.1. В  об'ємно-планувальному  рішенні  об'єкта врахувати
(передпроектні розробки, пропозиції, результати конкурсів тощо) __
__________________________________________________________________
   4.2*. Вимоги щодо змін функціонального призначення об'єкта __
__________________________________________________________________
   4.3. Вимоги  щодо  рішення  фасадів  та  їх  елементів
(рекомендований матеріал чи колір зовнішнього опорядження тощо) __
__________________________________________________________________
   4.4. Вимоги  щодо  використання  перших  поверхів  та
вбудовано-прибудованих приміщень _________________________________
__________________________________________________________________
   4.5. Вимоги щодо суміщення функцій об'єкта __________________
__________________________________________________________________
   4.6. Вимоги щодо розташування приміщень для міських потреб __
__________________________________________________________________
   4.7. Вимоги щодо врахування потреб інвалідів  та  інших
маломобільних груп населення _____________________________________
__________________________________________________________________
   4.8. Особливі умови _________________________________________
__________________________________________________________________
          5. Інженерно-технічні вимоги
   5.1. Проектом передбачити обладнання об'єкта і території
необхідними видами інженерного обладнання (згідно з технічними
умовами міських інженерно-технічних служб):
   - Водопостачання ____________________________________________
   - Каналізування _____________________________________________
   - Теплопостачання ___________________________________________
   - Енергопостачання __________________________________________
   - Радіофікація ______________________________________________
   - Газопостачання ____________________________________________
   - Зовнішнє освітлення _______________________________________
   - Відведення зливних вод (зливова каналізація) ______________
   - Зв'язок ___________________________________________________
   - Телефонізація _____________________________________________
   - Телебачення _______________________________________________
   - Диспетчеризація ___________________________________________
   5.2. Особливі умови _________________________________________
__________________________________________________________________
             6. Інші вимоги
   6.1. Умови   проведення   інженерно-геологічних   та
топогеодезичних  розвідувань  отримати  у  місцевому  органі
містобудування та архітектури. Дозвіл на проведення розвідувань
отримати в установленому порядку.
   6.2**. Умови та рекомендації щодо проектування, будівництва,
розширення, реконструкції та капітального ремонту і благоустрою
території промислового об'єкта в структурі забудови населеного
пункту, що склалися (або району, що проектується) одержати у
територіальній організації по промисловому будівництву) __________
__________________________________________________________________
   6.3. Необхідність  дотримання  окремих  умов (варіантність
розробок,  необхідність  проведення  додаткових  досліджень,
розробок, архітектурних містобудівних конкурсів тощо) ____________
__________________________________________________________________
   6.4. Проектну документацію подати на розгляд та погодження з
такими організаціями: ____________________________________________
__________________________________________________________________
   6.5. Особливі умови (розробка додаткових рішень, вузлів,
елементів, вимоги до економії витрат енергоресурсів та інше) _____
__________________________________________________________________
   6.6. Перелік  матеріалів  для  розгляду  містобудівною
архітектурною (художньою) радою __________________________________
__________________________________________________________________
   * Пункти 3.2, 3.3 та 4.2 заповнюються для АПЗ на розширення,
реконструкцію і капітальний ремонт об'єктів житлово-громадського
призначення;
   ** Пункти 3.8 та 6.2 заповнюються для АПЗ на проектування
об'єктів  нового  будівництва,  розширення,  реконструкції та
капітального ремонту промислових об'єктів.
   АПЗ підготував і склав      ____________________________
                    (посада, прізвище, підпис)
                          М.П.
   Архітектурно-планувальне завдання складено у ___ примірниках.
   Замовлення N ______________________
   від "___" ________ 199__ р.
   АПЗ N ______ від "___" ___________ 199__ р. перереєстровано.
   Дадаткові вимоги при перереєстрації _________________________
__________________________________________________________________
   N _____ від "___" ____________ 199__ р.
                   ____________________________
                    (посада, прізвище, підпис)
                          М.П.

БУДСТАНДАРТ Online