Наказ від 30.12.1997 № 63/53 Про затвердження форм документів суворої звітності та первинного обліку у готелях України та Порядку використання та заповнення форм документів суворої звітності та первинного обл...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
              Н А К А З
 
 N 63/53 від 30.12.97         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 березня 1998 р.
                   за N 164/2604
    Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держбуду
     N 160/1261 від 24.07.2000 )
    Про затвердження форм документів суворої звітності
    та первинного обліку у готелях України та Порядку
    використання та заповнення форм документів суворої
     звітності та первинного обліку у готелях України
 
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держархітектури
   N 14/03 від 25.01.99 
   N 72/13 від 22.03.99 
   N 119/20 від 13.05.99 )
   Відповідно  до доручення Кабінету Міністрів України від
16.05.1997 року N 9827/38 та з метою упорядкування документів
суворої звітності і спрощення первинного обліку при наданні
готельних послуг громадянам України, іноземцям та особам без
громадянства, які проживають у готелях України незалежно від форм
власності Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити і запровадити форми бланків документів суворої
звітності (обліку) (форми NN 4-Г, 9-Г, 10-Г, 13-Г), первинного
обліку (форми NN 1-Г, 2-Г, 3-Г, 5-Г, 6-Г, 7-Г, 8-Г, 11-Г, 12-Г) та
Інструкцію про порядок виготовлення, заповнення і застосування
форм документів суворої звітності ( обліку ) та первинного обліку
у готелях України  що додаються. ( Абзац перший
пункту 1 в редакції Наказу Держархітектури N 119/20
від 13.05.99 )
   Дозволити використання бланків форм NN 1-Г, 2-Г, 3-Г, 4-Г,
5-Г, 6-Г, 7-Г, 8-Г, 9-Г, 10-Г, 11-Г, 12-Г, 13-Г і Порядку
використання  та  заповнення форм бланків документів суворої
звітності та первинного обліку у готелях України, які затверджені
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України і Державного комітету України по туризму від
30.12.97 N 63/53, до 31 травня 1999 р. ( Абзац другий пункту 1 в
редакції  Наказу  Держархітектури N 72/13 від
22.03.99 )
( Пункт 1 в редакції Наказу Держархітектури N 14/03
 від 25.01.99 )
   2. Вважати  таким,  що  втратив   чинність,   наказ
Мінжитлокомунгоспу УРСР N 98 від 07.07.89 р. "Про затвердження
форм  первинного  обліку  для  комунальних  готелів  і
квартирно-посередницьких бюро Української РСР і короткі вказівки
щодо їх застосування та заповнення".
   3. Вважати таким, що не застосовується на території України
наказ Держкомітету СРСР з іноземного туризму від 15.01.82 р. N 10
"О введении Инструкции по ведению эксплуатационной документации,
учету движения номерного фонда и расчетов за проживание  в
предприятиях Главинтуриста".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України Г.І.Онищука та  заступника  Голови
Держкомтуризму України Г.П.Науменка.
 
 Голова Державного комітету
 будівництва, архітектури та
 житлової політики України               В.М.Гусаков
 
 Голова Державного комітету
 України по туризму                 А.І.Касьяненко
                        Затверджено
                     Наказ Держбуду України і
                     Держкомтуризму  України
                     30.12.97 N 63/53
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 березня 1998 р.
                   за N 164/2604
 
  ( Дозволено використання Порядку до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Порядок втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
    від 25.01.99, нову редакцію Порядку
    див. в
 
               Порядок
    використання та заповнення форм документів суворої
     звітності та первинного обліку у готелях України
           1. Загальні положення
   1.1. Форми документів суворої звітності та первинного обліку
у готелях України розроблено з метою упорядкування та спрощення
розрахунків з громадянами України, іноземцями та особами без
громадянства (далі - громадян), які проживають у готелях і
користуються готельними послугами, а також ведення первинного
обліку у готелях незалежно від форм власності.
   1.2. Порядок  визначає  використання  і  заповнення форм
документів при проведенні  розрахунків  з  громадянами,  які
проживають у готелях і користуються готельними послугами, та
ведення первинного обліку у готелях.
   1.3. Форми документів суворої звітності та первинного обліку
є обов'язковими для застосування у готелях незалежно від їхньої
відомчої підпорядкованості та форм власності і повинні відповідати
технічним умовам їх виготовлення (додаток).
   У тих готелях України, в яких первинний облік здійснюється за
допомогою автоматизованої комп'ютерної системи, дозволяється зміна
структури форм документів первинного обліку зі збереженням вхідних
даних обліку.
   2. Використання та заповнення форм документів суворої
       звітності та первинного обліку у готелях
   2.1. Анкета для громадянина України, який прибув до готелю
(форма N 1-Г)
   Заповнюється громадянином, який прибув у готель, на підставі
документа, що засвідчує цю  особу,  та  передається  портьє
(адміністратору) разом з цим документом для реєстрації.
   Після реєстрації  документ  повертається  власнику.  Для
збереження  анкет  і  роботи  з  ними в службі прийому та
обслуговування  готелю повинні бути дві картотеки: в першій
зберігаються анкети на громадян, які проживають у готелі, у другій
- зберігаються протягом місяця з дня вибуття громадян з готелю,
після цього анкети передаються до архіву і зберігаються протягом
року,  а  потім  знищуються  за актом. Анкети у картотеках
розставляються в алфавітному порядку.
   2.2. Реєстраційна картка (форма N 2-Г)
   Заповнюється іноземцем  або особою без громадянства, яка
прибула у готель, на підставі документа, що засвідчує цю особу, та
передається портьє (адміністратору) разом з цим документом.
   Реєстраційні картки зберігаються протягом двох років, після
чого разом з журналом обліку іноземців та осіб без громадянства
(форма N 6-Г) знищуються за актом.
   2.3. Візитна картка гостя на право проживання у готелі (форма
N 3-Г)
   Візитна картка надає право громадянину, який проживає у
готелі, на  отримання  ключів  від  номера  та  позачергове
обслуговування в підприємствах сфери послуг, що знаходяться у
готелі.
   На числовій сітці візитної картки гостя відмічається період
оплати, продовження терміну проживання.
   Візитна картка  заповнюється  портьє (адміністратором) на
підставі анкети (форма N 1-Г) чи реєстраційної картки (форма
N 2-Г).
   2.4. Рахунок (форма N 4-Г)
   Рахунок виписується  у  трьох  примірниках  (у  разі
автоматизованої обробки даних - у двох примірниках): перший
примірник видається громадянину, який проживає у готелі, другий
примірник - разом з "Касовим звітом" (форма N 9-Г) протягом доби
здається до бухгалтерії, третій примірник - залишається у касира
(касира-оператора) і зберігається до виїзду особи із готелю.
   Рахунок заповнюється при оформленні сплати за бронювання,
проживання, а також додаткові послуги, що вказані у рахунку. У
підсумковому  розрахунку сума вписується: гривні - прописом,
копійки - цифрами.
   Рахунок є бланком суворої звітності.
   2.5. Журнал обліку громадян, які проживають у готелі (форма
N 5-Г)
   Застосовується для обліку усіх осіб, що проживають у номерах
готелю. Журнал заповнюється із зворотом без титульного заголовку.
   Журнал ведеться в одному примірнику портьє (адміністратором)
на підставі анкет (Форма N 1-Г).
   2.6. Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі (форма
N 6-Г)
   Заповнюється портьє   (адміністратором)   на   підставі
реєстраційних карток (форма N 2-Г), паспортів та віз.
   Журнал ведеться в одному примірнику портьє (адміністратором).
   2.7. Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (місць)
(форма N 7-Г)
   Заповнюється портьє (адміністратором) на підставі телеграм,
телефонних дзвінків, листів, що надійшли у готель на бронювання
номерів (місць).
   Юридичними особами заявка на бронювання номерів (місць) у
готелі подається у вигляді гарантійного листа довільної форми,
який підписується відповідальною особою та завіряється гербовою
печаткою.
   2.8. Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та
проживання за безготівковим розрахунком (форма N 8-Г)
   Титульний лист форми N 8-Г спочатку заповнюється портьє
(адміністратором) і передається до бухгалтерії для попереднього
розрахунку оплати.
   Після того, як кошти надійшли від юридичної особи, яка подала
заяву на бронь, бухгалтерія передає  форму  N  8-Г  портьє
(адміністратору).
   Кінцевий підсумок підбивається після від'їзду проживаючих і є
підставою до оплати рахунку після фактичного виконання.
   2.9. Касовий звіт (форма N 9-Г)
   Складається у двох примірниках касиром (оператором), який
виконує розрахунки з громадянами, які проживають у готелі. Перший
примірник разом з рахунком (форма N 4-Г) або контрольною касовою
стрічкою (при механізованому розрахунку) щоденно здається до
бухгалтерії,  другий  -  зберігається у підзвітної особи. У
підсумковому розрахунку сума вписується: гривні -  прописом,
копійки - цифрами.
   Працівник бухгалтерії звіряє форму N 9-Г з формою N 4-Г.
   Касовий звіт є бланком суворої звітності.
   2.10. Квитанція за користування автостоянкою готелю (форма
N 10-Г)
   Виписується на автостоянках готельного комплексу на підставі
технічного  паспорта  та документа, що засвідчує особу, при
прийманні та видачі автотранспортного засобу у двох примірниках:
перший примірник квитанції видається платнику, другий - здається
до бухгалтерії. У квитанції суми оплати і тариф вписуються:
гривні - прописом, копійки - цифрами.
   Квитанція є бланком суворої звітності.
   2.11. Відомість обліку руху номерів та місць у готелі станом
на 9.00 (форма N 11-Г)
   Для оперативного  обліку  звільнення і заселення номерів
(місць) та проведення ремонтних робіт у номерах, форма N 11-Г
заповнюється черговим портьє (адміністратором) щоденно станом на
9.00.
   2.12. Журнал оперативного обліку осіб, які проживають на
поверсі (форма N 12-Г)
   Заповнюється черговим по поверху.
   2.13. Корінець квитанції на приймання речей до камери схову
(форма N 13-Г)
   Заповнюється комірником камери схову в  готелі  у  двох
примірниках:  один залишається у комірника, другий видається
громадянину, який здав речі до схову, і пред'являється комірнику
тоді, коли потрібно їх забрати.
                       Додаток
               до Порядку використання та заповнення
               форм документів суворої звітності та
               первинного обліку у готелях України
      Перелік форм документів та технічні умови
             їх виготовлення
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Найменування бланків |Фор-|Вид виробів  | Гатунок |Примітка|
|форми|форм та журналів   |мат |        | паперу  |    |
|   |           |  |        |     |    |
|—————+—————————————————————+————+———————————————+——————————+————————|
| 1 |       2    | 3 |    4   |   5  |  6  |
|—————+—————————————————————+————+———————————————+——————————+————————|
| 1-Г |Анкета для громадя- |А 6 |  Бланк    |письмовий,|    |
|   |нина України,    |  |        |кольоровий|    |
|   |який прибув до готелю|  |        |     |    |
| 2-Г |Реєстраційна картка |А 6 |  Бланк    |письмовий,|    |
|   |           |  |        |кольоровий|    |
| 3-Г |Візитна картка гостя |А 6 |  -"-    |  -"-  |    |
|   |на право       |  |        |     |    |
|   |проживання у готелі |  |        |     |    |
| 4-Г |Рахунок       |А 6 |Блокнот в   |газетний |    |
|   |           |  |окантовці   |     |    |
| 5-Г |Журнал обліку грома- |А 4 |Книга-пере-  |письмовий,|    |
|   |дян, які       |  |плетення    |кольоровий|    |
|   |проживають у готелі |  |        |     |    |
| 6-Г |Журнал обліку інозем-|А 4 |  -"-    |  -"-  |    |
|   |ців, які       |  |        |     |    |
|   |проживають у готелі |  |        |     |    |
| 7-Г |Журнал реєстрації  |А 4 |Книга-пере-  |письмовий,|    |
|   |заявок на      |  |плетення    |кольоровий|    |
|   |бронювання номерів  |  |        |     |    |
|   |(місць)       |  |        |     |    |
| 8-Г |Розрахунок оплати за |А 4 |Бланк     |газетний |    |
|   |бронювання номерів  |  |        |     |    |
|   |(місць) та проживан- |  |        |     |    |
|   |ня за безготівковим |  |        |     |    |
|   |розрахунком     |  |        |     |    |
| 9-Г |Касовий звіт     |А 5 |Квитанційна  |  -"-  |    |
|   |           |  |книжка у м'якій|     |    |
|   |           |  |обкладинці,  |     |    |
|   |           |  |шиття в одну  |     |    |
|   |           |  |скобку     |     |    |
| 10-Г|Квитанція за корис- |А 7 |  -"-    |  -"-  |    |
|   |тування автостоянкою |  |        |     |    |
|   |готелю        |  |        |     |    |
| 11-Г|Відомості обліку   |А 4 | Бланк    |  -"-  |    |
|   |руху номерів та   |  |        |     |    |
|   |місць у готелі    |  |        |     |    |
|   |станом на 9.00    |  |        |     |    |
| 12-Г|Журнал оперативного |А 4 | Книга-пере-  |письмовий,|    |
|   |обліку осіб, які   |  | плетення   |кольоровий|    |
|   |проживають на    |  |        |     |    |
|   |поверсі       |  |        |     |    |
| 13-Г|Корінець квитанції  |А 7 | Блокнот у   | -"-   |    |
|   |на приймання речей  |  | м'якій    |     |    |
|   |до камери схову   |  | обкладинці,  |     |    |
|   |           |  | шиття в одну |     |    |
|   |           |  | скобу     |     |    |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 1-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 1-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
               Анкета
     для громадянина України, який прибув до готелю
 
 1. Прізвище  ________________________ Кімната N ______________
 2. Ім'я    ________________________
 3. По батькові ________________________ Прибув _________________
                          (дата, година)
                     Вибув __________________
                          (дата, година)
 4. Дата народження "___" ____________ 19__ р.
 
 5. Місце народження: держава, (область) _________________________
                     район __________________
              місто (село, селище)__________________
 6. Паспорт серії _______ N _________ виданий ____________________
   (або документ,              (дата його видачі,
   що його замінює) ____________________________________________
            найменування органу, який його оформив)
 7. Адреса постійного проживання _________________________________
__________________________________________________________________
 8. Мета приїзду _________________________________________________
 9. Термін проживання до _________________________________________
 10. Продовження проживання ______________________________________
 11. З правилами пожежної безпеки та Правилами  користування
   готелями та надання готельних послуг в Україні ознайомлений.
   Громадянин, який прибув у готель _________________
                     (підпис)
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 2-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 2-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
 
Заповнювати чітко - Заполнять отчетливо - Full carefuly
 
Прибув (дата, година) _______________ кімната N __________________
Вибув (дата, година) _____________________________________________
            Реєстраційна картка
           Регистрационная карточка
            Registration form
 
Прізвище                   Відомості про
Фамилия                    реєстрацію
Surname _________________________________ _______________________
Ім'я
Имя
Name ____________________________________
По батькові
Отчество
Second name _____________________________
Дата народження         Громадянство
Дата рождения          Гражданство
Date of birth _________________ Nationality _____________________
Паспорт або документ, що засвідчує ____________ __________________
особу (коли і ким виданий)     _______________________________
Паспорт или документ, удостоверя- ____________ __________________
ющий личность (когда и кем выдан) _______________________________
Passport              _______________ Vise N ________
Місце проживання
Место жительства
Residence address _______________________________________________
Термін і мета перебування
Срок и цель пребывания
Duration and purpose of stay _____________________________________
Підпис
Подпись
Signature          _____________________________________
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 3-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 3-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
 Адреса
 ______________________________            ——————————
 Телефон ______________________       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
            Візитна картка гостя
          на право проживання у готелі
 
 Дні                         Місяці
 
 1  17  Гість                     I
 2  18  __________________________________________  II
 3  19    (прізвище, ім'я, по батькові)      III
 4  20  __________________________________________
 5  21  __________________________________________  IV
 6  22                         V
 7  23  Номер кімнати гостя ______          VI
 8  24
 9  25  Ключ від номера видається при         VII
 10 26  пред'явленні                 VIII
 11 27  Візитної картки гостя             IX
 12 28
 13 29                         X
 14 30                         XI
 15 31                         XII
 16
   Портьє (адміністратор) ___________________________
                  (підпис)
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 4-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 4-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
 Місто ________________________            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
      Рахунок N ____ від "___" _________ 19__ р.
 
Громадянин _______________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
 
N кімнати ______________ Термін проживання з ______ по ___________
                        (дати, години)
N корпусу ______________
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Вид платежів | Одиниця  | Кількість | Ціна | Сума |
| п/п |       | виміру  | діб    |    |    |
|—————+——————————————+————————————+————————————+————————+————————|
| 1. | Бронювання  |   %   |      |    |    |
|—————+——————————————+————————————+————————————+————————+————————|
| 2. |Проживання  | ліжко-діб |      |    |    |
|   |з ____ по ____|      |      |    |    |
|   |(дати, години)|      |      |    |    |
|—————+——————————————+————————————+————————————+————————+————————|
| 3. | Готельний  |   %   |      |    |    |
|   | збір     |      |      |    |    |
|—————+——————————————+————————————+————————————+————————+————————|
| 4. | Додаткове  | ліжко-діб |      |    |    |
|   | місце    |      |      |    |    |
|—————+——————————————+————————————+————————————+————————+————————|
| 5. | Телевізор  |   доба  |      |    |    |
|—————+——————————————+————————————+————————————+————————+————————|
| 6. | Холодильник |   доба  |      |    |    |
|—————+——————————————+————————————+————————————+————————+————————|
| 7. |       |      |      |    |    |
|—————+——————————————+————————————+————————————+————————+————————|
| 8. |       |      |      |    |    |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Разом одержано по рахунку ______________________грн., ___коп.
                (сума, гривні прописом)
   Касир (касир-оператор) ________ _____________________________
              (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 5-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 5-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
               Журнал
       обліку громадян, які проживають у готелі,
          за __________________ рік
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Прізвище,| Дата і |  N  | Сплачено | Вид | Дата і | Кількість |
|п/п| ім'я, |  час |кімнати|(з якого і|оплати|  час |  днів  |
|  |  по  |прибуття|    |  по  |   | вибуття|перебування|
|  | батькові|у готель|    | яке число|   |з готелю|      |
|  |     |    |    | включно) |   |    |      |
|———+—————————+————————+———————+——————————+——————+————————+———————————|
| 1 |  2  |  3  |  4  |   5  |  6 |  7  |   8   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 6-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 6-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
               Журнал
         обліку іноземців, які проживають
         у готелі, за ____________ рік
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Дата |Прізвище,|Дата |Громадянство |Назва |Дата |Назва орга- |Мета|Проживає|Номер, тер- |Дата  |Підпис |
|п/п |посе-|ім'я,  |народ-|(підданство),|країни,|і КПП|нізації, яка|при-|в номері|мін дії реє-|вибуття |портьє |
|  |лення|по ба-  |ження |N паспорта, N|звідки |в'їз-|здійснює  |їзду|    |страції, ко-|з готелю|(адмі- |
|  |   |тькові  |   |візи, коли і |прибув |ду  |приймання  |  |    |ли і ким  |    |ністра-|
|  |   |     |   |ким видані  |    |   |іноземців  |  |    |здійснена  |    |тора) |
|————+—————+—————————+——————+—————————————+———————+—————+————————————+————+————————+————————————+————————+———————|
| 1 | 2 |  3  |  4 |   5   |  6  | 7 |   8   | 9 |  10  |   11   |  12  |  13 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. Журнал обліку іноземних громадян  повинен  бути
       пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою і
       підписом керівника готелю  та  зареєстрований  в
       канцелярії.
     2. Порядковий  номер  запису  в  журналі є номером
       реєстрації іноземного паспорта для готелів, яким
       надано право реєстрації національних документів, що
       посвідчують особу.
     3. Всі записи в журналі повинні проводитись акуратно,
       виправлення мають прочитуватись.
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 7-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 7-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
               Журнал
     реєстрації заявок на бронювання номерів (місць)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Реєстра-|Прізвище,|Місце   |Громадян- |Вид |Дата |Дати |Кате- |Кількість|Підпис  |
|ційний |ім'я,  |постійного|ство (під-|заяв-|заявки|заїзду|горія |номерів |особи, яка|
|номер  |по ба-  |проживання|данство) |ки  |   |та ви-|номера|(місць) |прийняла |
|    |тькові  |     |     |   |   |їзду |   |     |заявку  |
|————————+—————————+——————————+——————————+—————+——————+——————+——————+—————————+——————————|
|  1  |  2  |   3  |   4  | 5 |  6 |  7 |  8 |   9  |  10  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 8-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 8-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
    Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та
       проживання за безготівковим розрахунком
 
Найменування юридичної особи ____________ по броні N______________
Надано місць ________________
Термін проживання з __________ по _________ "___" ________ 199_ р.
             (дати, години)
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N кім-|Тариф |Прізвище,|Бронювання |  Заїзд  |  Виїзд  |Кількі-|  Сума (гривні, копійки)  |
|нати і|номера |ім'я, по |      |      |      |сть діб|——————————————————————————————|
|місця |(місця)|батькові |———————————+———————————+———————————|прожи- |бронь|готель- |прожи-|загальна|
|   |    |     |дата|година|дата|година|дата|година|вання |   |ний збір|вання | сума |
|——————+———————+—————————+————+——————+————+——————+————+——————+———————+—————+————————+——————+————————|
|  1 |  2  |  3  | 4 |  5 | 6 |  7 | 8 |  9 |  10 | 11 |  12  | 13 |  14  |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
   Черговий портьє (адміністратор) _____________________________
                        (підпис)
   Касир (оператор)        _____________________________
                        (підпис)
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 9-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 9-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
              Касовий звіт
         за "___" _______________ 199_ р.
 
Відповідального за розрахунок ____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
 
———————————————————————————————————————————————————
| N |Види платежів    | Одиниця |Кількість|Сума|
|п/п|          | виміру |     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 1 |   2       |  3  |  4  | 5 |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 1 |Проживання     |ліжко-діб|     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 2 |Рахунки з N__ по ___|     |     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 3 |Бронювання     |  %  |     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 4 |Різниця у тарифах  |ліжко-діб|     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 5 |Додаткові місця   |ліжко-діб|     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 6 |Телевізор      |  доба |     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 7 |Холодильник     |  доба |     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 8 |Телефонні переговори| хвилини |     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
| 9 |          |     |     |  |
|———+————————————————————+—————————+—————————+————|
|10 |          |     |     |  |
———————————————————————————————————————————————————
 
Всього _____________________________________________ грн.,____коп.
          (сума, гривні прописом)
По активах за пошкодження майна ___________________ грн., ___ коп.
                (сума, гривні прописом)
Повернення _________________________________________ грн.,___ коп.
       (ліжко-діб)  (сума, гривні прописом)
Разом _____________________________________________ грн., ___ коп.
         (сума, гривні прописом)
Різниця у тарифах __________________________________ грн.,___ коп.
            (сума, гривні прописом)
 
Відповідальний за розрахунок ______________________
                  (підпис)
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 10-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 10-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
 Місто ________________________            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
              Квитанція
        за користування автостоянкою готелю
 
Квитанція N __________________________      серія ___________
 
Видана громадянину _______________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
марка автотранспортного засобу __________________ колір __________
держ.номер _______________________________________________________
прийнято "____" _____________19__ р. год. _____ хв. ____
видано  "____" _____________19__ р. год. _____ хв. ____
час стоянки _______________ діб __________________ годин
ціна (тариф) за 1 годину стоянки ___________________ грн.,___ коп.
оплата ____________________________________________ грн.,___ коп.
податок у бюджет ___________________________________ грн.,___ коп.
Разом _____________________________________________ грн.,___ коп.
         (сума, гривні прописом)
 
Касир ___________________    Охоронник ___________________
   (підпис) (прізвище)         (підпис) (прізвище)
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 11-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 11-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
              Відомість
       обліку руху номерів та місць у готелі
      станом на 9.00 "___" ____________ 199_ р.
 
———————————————————————————————————————————————————————————————
|Поверхи|Кількість номерів|     Кількість місць      |
|    |—————————————————+———————————————————————————————————|
|    |інвента-|у ремо- |інвен-|додат-|у ре-|зайнято|вільних|
|    |рних  |нті   |тарних|кових |монті|    |    |
|———————+————————+————————+——————+——————+—————+———————+———————|
|  1  |  2  |  3  |  4 |  5 | 6 |  7  |  8  |
|———————+————————+————————+——————+——————+—————+———————+———————|
|    |    |    |   |   |   |    |    |
|———————+————————+————————+——————+——————+—————+———————+———————|
| Разом |    |    |   |   |   |    |    |
———————————————————————————————————————————————————————————————
 
Відповідальна особа ___________________________________ __________
            (прізвище, ім'я, по батькові)   (підпис)
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 12-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 12-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
               Журнал
    оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  N  |Прізвище,|Час заїзду |Сплачено до|   Дата зміни  |Дата перед-|
|кімнати|ім'я, по |———————————+———————————+———————————————————|бачуваного |
|    |батькові |дата|година|дата|година|рушників|постільної|виїзду   |
|    |     |  |   |  |   |    |білизни  |      |
|———————+—————————+————+——————+————+——————+————————+——————————+———————————|
|  1 |  2  | 3 |  4 | 5 |  6 |  7  |   8  |   9   |
|———————+—————————+————+——————+————+——————+————————+——————————+———————————|
|    |     |  |   |  |   |    |     |      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  ( Дозволено використання форми до 31 травня 1999 р.
   згідно з Наказом Держархітектури N 72/13
   від 22.03.99 )
   ( Форма N 13-Г втрачає чинність з 31 березня 1999 року
    на  підставі  Наказу Держархітектури N 14/03 
     від 25.01.99, нову редакцію форми
    див. в
 
 
 Готель ___________________           Форма N 13-Г
 Ідентифікаційний код              Затверджено
 ЄДРПОУ ——————————————         Наказ Держбуду України
     ——————————————         і Держкомтуризму України
                     30.12.97 N 63/53
                            ——————————
                       Код за ДКУД|    |
                            ——————————
          Корінець квитанції N _____
        на приймання речей до камери схову
 
Від громадянина __________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові)
        __________________________________________________
Кількість місць __________________________________________________
                (прописом)
Перелік речей ____________________________________________________
       ____________________________________________________
 
Речі прийняв. Комірник камери схову ________ _____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 199_ р.