Постанова від 09.06.1997 № 546 Про порядок впровадження, експлуатації та контролю за використанням систем і апаратури обліку природного газу, спожитого населенням, комунально-побутовими підприємствами та бюдж...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
            П О С Т А Н О В А
          від 9 червня 1997 р. N 546
                Київ
    Про порядок впровадження, експлуатації та контролю
  за використанням систем і апаратури обліку природного газу,
  спожитого населенням, комунально-побутовими підприємствами
          та бюджетними організаціями
 
   Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 1192 від 30.07.98 )
   На виконання Указу Президента України від 2 квітня 1997 р. N
285 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 22 березня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення  України  енергоносіями  та  їх  раціонального
використання" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Визначити  Державну  акціонерну  холдингову  компанію
"Укргаз" єдиним замовником та контролером використання систем і
апаратури  обліку  природного  газу,  спожитого  населенням,
комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями,
яка  обслуговуватиме  їх  та  відповідатиме  за  раціональне
використання газу в цій сфері.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1192 
 від 30.07.98 )
   2. Установити, що:
   реалізація лічильників газу населенню, комунально-побутовим
підприємствам і бюджетним організаціям та їх монтаж здійснюється,
як  правило, підприємствами, що входять до складу Державної
акціонерної холдингової компанії "Укргаз";
   підприємства, організації, які  мають  матеріальну  базу,
необхідні ліцензії та дозволи, виконують роботи з монтажу приладів
обліку газу для населення, комунально-побутових підприємств та
бюджетних установ на об'єктах нової газифікації, а також на
газифікованих  об'єктах.  При  цьому  підприємства  Державної
акціонерної  холдингової  компанії  "Укргаз"  та  Державного
комунального підприємства "Київгаз" на договірних умовах виконують
комплекс  робіт,  пов'язаних  із  забезпеченням  дотримання
встановлених правил безпеки в газовому господарстві;
   вітчизняні заводи - виробники лічильників газу проводять їх
реалізацію через мережу своїх збутових підрозділів, у тому числі
через салони-магазини.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1192  від
30.07.98 )
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у
двомісячний  термін  розробити  плани-графіки  встановлення
лічильників газу в усіх газифікованих квартирах житлового фонду,
комунально-побутових підприємствах та бюджетних організаціях, а
також відповідні заходи щодо їх виконання в 1997-2001 роках.
   4. Державній акціонерній холдинговій компанії "Укргаз" разом
з Міністерством економіки, Міністерством соціального  захисту
населення, Державним комітетом з енергозбереження до 1 липня 1997
р. розробити механізм економічного стимулювання  встановлення
населенню,  комунально-побутовим  підприємствам  та  бюджетним
організаціям приладів обліку газу, передбачивши соціальний захист
малозабезпечених верств населення.
   5. Міністерству  машинобудування,  військово-промислового
комплексу і конверсії, підприємствам-виробникам з метою поліпшення
якості   обліку   газу,  який  споживається  населенням,
комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями,
а також посилення вимог до приладів обліку газу у двомісячний
термін переглянути технічні умови на цю продукцію та погодити їх з
Державною акціонерною холдинговою компанією "Укргаз". Державному
комітетові  по  стандартизації,  метрології  та  сертифікації
забезпечити реєстрацію технічних умов у встановленому порядку.
   6. Міністерству економіки разом з Антимонопольним комітетом
забезпечити контроль за достовірністю витрат на виробництво та
монтаж  лічильників  природного  газу  і  в разі потреби в
установленому порядку запроваджувати державне регулювання цін.
 
   Прем'єр-міністр України             П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.37

БУДСТАНДАРТ Online