Лист від 06.04.1998 № 03-404/607 Про оподаткування податком на додану вартість у будівництві

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
 N 03-404/607 від 06.04.98
   м.Київ
 
           
 
         Про оподаткування податком на
         додану вартість у будівництві
 
   У зв'язку з численними запитами стосовно застосування у
будівельній діяльності окремих норм Закону України від 03.04.97 р.
N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" Державна податкова
адміністрація України, Міністерство фінансів України та Державний
комітет будівництва, архітектури та житлової політики України на
підставі вимог зазначеного Закону України, окремих роз'яснень
Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Верховної
Ради України та  нормативних  документів,  що  регламентують
будівельну діяльність, повідомляють.
   При здійсненні    будівництва    житла,    об'єктів
соціально-культурного  та  комунального  призначення  функції
замовника виконують управління відділи) капітального будівництва
-  УКБ  (ВКБ)  облдержадміністрацій,  місцевих  органів рад,
міністерств, відомств, підприємств та організацій. При здійсненні
будівництва підприємств та інших об'єктів виробничого призначення,
великих об'єктів невиробничого призначення за індивідуальними
проектами функції замовника будівництва виконуються дирекціями з
будівництва, що створюються у встановленому порядку міністерствами
та відомствами.
   Операції, що здійснюються такими УКБ (ВКБ), дирекціями з
будівництва підприємств відповідно до покладених на них завдань по
придбанню та забезпеченню будівництва матеріалами, апаратурою,
технологічним, енергетичним та іншим устаткуванням, поставку яких
згідно з договором покладено на замовника, та з безоплатної
передачі  матеріалів  та  устаткування, що підлягає монтажу,
будівельній організації, не передбачають передачу прав власності
на них підрядникові. Вартість матеріалів поставки замовника, які
вкладені в будівництво і включаються в обсяг виконаних робіт за
фактичною вартістю їх придбання з урахуванням сплаченого податку
на додану вартість (Типова форма N КБ-3 "Довідка про вартість
виконаних підрядних робіт та витрат"), вираховується замовником
при сплаті за виконаний обсяг робіт. Придбане  за  рахунок
капітальних вкладень устаткування, що підлягає монтажу, поставку
якого згідно з договором покладено на замовника, безоплатно
передається на приоб'єктний склад підрядника, про що сторонами
укладається відповідний акт. Зазначене устаткування обліковується
замовником у незавершеному будівництві відповідних об'єктів за
вартістю з урахуванням податку на додану вартість, а підрядником -
на відповідних позабалансових рахунках. При здійсненні монтажу
устаткування у вартість виконаних робіт,  що  пред'являються
підрядником для розрахунків, включається лише вартість виконання
робіт по монтажу устаткування, без урахування вартості його
придбання.
   У зв'язку  з  цим  операції  замовника  з  передачі
матеріально-технічних ресурсів підряднику не відносяться до таких,
що у відповідності із Законом України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР
"Про  податок  на додану вартість" підлягають оподаткуванню,
оскільки право власності на такі матеріально-технічні ресурси не
переходить до підрядника.
   При здійсненні будівництва об'єктів вартість  робіт,  що
виконуються   будівельно-монтажними,   пусконалагоджувальними,
проектно-вишукувальними  організаціями,  роботи  з  підготовки
будівництва, авторського нагляду та експертизи проектів відповідно
до вимог пункту 3.1.1 статті 3 вищевказаного Закону України "Про
податок на додану вартість", підлягають оподаткуванню. Виконавці
зазначених робіт є платниками податку на додану вартість, мають
нараховувати  податок  та  перераховувати його до бюджету у
відповідності з вимогами статті 7 цього Закону.
   Замовник будівництва, як покупець робіт, за рахунок коштів,
передбачених на фінансування капітальних вкладень у будівництво
відповідного об'єкта, сплачує вартість цих робіт виконавцям за
договірними цінами з урахуванням нарахованого податку на додану
вартість. Податки, сплачені замовником у складі вартості прийнятих
робіт та придбаних матеріально-технічних ресурсів, бюджетному
відшкодуванню не підлягають і відносяться до вартості відповідного
об'єкта будівництва.
   Згідно з підпунктом 5.1.20 статті 5 Закону України від
03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" та
підпунктом 5.2.2 статті 5  Закону України  від  26.09.97 р.
N 550/97-ВР "Про внесення змін до Закону України "Про податок на
додану вартість" звільняються від оподаткування податком на додану
вартість виконання робіт (вартість робіт) з будівництва житла, що
здійснюються за рахунок коштів фізичних осіб, та передачі такого
житла у власність таким фізичним особам, а також виконання робіт
за  рахунок  коштів  інвесторів  з  будівництва  житла  для
військовослужбовців,  ветеранів  війни  та  членів  сімей
військовослужбовців, що загинули під час виконання службових
обов'язків.
   Комітетом з  питань  фінансів  і  банківської діяльності
Верховної Ради України від 22.01.98 р. N 06-10/49 роз'яснено, що
за  наявності зазначених умов звільняються від оподаткування
операції, пов'язані з виконанням робіт з будівництва житла,
незалежно від кількості підрядних організацій, які беруть участь у
будівництві. Тому  ні  генеральний  підрядник,  ні  підрядні
організації, які безпосередньо виконують будівельні роботи, не
сплачують податок на додану вартість за виконані роботи  з
будівництва житла, яке фінансується за рахунок коштів фізичних
осіб з наступною передачею такого житла у власність цим особам.
Цей порядок також поширюється на виконання робіт з будівництва
житла для військовослужбовців за рахунок коштів інвесторів. При
цьому джерело фінансування повинно бути зазначено в обов'язковому
порядку в договорах на виконання робіт, в актах виконаних робіт і
в платіжних документах, а також зазначено спосіб перерахування
коштів громадянами.
   При виконанні робіт з будівництва житла як за рахунок коштів
фізичних осіб, так і за рахунок коштів інвесторів з будівництва
житла для військовослужбовців від податку на додану вартість
звільняються всі складові вартості будівництва (за  винятком
матеріально-технічних ресурсів), передбачені зведеним кошторисним
розрахунком вартості будівництва (глави 1-12), який розробляється
у відповідності з Правилами складання кошторисної документації і
визначення базисної та розрахункової кошторисної вартості (ДБН
1У-16-98), що затверджуються Держбудом України.
   У разі коли будівництво житла здійснюється за рахунок коштів
фізичних осіб та інших джерел фінансування, пільга в оподаткуванні
податком на додану вартість застосовується лише в частині вартості
тих робіт з будівництва, передбачених главами 1-12 зведеного
кошторисного розрахунку, які придбаваються для будівництва житла
за  рахунок  коштів  фізичних  осіб,  із зазначенням джерел
фінансування і питомої ваги, яку складають кошти фізичних осіб, у
договорах, актах виконаних робіт та платіжних документах. Стосовно
вартості робіт з будівництва житла, що виконуються за рахунок
інших джерел фінансування, то для виконання даних робіт всі товари
(роботи, послуги), передбачені главами 1-12 зведеного кошторисного
розрахунку, придбаваються з податком на додану вартість.
   Відповідно до підпункту 7.4.2 статті 7 вказаного Закону при
виконанні робіт по будівництву житла за рахунок коштів фізичних
осіб, а також за рахунок коштів інвесторів для військовослужбовців
суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів
(робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових
витрат виробництва (обігу) даних робіт, та основних фондів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, у виконаних
роботах  відносяться  відповідно  до  складу  валових витрат
виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і
нематеріальних активів і до податкового кредиту не включаються.
   Відповідно до роз'яснення Комітету з питань фінансів  і
банківської діяльності Верховної Ради України від 24.10.97 р.
N 06-10/782 фізичні особи повинні здійснювати перерахування коштів
будівельним  організаціям  з  належних таким фізичним особам
банківських рахунків або у безготівковому порядку через банківські
установи. У разі якщо фізичні особи купують житло у будівельних
організацій за готівку або здійснюють виплати  з  анонімних
банківських  рахунків,  запроваджених Президентом України, то
вартість робіт з будівництва житла підлягає оподаткуванню податком
на додану вартість незалежно від того, чи була здійснена така
оплата у готівковому або анонімному вигляді, повністю чи частково.
   У випадку коли юридична особа, зокрема житлово-будівельний
кооператив, залучає будівельні організації до виконання робіт по
будівництву житла і розраховується з будівельними організаціями
коштами,  отриманими  від  фізичних  осіб,  враховуючи,  що
житлово-будівельні  кооперативи утримуються за рахунок коштів
фізичних осіб та будують для них і за їх кошти житлові будинки, з
подальшою передачею житла у власність таким фізичним особам, то
вартість таких робіт з будівництва житла  звільняється  від
оподаткування податком на додану вартість.
   Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість"
 організації, які здійснюють роботи з будівництва
об'єктів, як звільнених від оподаткування, так  і  тих,  що
підлягають оподаткуванню, є платниками податку на додану вартість
і відповідно до підпункту 7.2.8 статті 7 вказаного Закону повинні
вести окремий облік з придбання та продажу операцій, що підлягають
оподаткуванню за ставкою 20  відсотків  та  звільнених  від
оподаткування.
   Відповідно до роз'яснення Комітету з питань фінансів  і
банківської діяльності Верховної Ради України від 26.12.97 р.
N 06-10/951 пільга, що встановлена підпунктом 5.1.20 статті 5
вказаного Закону, поширюється на операції з виконання робіт з
реконструкції гуртожитків у житлові будинки за рахунок коштів
фізичних осіб та передачі житла у власність таким фізичним особам.
 
 Міністерство фінансів
 Заступник міністра                В.В.Регурецький
 06.04.98 р. N 03404/607
 
 Державна податкова
 адміністрація України
 Заступник Голови                    О.І.Шитря
 06.04.98 р. N 3743/10/16-1101
 
 Державний комітет будівництва,
 архітектури та житлової
 політики України
 Перший заступник Голови                А.В.Беркута
 06.04.98 р. N 8/4-87

БУДСТАНДАРТ Online