Наказ від 27.01.1998 № 9 Про Порядок затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 9 від 27.01.98
   м.Київ
 
       
 
      Про Порядок затвердження титулів будов
      об'єктів), будівництво яких здійснюється
      із залученням бюджетних коштів або коштів
         підприємств державної власності
 
   На виконання пункту 15 Указу Президента України від 28 лютого
1997 р.  N 187/97 "Про  заходи  щодо забезпечення наповнення
державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" і
з метою ефективного використання бюджетних коштів у капітальному
будівництві Кабінет Міністрів України постановою від 8 вересня
1997 року N 995 поряд з іншим постановив:
   1. Затвердити Порядок затвердження титулів будов (об'єктів),
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або
коштів підприємств державної власності (додається).
   2. Установити, що фінансування капітальних  вкладень  із
залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної
власності здійснюється за наявності погоджених та затверджених в
установленому порядку титулів будов (об'єктів).
   3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 1998 року.
   На  виконання  зазначеної  постанови  Кабінету Міністрів
України Н А К А З У Ю:
   1. Начальникам головних управлінь, управлінь і самостійних
відділів Міністерства охорони здоров'я,  керівникам  установ,
закладів,   підприємств   і   організацій  безпосереднього
підпорядкування МОЗ України прийняти вказану постанову Кабінету
Міністрів України до керівництва та виконання.
   2. Встановити, що титули будов (об'єктів), будівництво яких
розпочинається, та  перехідних  складаються  замовниками  -
установами, закладами, організаціями та підприємствами і подаються
до  Міністерства охорони здоров'я України для погодження та
затвердження.
   3. Начальнику  управління  капітального  будівництва  та
експлуатації (Довгий М.В.) суворо дотримуватись  встановленого
Кабінетом Міністрів України порядку проходження, погодження та
затвердження титулів будов (об'єктів).
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Коротка О.Ш.
 
 Міністр                        А.М.Сердюк
                          Додаток
                     до наказу МОЗ України
                     від 27 січня 1998 р. N 9
                       Затверджено
                   постановою Кабінету Міністрів
                   України
                   від 8 вересня 1997 р. N 995
               Порядок
    затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво
    яких здійснюється із залученням бюджетних коштів
      або коштів підприємств державної власності
            I. Загальна частина
   1. Титул будови (об'єкта) визначає основні техніко-економічні
показники будови (об'єкта) і містить такі відомості: найменування
будови (об'єкта) та її місцезнаходження, сфера управління, до якої
вона належить, галузь, характер будівництва (нове будівництво,
розширення, реконструкція, технічне переоснащення підприємства,
об'єкта,  споруди),  обсяг капіталовкладень та завдання щодо
введення у дію потужностей і основних фондів на весь період
будівництва з розподілом за роками та врахуванням нормативних
термінів тривалості будівництва.
   Внутрішньобудівельний титул  будови  (об'єкта) складається
замовником на основі погодженого та затвердженого в установленому
порядку титулу будови (об'єкта). У ньому визначаються об'єкти та
споруди, будівництво яких здійснюватиметься у плановому році,
зазначається їх кошторисна вартість та залишок її на початок року,
обсяг капітальних вкладень на рік, у тому числі витрати замовника.
   2. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
складаються за формою згідно з додатком N 1, перехідних - додатком
N 2, внутрішньобудівельні титули - додатком N 3 до цього Порядку.
   Зміни до   форм   титулів   будов   (об'єктів)   та
внутрішньобудівельних  титулів  вносяться  Мінекономіки  за
погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики і Мінфіном.
   3. Титул будови (об'єкта) є документом, обов'язковим для
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств,  установ,  організацій,
банків, що здійснюють супроводження, фінансування та реалізацію
проекту будівництва із залученням бюджетних коштів або коштів
підприємств державної власності.
   4. Титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається,
складається  і затверджується на весь період будівництва із
визначенням джерел фінансування та розподілом за роками обсягів
капітальних вкладень, у тому числі за рахунок бюджетних коштів, та
завдань щодо введення у дію потужностей і основних фондів з
урахуванням нормативних термінів тривалості будівництва.
   5. Показники титулів будов (об'єктів) є плановими як для
замовника, так і для підрядника, зокрема щодо фінансування будов
(об'єктів), та засобом забезпечення ефективного  використання
державних капітальних вкладень.
   Зміни до показників титулів будов (об'єктів) вносяться згідно
з цим Порядком для їх затвердження.
   6. Титули складаються тільки для тих будов (об'єктів), які
забезпечені на 1 вересня року, що передує плановому, затвердженими
в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, у тому
числі техніко-економічним обгрунтуванням, робочими кресленнями і
кошторисами обсягу робіт, який необхідно виконати у плановому році
відповідно до нормативних показників.
   7. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
та перехідних складаються замовниками і подаються до органів
вищого рівня, до сфери управління яких вони належать,  для
погодження та затвердження.
   8. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
складаються тільки за умови  забезпечення  перехідних  будов
(об'єктів) галузі капітальними вкладеннями в обсягах, необхідних
для завершення їх будівництва у нормативні терміни.
   9. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
складаються для всіх будов (об'єктів) виробничого і невиробничого
призначення.
       II. Порядок затвердження титулів будов
        (об'єктів) виробничого призначення
   10. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
розрахунковою кошторисною вартістю 15 млн. гривень і  більше
затверджуються  Кабінетом  Міністрів  України  за  поданням
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій - замовників за
погодженням з Мінекономіки.
   11. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
розрахунковою кошторисною вартістю від 5 до 15 млн. гривень
затверджуються міністерствами,  іншими  центральними  органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними
адміністраціями - замовниками за погодженням з Мінекономіки.
   12. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
розрахунковою  кошторисною  вартістю  до  5  млн.  гривень
затверджуються керівниками підприємств державної власності за
погодженням з органами вищого рівня, до сфери управління яких вони
належать.
   13. Титули для робіт, що розпочинаються з буріння свердловин,
упорядкування нафтових і газових родовищ, промислів і дільниць,
підключення  їх  до  інженерних  мереж  діючих  магістралей,
гірничо-капітальних робіт, які підлягають виконанню на діючих
шахтах, розрізах, рудниках, робіт з підготовки нових горизонтів на
цих підприємствах, робіт з підготовки дільниць для видобутку
торфу,  робіт,  які  виконуються для забезпечення заготівлі,
вивезення, сплаву і перевалки деревини, робіт з відновлення та
охорони лісів, інших аналогічних підготовчих робіт розрахунковою
кошторисною вартістю 15 млн. гривень і більше затверджуються
Кабінетом  Міністрів  України за поданням міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних  адміністрацій  -  замовників  за  погодженням  з
Мінекономіки.
   Якщо розрахункова кошторисна вартість зазначених робіт
становить  менше  15  млн.  гривень,  титули  затверджуються
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та     Севастопольською     міськими     державними
адміністраціями - замовниками за погодженням з Мінекономіки.
   14. Титули  перехідних  будов  (об'єктів)  розрахунковою
кошторисною вартістю 5 млн. гривень і більше затверджуються
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної  Республіки  Крим,  Київською  та
Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями  за
погодженням з Мінекономіки, розрахунковою кошторисною вартістю до
5 млн. гривень - керівниками підприємств державної власності за
погодженням з органами вищого рівня, до сфери управління яких вони
належать.
       III. Порядок затвердження титулів будов
        (об'єктів) невиробничого призначення
   15. Титули  адміністративних  будівель,  видовищних  та
спортивних споруд, будівництво яких розпочинається, розрахунковою
кошторисною вартістю 15 млн. гривень і більше затверджуються
Кабінетом  Міністрів  України за поданням міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій - замовників.
   16. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
розрахунковою кошторисною вартістю 15 млн. гривень і більше (крім
будівель та споруд, зазначених у пункті 15), а саме: житла,
комунального  призначення,  охорони  навколишнього  природного
середовища, охорони здоров'я, фізичної культури, науки, освіти,
культури і мистецтва - затверджуються міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольскою міськими
державними адміністраціями за погодженням з Мінекономіки.
   17. Якщо розрахункова кошторисна вартість будов (об'єктів),
зазначених у пунктах 15 та 16, становить від 5 до 15 млн. гривень,
титули затверджуються міністерствами та  іншими  центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями - замовниками, до 5 млн. гривень - керівниками
підприємств державної власності за погодженням з органами вищого
рівня, до сфери управління яких вони належать.
   18. Титули  на  будівництво  адміністративних  приміщень
сільських та селищних рад затверджуються у порядку, встановленому
обласними державними адміністраціями.
            IV. Заключна частина
   19. Титули будов (об'єктів) виробничого і  невиробничого
призначення, будівництво яких розпочинається та здійснюється із
залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів
України,  незалежно  від  розрахункової кошторисної вартості,
затверджуються  Кабінетом  Міністрів  України  за  поданням
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій - замовників за
погодженням з Мінекономіки.
   20. Внутрішньобудівельні титули будов (об'єктів), незалежно
від розрахункової кошторисної вартості, затверджуються керівниками
підприємств - замовників  за  погодженням  із  генеральними
підрядниками та органами вищого рівня, до сфери управління яких
вони належать.
   21. Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для
будівництва  затверджуються  в тому ж порядку, що й титули
відповідних будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, з
урахуванням прогнозної вартості будівництва цих будов (об'єктів).
   Титули на  виконання  проектно-вишукувальних  робіт  для
будівництва складаються згідно з додатком N 4 до цього Порядку.
                        Додаток N 1
                  до Порядку затвердження титулів
                  будов (об'єктів), будівництво
                  яких здійснюється із залученням
                  бюджетних коштів або  коштів
                  підприємств державної власності
        Титул будови (об'єкта), будівництво
         якої розпочинається у 199_ році
      Погоджено              Затверджено
 ________ ________ __________     ________ ________ __________
 (посада) (підпис) (прізвище)     (посада) (підпис) (прізвище)
 "__"_________ 199_ р.          "__" ___________ 199_ р.
#######################################################################################
|Найменування будови (об'єкта) та її |Частка державної власності у майні забудовника|
|місцезнаходження           |у відсотках на ____ __________ 199_ р.    |
|######################################+##############################################|
|Сфера управління           |Наявність робочої документації        |
|######################################+##############################################|
|Галузь                |Ким, коли затверджено проектно-кошторисну   |
|                   |документацію                 |
|######################################+##############################################|
|Характер будівництва         |Генеральна проектна організація        |
|######################################|                       |
|Терміни будівництва          |                       |
|######################################+##############################################|
|Джерела фінансування         | Генеральна підрядна організація       |
|######################################+##############################################|
|Показники будови  |Згідно з проектно-|     Завдання за роками будівництва    |
|(об'єкта)     |кошторисною    |##############################################|
|          |документацією   |199_  | 199_ |  199_ |  200_ | 200_ |
|###################+##################+########+########+##########+##########+######|
|      А    |    1     |   2 |   3 |  4   |  5   | 6  |
#######################################################################################
 Потужність
 Основні фонди.
 Капітальні вкладення
 (розрахункова
 кошторисна вартість
 будівництва)
 Базисна  кошторисна
 вартість у цінах 1997
 року:
 будівельно-монтажних
 робіт устаткування,
 меблів та інвентаря
 Із загального обсягу
 капітальних вкладень
 за рахунок:
 державного бюджету     х
 бюджетного кредиту     х
 інших  джерел      х
 фінансування
 
Примітки: 1. Потужності - у  відповідних  одиницях;  вартісні
       показники - у тис. гривень.
     2. У разі потреби зазначаються дані щодо  пускових
       комплексів, природоохоронних заходів, пайової участі.
     3. Інші джерела фінансування, зазначені у графі А,
       розшифровуються у разі потреби під час складання
       титулу будови (об'єкта).
 "__" _________ 199_ р.
 
 __________         __________       _______________
 (посада)          (підпис)        (прізвище)
                        Додаток N 2
                  до Порядку затвердження титулів
                  будов (об'єктів), будівництво
                  яких здійснюється із залученням
                  бюджетних  коштів або коштів
                  підприємств державної власності
     Титул перехідної будови (об'єкта) на 199_ рік
     Погоджено              Затверджено
 ________ ________ __________     ________ ________ __________
 (посада) (підпис) (прізвище)     (посада) (підпис) (прізвище)
 "__" _________ 199_ р.         "__" _____________199_ р.
#####################################################################################
|Найменування будови (об'єкта) та її |Частка державної власності у майні забудовника|
|місцезнаходження          |у відсотках на ____ __________ 199_ р.    |
|####################################+##############################################|
|Сфера управління          |Наявність робочої документації        |
|####################################+##############################################|
|Галузь               |Ким, коли затверджено проектно-кошторисну   |
|                  |документацію                 |
|####################################+##############################################|
|Характер будівництва        |Генеральна проектна організація        |
|####################################|                       |
|Терміни будівництва         |                       |
|####################################+##############################################|
|Джерела фінансування        | Генеральна підрядна організація       |
|####################################+##############################################|
|Показники будови |Згідно з проектно-|Виконання |Підлягає вико-|Завдання|Введення в |
|(об'єкта)    |кошторисною    |на 1 січня|нанню до кінця| на   |дію    |
|         |документацією   |199_ року |будівництва  |199_ рік|(квартал) |
|#################+##################+##########+##############+########+###########|
|    А     |    1     |   2  |     3  |  4  |   5   |
#####################################################################################
 Потужність
 Основні фонди.
 Капітальні
 вкладення
 (розрахункова
 кошторисна
 вартість
 будівництва)
 Базисна
 кошторисна
 вартість у цінах
 1997 року:
 будівельно-монтажних
 робіт устаткування,
 меблів та інвентаря
 Із загального обсягу
 капітальних вкладень
 за рахунок:
 державного бюджету    х
 бюджетного кредиту    х
 інших джерел       х
 фінансування
 
Примітки: 1. Потужності - у відповідних  одиницях;  вартісні
       показники - у тис. гривень.
     2. У графі 2, крім базисної кошторисної  вартості,
       зазначається фактична  вартість виконаних робіт у
       поточних цінах відповідних років,  обчислена  на
       підставі кошторисних норм трудових і матеріальних
       ресурсів, у графах 1, 3 і 4 - цифрові значення цих
       показників згідно   із   зведеним   кошторисним
       розрахунком.
     3. У  разі потреби зазначаються дані щодо пускових
       комплексів, природоохоронних заходів, пайової участі.
     4. Інші джерела фінансування, зазначені у графі А,
       розшифровуються у разі потреби під час складання
       титулу будови (об'єкта).
 "__" ____________ 199_ р.
 
 ________           _________       _____________
 (посада)            (підпис)        (прізвище)
                       Додаток N 3
                  до Порядку затвердження титулів
                  будов (об'єктів), будівництво
                  яких здійснюється із залученням
                  бюджетних коштів  або коштів
                  підприємств державної власності
        Внутрішньобудівельний титул будови
           (об'єкта) на 199_ рік
    Погоджено               Затверджено
 ____________________        ________ ________ __________
 (посада керівника          (посада) (підпис) (прізвище)
 органу вищого рівня)          "__"____________ 199_ р.
 ________ __________
 (підпис) (прізвище)
 "__"___________ 199_ р.
 ______________________________
 (посада керівника генпідрядної
 будівельної організації)
 ________  __________
 (підпис)  (прізвище)
 "__" _________ 199_ р.
 
 Термін будівництва, місяців _____________________________________
 Закінчення будівництва, місяць __________________________________
 Потужність ______________________________________________________
 Основні фонди, тис. гривень _____________________________________
############################################################################################################
|Наймену- |   Базисна кошторисна вартість у цінах 1997 року  |Капітальні вкладення на рік (розрахункова|
|вання   |                           |кошторисна вартість будівництва)     |
|будови,  |#####################################################+#########################################|
|пускового |будівельно-монтажні роботи|устаткування, меблів,   |   |     у тому числі      |
|комплексу,|             |інвентаря         |   |##################################|
|об'єкта  |##########################+##########################|всього| договірна ціна |витра-|резервні |
|будівниц- |всього|  у тому числі  |всього|  у тому числі  |   |#################|ти за-|кошти  |
|тва та  |   |###################|   |###################|   |між за-|між за- |мовни-|замовника|
|видів   |   |вико- |зали-|у тому|   |вико- |зали-|у тому|   |мовни- |мовни-  |ка  |     |
|витрат  |   |нано з|шок |числі |   |нано з|шок |числі |   |ком і |ком і  |   |     |
|     |   |почат-|   |######|   |почат-|   |######|   |ген-  |генпро- |   |     |
|     |   |ку  |   | на |   |ку  |   | на |   |підряд-|екту-  |   |     |
|     |   |будів-|   | 199_ |   |будів-|   | 199_ |   |ником |вальником|   |     |
|     |   |ництва|   | рік |   |ництва|   | рік |   |    |     |   |     |
|##########+######+######+#####+######+######+######+#####+######+######+#######+#########+######+#########|
|   А  |  1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10  |  11  | 12 |  13  |
############################################################################################################
 
Примітки: 1. Базисна  кошторисна вартість  будівельно-монтажних
       робіт (далі-БМР) у цінах 1997 року (графи 1-4)
       визначається виходячи з вартості БМР (глави 1-9,
       графи 4, 5) за рівнем цін, у яких складено зведений
       кошторисний розрахунок, із застосуванням відповідних
       індексів.
     2. Базисна кошторисна вартість устаткування, меблів та
       інвентаря у цінах 1997 року (графи 5-8) визначається
       виходячі з їх вартості (глави 1-9, графа 6) за рівнем
       цін, у яких складено зведений кошторисний розрахунок,
       із застосуванням відповідних індексів.
 "__" __________ 199_ р.
 
 ________           ________       ______________
 (посада)           (підпис)        (прізвище)
                       Додаток N 4
                  до Порядку затвердження титулів
                  будов (об'єктів), будівництво
                  яких здійснюється із залученням
                  бюджетних  коштів або коштів
                  підприємств державної власності
      Титул на виконання проектно-вишукувальних
           робіт для будівництва
      Погоджено             Затверджено
 ________ ________ __________    ________ ________ __________
 (посада) (підпис) (прізвище)    (посада) (підпис) (прізвище)
 "__" ____________ 199_ р.        "__" _____________199_ р.
####################################################################################################################
|Наймену-|Рік по-|Потужність будови (об'єкта),   |Прогнозна кошторис-| Кількість |Стадії|Кошто- |Дата  |Назва|
|вання та|чатку |що проектується         |на вартість будів- | працюючих |про- |торис- |прий- |гене-|
|місце- |та за- |                 |ництва (тис. грн.) |       |екту- |на (до- |мання |раль-|
|знаход- |кінчен-|#################################+###################+#############|вання |говірна)|проек- |ної |
|ження  |ня бу- |загальна у вар-|у натуральних по-|всього|у тому числі|досяг-|розра-|   |вартість|тно  |про- |
|будови |дівниц-|тісних показни-|казниках основно-|   |будівельно- |нута |хунко-|   |проект- |кошто- |ект- |
|(об'є- |тва  |ках (тис. грн.)|го виробництва  |   |монтажних  |   |ва  |   |но-вишу-|рисної |ної |
|кта),  |    |###############+#################|   |робіт у   |   |   |   |куваль- |доку- |орга-|
|харак- |    |досяг-|розраху-|досяг-|розрахун- |   |цінах    |   |   |   |них ро- |мента- |ніза-|
|тер та |    |нута |нкова  |нута |кова   |   |1997 року  |   |   |   |біт за |цїї,  |ції |
|черта  |    |   |    |   |     |   |      |   |   |   |стадіями|дата  |   |
|будів- |    |   |    |   |     |   |      |   |   |   |проекту-|затвер-|   |
|ництва, |    |   |    |   |     |   |      |   |   |   |вання  |дження |   |
|назва  |    |   |    |   |     |   |      |   |   |   |(тис.  |проект-|   |
|продук- |    |   |    |   |     |   |      |   |   |   |гривень)|но-кош-|   |
|ції та |    |   |    |   |     |   |      |   |   |   |    |торис- |   |
|одиниця |    |   |    |   |     |   |      |   |   |   |    |ної до-|   |
|її вимі-|    |   |    |   |     |   |      |   |   |   |    |кумен- |   |
|ру   |    |   |    |   |     |   |      |   |   |   |    |тації |   |
|########+#######+######+########+######+##########+######+############+######+######+######+########+#######+#####|
|  А  |  1  |  2 |  3  |  4 |   5  | 6  |   7   |  8 | 9  | 10 |  11  |  12 | 13 |
####################################################################################################################
 
Примітка. Графи 2, 4 і 8 заповнюються при складанні титулу на
     виконання проектно-вишукувальних робіт для розширення,
     реконструкції або  технічного  переоснащення  діючих
     підприємств (об'єктів).
 "__" __________ 199_ р.
 
 ___________       ____________       ______________
 (посада)         (підпис)         (прізвище)

БУДСТАНДАРТ Online