ДСТУ Б Д.2.4-20:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Інші ремонтно-будівельні роботи (Збірник 20)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи
ІНШІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
(Збірник 20)

ДСТУ Б Д.2.4-20:2012

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)
ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-виробнича фірма «інпроект»

РОЗРОБНИКИ: O. Юровський (науковий керівник), В. Лясковський, O. Труш, С. Маслобоєва

ЗА УЧАСТЮ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А. Беркута, к.е.н., П. Губень, І. Пономаренко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.12.2012 № 668, чинний з 2014-01-01

3 НА ЗАМІНУ: ДБН Д.2.4-20-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи»

ЗМІСТ

ВСТУП

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Загальні положення

3.2 Правила обчислення об’ємів робіт

4 HOPМИ

Група 1 Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій

Група 2 Улаштування козирків на металевих кронштейнах та консолях у стінах існуючих будівель

Група 3 Улаштування горищних люків у перекритті

Група 4 Улаштування стелажів

Група 5 Установлення та розбирання інвентарних риштувань

Група 6 Установлення, знімання та пересування підвісних люльок по горизонталі

Група 7 Улаштування та дрібний ремонт приямків

Група 8 Улаштування та ремонт балконів

Група 9 Заміна та ремонт дерев'яних балконів

Група 10 Перекриттю підпідлогових каналів дерев'яними щитами

Група 11 Виготовлення та установлення пробок у цегляних стінах

Група 12 Монтаж металоконструкцій

Група 13 Утеплення трубопроводів мінеральною ватою

Група 14 Готування розчину вручну

Група 15 Готування важкого бетону

Група 16 Готування легкого бетону

Група 17 Готування важких кладкових розчинів

Група 18 Готування важких опоряджувальних розчинів

Група 19 Антисептування водними сумішами

Група 20 Антисептування пастами

Група 21 Вогнезахист дерев'яних конструкцій

Група 22 Мокра обробка повсті та клоччя

Група 23 Пробивання отворів у бутових фундаментах та в колодязях. Вирізання отворів у сталевій покрівлі

Група 24 Прорізання отворів у дерев'яних конструкціях

Група 25 Пробивання отворів у залізобетонних та бетонних конструкціях

Група 26 Пробивання отворів у залізобетонних перекриттях

Група 27 Свердлення отворів

Група 28 Пробивання борозен у цегляних стінах

Група 29 Пробивання борозен у бетонних конструкціях

Група 30 Пробивання гнізд у цегляних стінах

Група 31 Забивання отворів у стінах та перекриттях у місцях проходу трубопроводy

Група 32 Забивання гнізд у цегляних стінах

Група 33 Забивання борозен

Група 34 Забивання гнізд на фасадах після розбирання риштувань

Група 35 Очищення та приведення матеріалів після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан

Група 36 Очищення приміщень від сміття

Група 37 Забивання щілин монтажною піною

Група 38 Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками

Група 39 Навішування, перенавішування і знімання канатних систем

Група 40 Навантаження сміття вручну

Група 41 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди

ДОДАТОК А БІБЛІОГРАФІЯ

ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.2.4-20-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 12. Інші ремонтно-будівельні роботи» методом перегляду з розробленням відповідного національного стандарту (ДСТУ).

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законо­давству.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи
ІНШІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
(Збірник 20)

Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы
ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(Сборник 20)

Resource element budget norms for repair-building works
OTHER REPAIR-BUILD WORKS
(Collection 20)

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах при виконанні інших ремонтно-будівельні робіт, необхідних для виконання робіт як самостійно, так і разом із ремонтом конструктивних елементів будівель та споруд.

Цей стандарт можуть застосовувати суб’єкти стандартизації, які розробляють стандарти інших рівнів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування».

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Загальні положення

3.1.1 Цей стандарт застосовується разом з ДСТУ-Н Б Д.2.4-21.

3.1.2 Норми групи 5 враховують витрати ресурсів на виконання робіт з установлення та розбирання риштувань.

3.1.3 При пробиванні борозен у залізобетонних конструкціях до норм витрат ресурсів групи 30 слід застосовувати коефіцієнт 1,1.

3.2 Правила обчислення об'ємів робіт

3.2.1 Установлення та розбирання зовнішніх інвентарних ришту­вань обчислюється за площею вертикальної проекції їх на фасад будівлі, внутрішніх - за горизонтальною проекцією їх на основу.

Якщо внутрішні риштування встановлюються тільки для опорядження стін (уздовж стін) та не мають суцільного настилу по всьому приміщенню для опорядження стелі, то площа таких риштувань обчислюється множенням довжини стін на ширину настилу риштувань, а витрати ресурсів на їх установлення визначаються за нормами 3, 4 групи 5, як для внутрішніх.

3.2.2 Норми 2 і 4 групи 5 застосовуються також і при збільшенні висоти риштувань (приміщень) на неповні 4 м.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

2 ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

3 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

4 ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування в будів­ництві. Основні положення

5 ДБН А.1.1-73-2003 Система стандартизації та нормування у будів­ництві. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві

6 Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм (Рішення Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 № 21)

7 Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи, Держбуд України, 2005

8 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), К„ 2000-2002)

9 Основы методики технического нормирования труда рабочих в строительстве, НИИЭС Госстроя СССР, М., 1986-1992, Стройиздат (Основи методики технічного нормування труда робітників у будів­ництві)

10 Общие производственные нормы расхода материалов в строи­тельстве. Сборник 2. Механизированные и ручные земляные работы, Москва, Стройиздат 1987 г. (Загальні виробничі норми витрат матеріалів у будівництві)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online