СОУ 42.1-37641918-104:2013 Золи-виносу та суміші золошлакові теплових електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗОЛИ-ВИНОСУ ТА СУМІШІ ЗОЛОШЛАКОВІ ТЕПЛОВИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

СОУ 42.1-37641918-104:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський (науковий керівник), С. Головко, Г. Спіріна

ВНЕСЕНО: Відділ інноваційного розвитку Укравтодору

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) № 158 від «14» травня 2013 р. з «01» серпня 2013 р.

3 НА ЗАМІНУ: РСН 288-91 «Применение зол и шлаков теплових электростанций Украины в дорожном строительстве»

4 ПОГОДЖЕНО: Міністерство екології та природних ресурсів України № 4414/17/10-13 від «15» березня 2013 р.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/16-6890 від «29» квітня 2013 р.

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО: З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») № 32595752/2318 від «20» червня 2013 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Транспортування та зберігання

8 Методи контролювання

9 Правила приймання

10 Вказівки щодо застосування

11 Гарантії виробника

ДОДАТОК А Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗОЛИ-ВИНОСУ ТА СУМІШІ ЗОЛОШЛАКОВІ ТЕПЛОВИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ЗОЛЫ-УНОСА И СМЕСИ ЗОЛОШЛАКОВЫЕ ТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Чинний від 2013-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює технічні вимоги до зол-виносу та сумішей золошлакових теплових електростанцій, які використовуються для будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

1.2 Золи-виносу та суміші золошлакові теплових електростанцій використовують в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.3 Обов’язкові вимоги до якості цих матеріалів, що забезпечують безпеку та охорону довкілля, безпечність для життя і майна населення, викладені в розділах 5, 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радiацiйнi параметри. Допустимі рiвнi

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДСТУ Б А.1.1-26-94 ССНБ. Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни і визначення

ДСТУ Б В.2.1-16:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

ДСТУ Б В.2.7-188:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу

ДСТУ Б EN 196-7 (EN 196-7:2007, IDT) Будівельні матеріали. Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-211:2009 Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ Методы измерения шума на робочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.4.009-91 ССБТ Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розташування та обслуговування)

ГОСТ 10538-87 Топливо твердое. Методы определения химического состава золы (Паливо тверде. Методи визначення хімічного складу золи)

ГОСТ 11022-95 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности (Паливо тверде мінеральне. Методи визначення зольності)

ГОСТ 23227-78 Уголь бурый, антрацит, горючие сланцы и торф. Метод определения свободного оксида кальция в золе (Вугілля буре, антрацит, горючі сланці і торф. Метод визначення вільного оксиду кальцію в золі)

ВБН B.2.3-218-171-2002 Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць)

СОУ 45.2-00018112-006-2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції ремонту та утримання автомобільних доріг

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online