ДСТУ ISO 5275:2012 Нафтопродукти і вуглеводневі розчинники. Метод виявлення тіолів та інших сірковмісних сполук (докторська проба) (ISO 5275:2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ І ВУГЛЕВОДНЕВІ РОЗЧИННИКИ

Метод виявлення тіолів та інших сірковмісних сполук («докторська проба»)

(ISO 5275:2003, IDT)

 

ДСТУ ISO 5275:2012

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2013

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стан­дартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керівник); Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Терентьева; Н. Харченко; О. Швидкий

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1355 з 2013-05-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5275:2003 Petroleum products and hydrocarbon solvents — Detection of thiols and other sulfur species — Doctor test (Нафтопродукти і вуглеводневі розчинники. Виявлення тіолів та інших сірковмісних сполук. Докторська проба)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5275:2003 Petroleum products and hydrocarbon solvents — Detection of thiols and other sulfur species — Doctor test (Нафтопродукти і вуглеводневі розчинники. Виявлення тіолів та інших сірковмісних сполук. Докторська проба).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до ISO 5275:2003;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— «Національні примітки» по тексту стандарту виділено рамкою.

До стандарту було внесено окремі зміни, які зумовлені потребами користувачів, а саме:

— стандарт доповнено переліком реактивів та нормативними документами на них, які використовують в Україні.

На цей час чинна редакція ISO 3170:2004.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ І ВУГЛЕВОДНЕВІ РОЗЧИННИКИ

Метод виявлення тіолів та інших сірковмісних сполук («докторська проба»)

НЕФТЕПРОДУКТЫ И УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ

Метод обнаружения тиолов и других серосодержащих соединений («докторская проба»)

PETROLEUM PRODUCTS AND HYDROCARBON SOLVENTS

Method for detection of thiols and other sulfur species («Doctor test»)

Чинний від 2013-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод («докторська проба») для виявлення тіолів (меркаптанів), сірководню та елементної сірки у вуглеводневих розчинниках та дистилятах сирої нафти і нафто­продуктах. На попередніх етапах метод також виявляє наявність пероксидів та фенольних сполук, кількість яких більша, ніж слідові концентрації, робить застосування цього стандарту недоцільним. Сірковуглець за відносно великих концентрацій (масових часток сірки більше ніж 0,4 %) також впливає на визначення результату випробування, оскільки спричинює потемніння водного шару.

Примітка. У цьому стандарті для представлення масової частки речовини використане позначення «% (мас.)».

Цей метод випробування є якісною реакцією з граничною концентрацією тіолів, доступною до виявлення, залежно від речовини, що випробовують. Його часто використовують замість кількісного визначання вмісту тіолів.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту пов’язано з використанням небезпечних речовин, виробничих процесів та приладів. Положення цього стандарту не охоплюють усіх проблем техніки безпеки, пов’язаних з його застосуванням. Користувач цього стандарту є відповідальним за завчасне прийняття відповідних заходів щодо безпеки, гігієни праці та за необхідність використання обмежувальних інструкцій.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом треба дотримуватись вимог [1]— [4] додатка НА та правил безпечної роботи, які викладено в інструкціях з експлуатації приладів та допоміжних пристроїв.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями нормативних документів.

ISO 1995:1981 Aromatic hydrocarbons — Sampling

ISO 3170:— Petroleum liquids — Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1995:1981 Вуглеводні ароматичні. Відбирання проби

ISO 3170:— Нафтопродукти рідкі. Ручне відбирання проби

ISO 3171:1988 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проби з трубопроводу

ISO 3696:1987 Вода для використання в аналітичній лабораторії. Технічні умови та методи випробовування.

3  СУТЬ МЕТОДУ

Пробу струшують з розчином плюмбіту натрію і спостерігають за сумішшю. З її вигляду роблять висновки про наявність чи відсутність тіолів, сірководню, елементної сірки або пероксидів. Наявність тіолів підтверджують додаванням очищеної сірки, подальшим струшуванням та спостереженням за зовнішнім виглядом кінцевої суміші.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online