ДСТУ ISO 7256-2:2005 Обладнання для сівби. Методи випробування. Частина 2. Сівалки рядкові (ІSO 7256-2:1984, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СІВБИ
Методи випробування
Частина 2. Сівалки рядкові

ДСТУ ISO 7256-2:2005
(ISO 7256/2–1984, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний центр випробування та прогнозування техніки та технологій для сільськогосподарського виробництва (УкрЦВТ), Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Бабинець, В. Куліш, В. Погорілий, В. Погоріла, О. Пономаренко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 386 з 2007–07–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7256/2–1984 Sowing equipment — Test methods — Part 2: Seed drills for sowing in lines (Обладнання для сівби. Методи випробування. Частина 2. Сівалки рядкові)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні умови випробовування

5 Обов’язкові випробовування

6 Процедура випробовування

7 Результати

8 Звіт про випробування

Додаток А Програма обов’язкових випробовувань

Додаток B Необов’язкові випробовування

Додаток C Приклад форми звіту про випробування рядкових сівалок

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7256/2–1984 Sowing equipment — Test methods — Part 2: Seed drills for sowing in lines (Обладнання для сівби. Методи випробування. Частина 2. Сівалки рядкові).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Стандарт доповнює систему стандартів, які стосуються випробовування сільськогосподарської техніки. Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «стандарт» або на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СІВБИ
Методи випробування
Частина 2. Cівалки рядкові

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСЕВА
Методы испытаний
Часть 2. Сеялки рядковые

SOWING EQUIPMENT
Test methods
Part 2. Seed drills for sowing in lines

Чинний від 2007–07–01

0 ВСТУП

Цей стандарт надає випробовувальним та іншим зацікавленим організаціям стандартизовані методи випробовування, які забезпечують відтворення випробовувань, що їх проводять у географічно віддалених зонах і/або в різних кліматичних умовах; головне завдання — досягнення порівнянності результатів випробування для будь-якої моделі обладнання.

Можливість відтворення випробовувань дозволяє скоротити кількість обов’язкових випробовувань і не проводити обов’язкові польові випробовування. Проте останні можна проводити додатково з ініціативи випробовувальної організації або на вимогу виробника.

Методика випробовування враховує вплив виду насіння, рівень насіння в бункері, регулювання норми висіву, швидкість руху, нахил поверхні землі, стан поверхні землі (грудкуватість).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає методику випробовування насіннєвих рядкових сівалок, включаючи причіпні сівалки.

Методика випробовування дозволяє визначити експлуатаційні характеристики таким чином, щоб можна було отримати порівнювані результати в числовому або графічному вигляді з урахуванням:

— виду насіння;

— швидкості руху;

— рівня насіння в бункері;

— зміни норми висіву;

— рельєфу;

— стану поверхні землі (грудкуватості).

Необов’язкові випробовування (див. додаток В) можуть доповнити методику випробовування, враховуючи вплив матеріалу, яким обробляють насіння, і розподіл насіння на посівній площі.

Обов’язкові випробовування не дають уявлення про фактичний розподіл насіння на посівній площі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 3339/0 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Classification and terminology — Part 0: Classification system and classification

ISO 3339/4 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Classification and terminology — Part 4: Sowing and planting equipment

ISO 3534 Statistics — Vocabulary and symbols

ISO 5698 Agricultural machinery — Hoppers — Manual loading height

ISO 5699 Agricultural machines, implements and equipment — Dimensions for mechanical loading with bulk goods

ISO 7424 Agricultural equipment — Matching of wheeled tractors and rear mounted implements — Code numbering system.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3339/0 Трактори та машини для сільського та лісового господарств. Класифікація і термінологія. Частина 0. Система класифікації

ISO 3339/4 Трактори та машини для сільського та лісового господарства. Класифікація і термінологія. Частина 4. Обладнання для висіву та висаджування

ISO 3534 Статистика. Словник та умовні познаки

ISO 5698 Сільськогосподарські машини. Бункери. Висота завантаження вручну

ISO 5699 Сільськогосподарські машини, знаряддя та устатковання. Розміри механізованого завантаження сипких матеріалів

ISO 7424 Сільськогосподарське обладнання. З’єднання колісних тракторів і задньонавісних знарядь. Кодообчислювальна система.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи