ДСТУ OIML D 9:2008 Метрологія. Принципи метрологічного нагляду (OIML D 9:2004, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ПРИНЦИПИ МЕТРОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ
(OIML D 9:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 9:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») Держспоживстандарту України спільно з Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Жалдак; Л. Несвідоміна; А. Ніколенко; Г. Примакова; С. Проненко (науковий керівник); В. Щіпка

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 квітня 2008 р. № 126 з 2010-01-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 11 червня 2008 р. № 188 чинність установлено з 2008-09-01

3 Національний стандарт відповідає OIML D 9:2004 Principles of metrological supervision (Принципи метрологічного нагляду)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні положення

4 Структура метрологічного нагляду

5 Форми метрологічного нагляду

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML D 9:2004 Principles of metrological supervision (Принципи метрологічного нагляду).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей документ», «цей міжнародний документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділів «Вступ» і «Терміни та визначення понять» долучено «Національні примітки», а до «Бібліографії» — «Національне пояснення», виділені в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є у цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ПРИНЦИПИ МЕТРОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ

МЕТРОЛОГИЯ
ПРИНЦИПЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

METROLOGY
PRINCIPLES OF METROLOGICAL SUPERVISION

Чинний від 2008-09-01

0 ВСТУП

За останні роки ситуація у сфері законодавчої метрології значно змінилася, переважно унаслідок лібералізації, усунення технічних бар’єрів у торгівлі на регіональній основі, а також унаслідок приватизації, підписання контрактів і широкого застосування акредитації.

По-перше, добровільна акредитація й різні угоди про взаємне визнання на теперішній час обов’язково охоплюють велику кількість галузей метрології, які за інших обставин можуть стати об’єктом метрологічного нагляду (засоби вимірювальної техніки в нерегульованих сферах метрології, національні стандарти, одиниці вимірювання тощо).

По-друге, процедури оцінення відповідності, що ґрунтуються на оціненні відповідності систем якості й на інших методах, іноді використовують для збуту законодавчо контрольованих засобів вимірювальної техніки на ринку, а також для їхнього введення в обіг (застосування), заміняючи традиційні процедури затвердження типу й первинної повірки.

Щодо цього значну частину відповідальності передано від державних організацій третім сторонам: виробникам, агентам у справах продажу та власникам. Рушійною силою цього руху є діяльність, яку координує Світова організація торгівлі (WTO), зусилля якої спрямовані на те, щоб сприяти торгівлі між країнами й регіонами завдяки усуненню технічних бар’єрів (ТВТ), що заважають веденню торгівлі. З’явилася велика кількість зон вільної торгівлі, у яких діє узгоджене законодавство (наприклад, у Європейському Союзі — ЄС) або в яких взаємодія відбувається на підставі торговельних угод, що ґрунтуються на всебічному взаємному визнанні, наприклад зона вільної торгівлі Північної Америки (NAFTA). Крім того, ці зміни сприяли залученню недержавних і приватних осіб до контролювання, як тільки третя сторона продемонструвала задовільну оцінку своєї технічної компетентності.

Такий розвиток установлює пріоритетність метрологічного нагляду як дуже важливого дієвого методу, який застосовують відповідальні державні органи для захисту інтересів суспільства в лібералізованому світі, а також сприяє створенню необов’язкових (вибіркових) видів регулювання, що потребують здійснення ефективного нагляду з боку державних органів (щодо фасованих товарів, оцінювання відповідності). Ці наслідки розвитку зумовили розробку документа, у якому викладено загальну стратегію OIML з цього питання, автором якого є К. Birkeland [1], і зазвичай вони потребують певного перероблення відповідної міжнародної документації OIML, особливо документації загального характеру, для того щоб привести документи у відповідність сучасним вимогам у цілому, не піддаючи ризику ефективний захист прав споживачів, оскільки законодавча метрологія є сферою, що передбачає втручання держави.

Природно, що зміни, зазначені вище, на цей час можуть і не бути прийнятними для всіх можливих соціальних і економічних середовищ країн-учасниць OIML і відповідних членів. Отже, вимоги цього документа мають бути досить гнучкими, щоб бути відповідними у цій різноманітності: має бути запропоновано перелік можливих форм метрологічного нагляду, щоб органи державної влади застосовували їх для розроблення законодавства. Перше видання OILM D 9 мало вирішальне значення і було офіційно затверджено в 1984 році, однак на той час, природно, воно не відобразило цих змін, тому попередню редакцію було оцінено в документі ТК 3/ПК 2 як давно застарілу.

Практичний розгляд підготування й застосування законодавства в різних країнах може потребувати розширення сфери метрологічного нагляду, як визначено в International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (VIML) [2], тому що наявні інфраструктури нагляду та відповідні перевірки може бути використано переважно для інших форм нагляду, визначених законодавством.

Це стосується, наприклад, різних ігрових автоматів, які піддають законодавчому метрологічному контролю згідно з законами про азартні ігри, а також стосується попередніх паковань, що є об’єктами законодавства з метрології. В останньому випадку для контролювання фасованих товарів застосовують відредаговану OILM рекомендацію R 87 Net content in packages [5], але відповідний нагляд за ринком, якщо це визначено законодавством, по суті є однаковим, тому що врегульовує сферу застосування засобів вимірювальної техніки.

Національна примітка

R 87 Net content in packages (Уміст пакования нетто).

Ціллю цього стандарту є визначення необхідної термінології, важливої в сфері метрологічного нагляду. Стандарт містить деякі терміни, щодо яких не подано посилання на VIML. Запропоновані визначення є спробою підібрати наявні, більш-менш синонімічні слова англійською мовою для певних видів діяльності, пов’язаних із метрологічним наглядом, навіть якщо вибір до певної міри є довільним. Це потрібно враховувати, розглядаючи визначення термінів. Однак після схвалення ці терміни потрібно застосовувати у всіх нормах і правилах законодавчої метрології, тому що в теперішній час застосування термінів щодо нагляду є значною мірою довільним.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Метрологічний нагляд визначають (VIML 2.3 [2]) як контроль, що здійснюють стосовно виготовлення, ввезення, установлення, експлуатування, технічного обслуговування та ремонту засобів вимірювальної техніки й/або щодо їх застосування для того, щоб перевірити їх відповідність вимогам законів та правил з метрології. Він охоплює також перевірку відповідності кількості, зазначеної на пакованні фасованих товарів, тій, що міститься в пакованні.

Метрологічний нагляд у будь-якій країні повинен відповідати чинним законам, правилам, постановам і рішенням компетентних регулювальних державних органів і офіційних органів у сфері законодавчої метрології. Однак законодавство окремих країн може відрізнятися. Тому в структурі метрологічного нагляду будь-якої країни має бути враховано економічну систему цієї країни, основи її законодавчої системи, її організаційну структуру, а також інші характеристики та специфічні умови.

Цей стандарт спрямовано на усунення технічних бар’єрів у торгівлі й забезпечення чесної торгівлі. Бажано, щоб під час розроблення національного законодавства з метрології члени OIML використовували OIML D 1 Elements for a Law on Metrology [3].

Призначеністю цього стандарту є визначення принципів, які потрібно враховувати під час розроблення моделі метрологічного нагляду в державах-учасницях, яку може бути використано як основу для узгодження метрологічного нагляду на міжнародному рівні.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 законодавча метрологія (legal metrology)

Частина метрології, пов’язана з діяльністю, яка заснована на вимогах закону, стосується вимірювання, одиниць вимірювання, засобів вимірювальної техніки, методів вимірювання і яку виконують компетентні органи

(VIML 1.2)

Національна примітка

В англійській мові термін «legal metrology» застосовують у більш загальному сенсі — це поняття, крім законодавчих актів, правил, вимог та норм у галузі метрології, охоплює метрологічну діяльність, що відповідає закону, заснована на вимогах закону та яку здійснюють згідно із законом.

2.2 фасований товар (prepackage)

Комплект товару та пакувального матеріалу, у який цей товар розфасовують (див. OIML R 87 [5])

2.3 законодавчо контрольований засіб вимірювальної техніки (legally controlled measuring instrument)

Засіб вимірювальної техніки, що відповідає установленим вимогам, зокрема вимогам законодавчої метрології.

(VIML 4.3)

2.4 законодавчий метрологічний контроль (legal metrological control)

Уся регульована законодавством діяльність, що сприяє забезпеченню єдності вимірювань.

(VIML 2.1)

2.5 метрологічний нагляд (metrological supervision)

Контроль стосовно виготовлення, ввезення, установлення, експлуатування, технічного обслуговування та ремонту засобів вимірювальної техніки й/або стосовно їх застосування, що його здійснюють для перевірки їх відповідності вимогам законів та правил з метрології.

(VIML 2.3)

2.6 дослідження (investigation)

Функція метрологічного нагляду, що полягає в систематичних перевірках відповідності вимогам закону

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online