ДСТУ 7271:2012 Джерела світла штучні. Метод визначення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА ШТУЧНІ
Метод визначення густини потоку
енергії ультрафіолетового випромінення

ДСТУ 7271:2012

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Полтавський університет споживчої кооперації України (ПУСКУ)

РОЗРОБНИКИ: Г. Кожушко (науковий керівник); Н. Смірнова; Ю. Басова; Л. Гусаченко; С. Шпак

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16948-79)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Реактиви та устатковання

5 Підготування до випробовувань

6 Правила проведення випробовувань

7 Правила опрацювання результатів випробовувань

8 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Спосіб нанесення світлонепроникної оболонки на пробірки та склянки

Додаток Б Методика обчислення енергетичних еквівалентів для різних джерел світла

Додаток В Приклад обчислення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінення

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА ШТУЧНІ
Метод визначення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінення

ИСТОЧНИКИ СВЕТА ИСКУССТВЕННЫЕ
Метод определения плотности потока энергии ультрафиолетового излучения

LIGHT SOURCES ARTIFICIAL
Method of determining ultraviolet radiation density energy flow

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод хімічного визначення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінення штучних джерел світла кліматичних камер.

Метод ґрунтується на обчисленні густини потоку енергії ультрафіолетового випромінення за результатами вимірювань оптичної густини світлочутливого розчину (розчин феріоксалату калію).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови

ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля (ССБП. Щитки захисні для обличчя. Загальні технічні вимоги та методи контролю)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 199-78 Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Натрій оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия (Ацетон технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4147-74 Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия (Залізо (III) хлорид 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия (Пудра алюмінієва. Технічні умови)

ГОСТ 5868-78 Калий щавелевокислый 1-водный. Технические условия (Калій щавлевокислий 1-водний. Технічні умови)

ГОСТ 9070-75 Вискозиметры для определения условий вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия (Віскозиметри для визначення умов в’язкості лакофарбових матеріалів. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9411-91 Стекло оптическое цветное. Технические условия (Скло оптичне кольорове. Технічні умови)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 17617-72 Ленты из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия (Стрічки з полівінілхлоридного пластикату. Технічні умови)

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия (Тиглі, чаші, склянки, колби, лійки, пробірки та наконечники з прозорого кварцового скла. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавички гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ОСТ 21-6-87 ССБТ. Светофильтры стеклянные для защиты глаз от вредных излучений на производстве. Технические условия (ССБП. Світлофільтри скляні для захисту очей від шкідливих випромінень на виробництві. Технічні умови).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online