ДСТУ 4316:2004 Вироби піротехнічні побутового призначення. Вимоги щодо пожежної безпеки і методи випробовувань

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ ПОБУТОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

В
имоги щодо пожежної безпеки і методи випробовувань

ДСТУ 4316:2004

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України та Випробувальна пожежна лабораторія Головного управління МНС України в м. Києві.

РОЗРОБНИКИ: С. Стовбир (керівник розробки); В. Згуря; Р. Климась; Ю. Пупченко; В. Шевченко

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р.№ 130

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо пожежної безпеки

5 Методи випробовувань

6 Оформлення результатів випробовувань

7 Вимоги щодо безпеки під час проведення випробовувань

Додаток А Акт відбирання зразків

Додаток Б Таблиця результатів випробовувань для визначання групи пожежної небезпеки побутових піротехнічних виробів

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Вимоги щодо пожежної безпеки і методи випробовувань

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Требования пожарной безопасности и методы испытаний

PRODUCTS PYROTECHNICS HOUSEHOLD
The requirements of fire safety and methods of tests

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на піротехнічні вироби побутового призначення (далі: ППВ — побутові піротехнічні вироби), які застосовують для створювання розважальних ефектів, подавання світлового, звукового або димового сигналів та не потребують для їхнього використовування спеціальних знань та навичок у разі дотримування вимог інструкції із застосування.

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги щодо пожежної безпеки до ППВ та методи випробовувань.

Цей стандарт не поширюється на піротехнічні вироби технічного та спеціального призначення, на піротехнічні вироби, які виготовляють не в умовах промислового виробництва та на підприємствах кіно- та шоу індустрії, а також на ППВ, що створюють ефекти на висоті.

1.3 Вимоги до пожежної безпеки ППВ викладені у розділі 4. Вимоги щодо безпеки під час проведення випробовувань викладено у розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2272-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Терміни та визначення

ДСТУ 4105-2002 Вироби піротехнічні побутові. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1820-85 Спички. Технические условия. (Сірники, Технічні умови)

ГОСТ 5679-91 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия (Вата бавовняна для одежі та меблів. Технічні умови)

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия (Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия (Рівні будівельні. Технічні умови)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 17527-86 Упаковка. Термины и определения (Пакования. Терміни та визначення)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбирання вибірок штучної продукції)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Оливи індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (Засоби вимірювань електричних та магнітних величин. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров (Пожежна техніка. Класифікація пожеж).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online