НАПБ 05.038-2008 Інструкція з експлуатації автоматичних установок пінного пожежогасіння

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ УСТАНОВОК ПІННОГО
ПОЖЕЖОГАСІННЯ

НАПБ 05.038-2008

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним проектно-вишукувальним технологічним інститутом з перспектив розвитку енергетики “Енергоперспектива”

2 РОЗРОБНИКИ В. В. Міщенко, І. В. Толмачов (Департамент фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго України);

О. О. Євсєєнко, В. О. Озерянко (Держпожбезпеки МНС України); В. М. Гончаренко, В. М. Пустовойт, В. В. Косюк (ДНДПВТІ «Енергоперспектива»)

3 ВНЕСЕНО Департаментом фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпалнвенерго України

4 УЗГОДЖЕНО Державним департаментом пожежної безпеки МНС України 01.12.2004 № 21/3/3888

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністра палива та енергетики України від 24 січня 2008 р. № 28

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ 2013

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 24 січня 2008 р. № 28

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ УСТАНОВОК ПІННОГО
ПОЖЕЖОГАСІННЯ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги нього нормативного документа «Інструкція з експлуатації автоматичних установок пінного пожежогасіння» (далі Інструкція) обов'язкові для державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпалнвенерго та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави і здійснюють експлуатацію автоматичних установок пінного пожежогасіння.

1.2 Ця Інструкція встановлює єдині технічні вимоги з експлуатації технологічного обладнання автоматичних установок пінного пожежогасіння (далі - АУПП).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

ДСТУ 2272-93 Система стандартів безпеки прані. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

ДСТУ 2273-93 Система стандартів безпеки прані. Пожежна техніка. Терміни та визначення.

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документы (Експлуатаційні документи).

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, то працюють під тиском.

ГОСТ 18322-78 (Стандарт Совета Экономической Взаимопомощи (далі - СтСЕВ)

СтСЭВ 5151 85) Система техническою обслуживания и ремонта техники. Термины и определения (Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни і визначення).

ДБН В.2.5-І3-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Система Стандартів безпеки праці. Пожежна техніка для захист) об'єктів. Розміщення і обслуговування).

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Форма та колір. (ISO (6309:1987, IDT).

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки (Трубопроводи промислових підприємств. Розпізнавальне фарбування, попереджувальні знаки і маркувальні щитки).

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки).

ГОСТ 12.4.011-89 (СТ ССВ 1086-88) Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація).

ГОСТ 12.2.063-81 Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубная. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Арматура промислова трубна. Загальні вимоги безпеки).

Правила устройства электроустановок (ПУЭ-1987) (Правила улаштування електроустановок) (ПУЕ-1987).

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України.

НАПБ 05.025-2000. Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок водяного пожежогасіння.

НАПБ 05.024-2000. Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок пожежної сигналізації на підприємствах Мінпалнвенерго України

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online