Постанова від 06.03.1999 № 322 Про кредитування будівництва та відбудови житла і надвірних споруд для громадян, які постраждали внаслідок стихійного лиха в Закарпатській області

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 6 березня 1999 р. N 322
                Київ
    Про кредитування будівництва та відбудови житла і
   надвірних споруд для громадян, які постраждали внаслідок
       стихійного лиха в Закарпатській області
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1235 від 13.07.99 )
   З метою прискорення робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків
стихійного лиха у Закарпатській області та забезпеченням житлом
постраждалих громадян,    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про порядок кредитування будівництва
та  відбудови  житла  і надвірних споруд для громадян, які
постраждали внаслідок стихійного лиха в Закарпатській області
(додається).
   2. Ощадбанку здійснити кредитування Закарпатської обласної
державної адміністрації за рахунок власних коштів та коштів,
отриманих на умовах рефінансування від Національного банку.
   3. Взяти до відома, що Національний банк сприятиме проведенню
рефінансування Ощадбанку з метою надання кредиту на будівництво та
відбудову  житла і надвірних споруд громадянам Закарпатської
області, які  постраждали  внаслідок  стихійного  лиха,  під
забезпечення конверсійних облігацій внутрішньої державної позики
та/або переказних векселів Ощадбанку, авальованих Міністерством
фінансів, відповідно до укладеної угоди.
   4. Закарпатській обласній державній адміністрації:
   укласти кредитну угоду з Ощадбанком та відповідні угоди з
громадянами, які постраждали  внаслідок  стихійного  лиха  в
Закарпатській області, про надання їм безвідсоткових позик на
будівництво та відбудову житла;
   призначити Ощадбанк агентом Закарпатської обласної державної
адміністрації з надання громадянам коштів у рахунок позик і з
контролю за їх цільовим використанням;
   забезпечити надання позик на будівництво житла в  межах
нормативів, затверджених пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 25 січня 1999 р. N 84 "Про ліквідацію
наслідків стихійного лиха у Закарпатській області та вжиття
додаткових заходів для прискорення відновних робіт" (Офіційний
вісник  України,  1999 р., N 4, ст. 138), а на відбудову
пошкодженого стихією житла - в межах 10 відсотків цих нормативів.
   Взяти до  відома,  що  Закарпатська  обласна  державна
адміністрація гарантує виконання своїх зобов'язань щодо сплати
основного боргу та комісійної винагороди за кредитною і агентською
угодами, відповідно до Положення, затвердженого цією постановою.
   5. Міністерству фінансів передбачати у проектах Державного
бюджету України на 2000 та наступні роки кошти для повернення
Закарпатською обласною державною адміністрацією отриманого нею від
Ощадбанку кредиту та сплати відсотків за його користування.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 6 березня 1999 р. N 322
              ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок кредитування будівництва та відбудови
   житла і надвірних споруд для громадян, які постраждали
    внаслідок стихійного лиха в Закарпатській області
   1. Це Положення визначає механізм цільового фінансування на
поворотній основі громадян, які постраждали внаслідок стихійного
лиха, що сталося в Закарпатській області в 1998 році, для
будівництва та відбудови житла і надвірних споруд.
   2. Закарпатська облдержадміністрація на підставі звернень
громадян розраховує обсяги позик, узгоджує їх з МНС та Мінфіном і
подає до Кабінету Міністрів України для врахування у проекті
державного бюджету, затверджує реєстр громадян, які мають право на
отримання позик, є позикодавцем перед громадянами та позичальником
перед Ощадбанком і призначає його агентом з надання громадянам
коштів у рахунок позик і з контролю за їх цільовим використанням.
Закарпатська  облдержадміністрація  шляхом акцепту відповідних
переказних векселів Ощадбанку гарантує виконання своїх зобов'язань
щодо сплати основного боргу та комісійної винагороди за кредитною
і агентською угодами.
   Ощадбанк кредитує  Закарпатську  облдержадміністрацію  за
рахунок  коштів,  отриманих  на  умовах  рефінансування  від
Національного банку, яке буде  здійснюватися  відповідно  до
нормативних документів Національного банку в необхідних обсягах і
за наявності у позичальника  гарантованих  джерел  (дотацій,
субвенцій) для сплати відсотків та погашення основного боргу.
   Мінфін передбачає в проектах Державного бюджету України на
2000 та наступні  роки  видатки  (дотації,  субвенції)  для
Закарпатської  облдержадміністрації  на  повернення отриманого
кредиту та відсотків за його користування. До визначення в
державному бюджеті на наступні роки відповідних витрат Мінфін
гарантує сплату основного боргу за наданим Ощадбанком кредитом за
рахунок  дотацій (субвенцій) області шляхом авалю переказних
векселів   Ощадбанку,   що   акцептовані   Закарпатською
облдержадміністрацією.  Мінфін  також  бере  на  себе  прямі
зобов'язання щодо компенсаційної сплати  за  рахунок  коштів
державного бюджету відсотків за кредитом, наданим Ощадбанком
Закарпатській облдержадміністрації.
   Національний банк проводить рефінансування Ощадбанку, про що
укладається відповідна угода, та дозволяє Ощадбанку не враховувати
суму кредиту, наданого Закарпатській облдержадміністрації  за
рахунок отриманих Ощадбанком від Національного банку коштів, під
час формування резерву для відшкодування можливих втрат  за
позиками.
   3. Національний  банк  укладає  угоду про рефінансування
Ощадбанку, згідно з якою Ощадбанку надаються кошти окремими
траншами,  розмір  яких  відповідає  потребам  Закарпатської
облдержадміністрації і не перевищує 30 млн. гривень, терміном до
15 років із сплатою 10 відсотків річних для відповідного цільового
використання. Відсотки нараховуються починаючи від дати їх надання
та сплачуються Ощадбанком щомісяця. Рефінансування проводиться під
забезпечення конверсійними облігаціями  внутрішньої  державної
позики,  які  в  подальшому  за  домовленістю сторін можуть
замінюватись іншими фінансовими інструментами Ощадбанку. Сума
основного боргу погашається Ощадбанком рівними частками наприкінці
кожного поточного року періоду рефінансування починаючи з другого
року. Угодою про рефінансування обумовлюється звільнення Ощадбанку
від виконання резервних вимог щодо відшкодування можливих втрат за
позиками, які надаватимуться Закарпатській облдержадміністрації в
межах рефінансованих сум.
   4. Ощадбанк  укладає  кредитну  угоду  із  Закарпатською
облдержадміністрацією, відповідно до якої надає їй кредит терміном
до 15 років із сплатою 11,5 відсотка річних шляхом зарахування
відповідних сум, у тому числі отриманих від Національного банку,
на її цільовий рахунок в Ощадбанку. З цього рахунка кошти за
розпорядженням  Закарпатської облдержадміністрації переводяться
районним відділенням Ощадбанку.
   У забезпечення основного боргу за цим кредитом Закарпатська
облдержадміністрація надає Ощадбанку гарантійне зобов'язання у
формі акцепту переказних векселів, емітованих Ощадбанком, на суму
основного боргу, з урахуванням графіка його погашення, які мають
бути авальовані Мінфіном. Це дасть змогу Ощадбанку безпосередньо
отримувати відповідні платежі за рахунок коштів, передбачених для
дотацій та субвенцій Закарпатській області в державному бюджеті.
Погашення основного боргу здійснюється щороку рівними частками у
кінці кожного поточного року періоду кредитування починаючи з
другого  року.  Кошти, отримані Ощадбанком від Закарпатської
облдержадміністрації в  рахунок  погашення  основного  боргу,
перераховуються ним Національному банку для виконання зобов'язань
за угодою про рефінансування. Відсотки за наданий Ощадбанком
кредит нараховуються починаючи з дати його зарахування на цільовий
рахунок Закарпатської облдержадміністрації та  відшкодовуються
щомісяця за рахунок коштів, що передбачаються на відповідні цілі в
державному бюджеті. На весь термін кредитування сплата відсотків
гарантується Мінфіном, а зобов'язання за цими платежами поточного
року оформляються векселями Державного казначейства, що надаються
Ощадбанку.  Сума гарантії при цьому щороку переоформляється.
Отримані Ощадбанком векселі використовуються ним для розрахунків з
Національним банком (відсотки за отримані в нього кошти).
   5.  Ощадбанк  укладає  договір  про  агентську угоду з
Закарпатською  облдержадміністрацією  на  обслуговування  ним
фінансування громадян, які постраждали внаслідок стихійного лиха.
Фінансування  здійснюється  шляхом  надання  Закарпатською
облдержадміністрацією громадянам відповідних позик.  Кошти  в
рахунок цих позик видаються Ощадбанком на підставі угоди про
надання  позик,   що   укладається   між   Закарпатською
облдержадміністрацією і громадянином, та затвердженого реєстру
громадян, які мають право на отримання фінансування. За виконання
агентських послуг Ощадбанк щороку отримує комісійну винагороду в
розмірі 1,5 відсотка від залишку профінансованої  суми.  Ця
комісійна винагорода сплачується за рахунок державного бюджету
одночасно із щорічними платежами з погашення основного боргу перед
Ощадбанком. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1235
від 13.07.99 )
   6. Фінансування  громадян  провадиться  на  поворотній
безвідсотковій основі терміном до 15 років у формі поворотної
фінансової допомоги або позик. Між громадянами та Закарпатською
облдержадміністрацією для отримання позик укладаються відповідні
угоди. Сплата громадянами основного боргу за отриманими позиками
розпочинається через рік після  закінчення  будівництва  або
відбудови житла і надвірних споруд та здійснюється щороку рівними
частками, при цьому максимальний термін початку повернення кредиту
не може перевищувати 5 років з дня отримання кредиту.
   7. Надання громадянам коштів у рахунок позик здійснюється
безпосередньо Закарпатським обласним управлінням Ощадбанку або
відділенням банку за місцем забудови або ремонту житла.
   Розрахунки проводяться  як у безготівковій формі, так і
готівкою в розмірі оформленого кредиту. Дозвіл на видачу готівки
надається письмово облдержадміністрацією або за її дорученням
райдержадміністраціями (виконавчими комітетами рад) щодо кожної
конкретної угоди.
   Контроль за цільовим використанням коштів, що надаються за
рахунок цих позик, здійснюють Закарпатська облдержадміністрація
або за її дорученням райдержадміністрації (виконавчі комітети
рад).
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1235 від
13.07.99 )
   8. Ощадбанк звільняється від сплати державного мита, що
справляється  з  позовних  заяв  про порушення Закарпатською
облдержадміністрацією своїх зобов'язань за кредитною угодою, у
порядку, визначеному законодавством.

БУДСТАНДАРТ Online