ДСТУ 7306:2013 Стрічки конвеєрні гумотканинні шахтні. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

СТРІЧКИ КОНВЕЄРНІ
 ГУМОТКАНИННІ ШАХТНІ
Загальні технічні умови

 ДСТУ 7306:2013

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 2014

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор», Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у вугільній промисловості «МакНДІ», Державне відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Вуглемеханізація»

РОЗРОБНИКИ: Л. Беляєва, канд. хім. наук; Н. Бойко, канд. хім. наук (науковий керівник); Л. Іноземцева; В. Коптиков, д-р техн. наук; В. Коротков; М. Кривогубець; О. Кузнецов, канд. техн. наук; В. Орликова; П. Пашковський, д-р техн. наук; О. Чумак, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 14 жовтня 2013 року № 1231

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20-85 в частині стрічок для вугільних та сланцевих шахт)

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри та розміри

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Основні показники і характеристики

5.2 Вимоги до гуми для обкладок і матеріалів

6 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування і зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Правила експлуатування, ремонту й утилізації

13 Гарантії виробника

Додаток А Методика визначання товщини обкладок стрічки

Додаток Б Методика випробовування стрічки на поверхневий електричний опір

Додаток В Методика випробовування на займистість стрічки під час тертя на барабані

Додаток Г Бібліографія.


ДСТУ 7306:2013

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРІЧКИ КОНВЕЄРНІ
ГУМОТКАНИННІ ШАХТНІ
Загальні технічні умови

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ
РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ШАХТНЫЕ
 Общие технические условия

CONVEYOR BELTS OF TEXTILE CONSTRUCTION
FOR UNDERGROUND MINING
General specifications

Чинний від 2014-01-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на стрічки конвеєрні гумотканинні шахтні з гумотканинним каркасом та гумовими обкладками (далі — стрічки), призначені для комплектування підземних конвеєрів вугільних шахт, поверхневих комплексів та конвеєрів збагачувальних фабрик, що транспортують вугілля й антрацит кусками розміром до 500 мм, а також до 40 % породи кусками розміром до 300 мм.

Вимоги цього стандарту застосовують розробники стрічок, центри та лабораторії, які випро­бовують стрічки, підприємства вугільної промисловості, які використовують стрічки. Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 6.

Стандарт придатний для оцінювання відповідності.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ EN 1554:2012 Стрічки конвеєрні. Випробування тертям на барабані (EN 1554:1998, IDТ)

ДСТУ EN 14973:2012 Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки (EN 14973:2006 +А1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 252-1:2005 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Міцність зчеплення між складниками. Частина 1. Методи випробування (ISO 252-1:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 340:2005 Конвеєрні стрічки. Характеристики займистості лабораторні. Технічні вимоги та метод випробування (ISO 340:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 703-1:2005 Стрічки конвеєрні. Поперечна гнучкість і схильність до лоткоутворення. Частина 1. Метод випробування (ISO 703-1:1999, IDТ)

ГОСТ 9.024-74 ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому старению (ЄСЗКС. Гуми. Методи випробовування на стійкість до термічного старіння)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека пального пилу. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовині матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (Робоче місце для виконання робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (Робоче місце для виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.045-94 ССБТ. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности (ССБП. Устатковання для виробництва гумотехнічних виробів. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.062-91 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устатковання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности (ССБП. Органи керування виробничим устаткованням. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Комбінезони жіночі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Комбінезони чоловічі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шору А (Гума. Метод визначання твердості за Шором А)

ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении (Гума. Метод визначання пружноміцнісних властивостей під час розтягання)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия (Сода кальцинована технічна. Технічні умови)

ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначання електричного опору за постійної напруги)

ГОСТ 7912-74 Резина. Метод определения температурного предела хрупкости (Гума. Метод визначання температурної межі крихкості)

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомери индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм і 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб) (Пластмаси. Умови кондиціювання і випробовування зразків (проб))

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Упаковка для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23509-79 (ИСО 4649-85) Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении по возобновляемой поверхности (Гума. Метод визначання опору стиранню під час ковзання по поновлюваній поверхні)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДНАОП 0.03-8.01-73 Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт (Гігієнічні вимоги до гірничих машин та механізмів для вугільних шахт)

ДСанПін 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні правила і норми при роботі з джерелами електро­магнітних полів

ДСП 3.3.1.095-2002 Підприємства вугільної промисловості

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах

НПАОП 10.0-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань

 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

СП 1042-73 (ДНАОП 0.03-1.07-73) Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устатковання).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи