ДСТУ 3538:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОВIРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБIВ ВИМIРЮВАНЬ
ЧАСУ I ЧАСТОТИ
Метрологія

ДСТУ 3538:2009

Відповідає офіційному текстуу

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України

РОЗРОБНИКИ: В. Романько, канд. техн. наук; В. Соловйов, д-р техн. наук (науковий керівник); О. Ткачук, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 жовтня 2009 р. № 398

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3538–97

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Еталони

2.1 Державний еталон

2.2 Вторинні еталони

2.3 Робочі еталони

3 Робочі засоби вимірювальної техніки

Додаток А Державна повiрочна схема для засобів вимірювань часу i частоти

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ДЕРЖАВНА ПОВIРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБIВ ВИМIРЮВАНЬ ЧАСУ I ЧАСТОТИ

МЕТРОЛОГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

METROLOGY
STATE VERIFICATION SСHEME
FOR MEANS MEASURING TIME AND FREQUENCY

Чинний від 2011–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на державну повiрочну схему (додаток А) для засобів вимірювання часу i частоти та встановлює призначеність державного первинного еталона одиниці часу — секунди (с), одиниці частоти — Герца (Гц) і національної шкали координованого часу України (UTC(UA)), визначає комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що складають еталон, основні метрологічні характеристики еталона i порядок передавання розмірів одиниць часу i частоти та національної шкали координованого часу України від державного первинного еталона за допомогою вторинних та робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки з зазначенням похибок i основних методів повiрки (калібрування).

2 ЕТАЛОНИ

2.1 Державний еталон

2.1.1 Державний первинний (національний) еталон призначено відтворювати i зберігати одиниці часу i частоти та національної шкали координованого часу України та передавати розміри одиниць та шкали часу за допомогою вторинних і робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки, які застосовують, щоб забезпечити єдність вимірювання часу i частоти в Україні.

2.1.2 В основу вимірювання часу i частоти в Україні мають бути покладені одиниці часу i частоти, відтворювані державним первинним еталоном. Національною шкалою координованого часу України UTC(UA) є шкала координованого часу, яка відтворюється державним первинним еталоном так, щоб її розбіжності з Міжнародною шкалою координованого часу UTC не перевищували допустимого значення.

У шкалі UTC(UA) мають передаватися сигнали часу за допомогою будь-яких технічних засобів, наявних в Україні.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online