ГКД 34.03.202-96 Охорона праці під час експлуатації механізмів, змонтованих на базі тракторів. Методичні вказівки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики та електрифікації України

ГКД 34.03.202-96

ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ,
ЗМОНТОВАНИХ НА БАЗІ ТРАКТОРІВ
 Методичні вказівки

Київ
1996

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО:  ВАТ "Укроргенергобуд", м. Одеса  

2 ВИКОНАВЦІ: О. Л. Гончар, Є.Ф.Ніколаєв , Н.С.Білінець, Л. В. Луцишина

3 УЗГОДЖЕНО: Управлінням охорони праці Міненерго України. Управлінням координації наукових розробок в будівельному виробництві Міненерго України. Асоціацією "Енергопроект"  

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерством енергетики та електрифікації України

5 ЗАМІСТЬ: "Инструктивньїх указаний по тсхнике безопасности при зксплуатации мсханизмов, смонтированньїх на базе тракторов", затверджених Міненерго СРСР 26.10.1987 р. Москва, 1987. 

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ   2002р.

ЗМІСТ

1 Галузь застосування

2 Нормативні посилання

3 Позначення і скорочення

4 Загальні вимоги безпеки

5 Вимоги безпеки перед початком роботи

6 Загальні вимоги безпеки під час експлуатації машин

7 Спеціальні вимоги безпеки під час експлуатації окремих груп машин

7 1 Трактори і тракторні причепи

7.2 Бульдозери

7.3 Екскаватори і навантажувачі

7.4 Скрепери

7.5 Корчувачі, кущорізи, розпушувачі

7.6 Трамбувальні машини

7.7 Бурильно-кранові установки і машини для

встановлення опор ПЛ електропередачі

7.8 Трубоукладачі

7.9 Вібровтискуючі агрегати

Додаток А Найменша допустима відстань по горизонталі від основи виїмки до найближчих опор машин

Додаток Б Найменша відстань наближення підйомної чи висувної частини машини до найближчого проводу діючої ПЛ

Додаток В Межі небезпечних зон в місцях, над якими відбувається переміщення вантажів

ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ,
ЗМОНТОВАНИХ НА БАЗІ ТРАКТОРІВ

 

Чинний від 1997-04-01

1 Галузь застосування

Ці методичні вказівки застосовуються в організаціях і на підприємствах Міненерго України для організації роботи щодо забезпечення охорони праці під час експлуатації основних груп машин, змонтованих на базі тракторів: бульдозерів, екскаваторів, навантажувачів, скреперів, корчувачів, кущорізі», розпушувачів, трамбувальних машин, бурильно-кранових установок, машин для встановлення опор ПЛ, трубоукладачів і вібровтискуючих агрегатів, тракторів і тракторних причепів.

Методичні вказівки призначені для робітників та інженерно-технічних працівників підприємств і організацій, які виконують роботи із застосуванням механізмів, змонтованих па базі тракторів.

2 Нормативні посилання

У цьому галузевому документі використовуються посилання на такі нормативні документи:

— СНиП ІІІ-4-80* Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве;

— Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. Затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 26 березня 1984р. № 255. М., Энергоатомиздат, 1985;

— Правила дорожнього руху. Затв. пост. КМ України від 31.12.93. № 1094;

— Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР. РД 34.03.307-87. М., Информэнерго, 1989 ;

— Правила пожежної безпеки в Україні, затв. наказом МВС № 400 від 22.06. 1995;

— Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго СССР. РД 34.03.106. М. Затв. Упр. по ТБ і промсанітарії Міненерго СРСР від 30.10.87.

3 Позначення і скорочення

ПЛ електропередачі — повітряні лінії електропередачі.

Машини — механізми, змонтовані на базі тракторів.

4 Загальні вимоги безпеки

4.1 До управління механізмами, змонтованими на базі тракторів, допускаються особи, не молодші 18 років, визнані придатними за станом здоров'я, навчені спеціальності, які мають посвідчення на право управління відповідними типами машин та пройшли вступний інструктаж, Інструктаж з охорони праці і стажування на робочому місці.

4.2 При укладенні трудового договору робітник повинен бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунені, можливі згодом їхні впливи на здоров'я та його права на пільги і компенсації за працю в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

4.3 Робітник зобов'язаний:

— знати і викопувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами;

— суворо дотримуватися Правил дорожнього руху ;

— користуватися засобами індивідуального захисту;

— дотримуватися обов'язків з охорони праці, що передбачені трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку підприємства;

— проходити у встановленому порядку попередні і періодичні медичні огляди;

— доводити до відома адміністрації про випадки травмування і виявлення несправності устаткування, пристроїв та інструменту;

— знати правила пожежної безпеки, засоби гасіння пожежі;

— коли необхідно, вміти надати першу долікарську допомогу.

За порушення вимог охорони праці робітники притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної, кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online