ГКД 34.03.803-97 Типова інструкція з охорони праці робітників-електролінійників на будівництві повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ і вище

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики України

ГКД 34.03.803-97

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ-ЕЛЕКТРОЛІНІЙНИКІВ
 НА БУДІВНИЦТВІ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 35 кВ І ВИЩЕ

НДІЕнергетики
 Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО     ВАТ “Укроргенергобуд’’

2  ВИКОНАВЕЦЬ    С.П.Кувшинов

З УЗГОДЖЕНО       Державним комітетом України по нагляду за охороною праці (лист від 11.11.96 № 08-6/3120)

                               Центральним комітетом профспілки енергетики та електротехнічної промисловості України (лист від 18.10.96 № 04-07/260)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО   1997-02-19 Міністерством енергетики та електрифікації України, Ю.І. Улітіч

5 ЗАМІСТЬ             "Типовой инструкции по охране труда для рабочих-электролинейщиков на строительстве воздушних линий электропередачи".

                              - Затв. Управлінням по техніці безпеки і промсанітарії Міненерго СРСР 30.09.87

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ   2003 рік

Зміст

Вступ

1 Нормативні посилання

2 Загальні вимоги безпеки

3 Вимоги безпеки перед початком робіт

4 Вимоги безпеки під час виконання робіт

4.1 Лісосічні роботи

4.2 Земляні роботи

4.3 Влаштування фундаментів

4.4 Складання та установлення опор

4.5 Монтаж проводів і грозозахисних тросів

4.6 Будівництво переходів

4.7 Виконання робіт у особливих ландшафтних і кліматичних умовах

4.8 Будівництво повітряних ліній електропередачі за допомогою вертольотів

4.9 Застосування будівельних машин і механізмів

4.10 Виконання робіт у зоні впливу діючих повітряних ліній електропередачі

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 Причини виникнення аварійних ситуацій

5.2 Дії під час виникнення аварій і ситуацій, що можуть призвести до нещасних випадків

6 Вимоги безпеки після закінчення робіт

Додаток А Перелік робіт, до яких при спорудженні повітряних ліній електропередачі пред’являються додаткові вимоги безпеки

Додаток Б Орієнтовний перелік робіт підвищеної небезпеки, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск

Додаток В Форма наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки

Додаток Г Форма акта-долуску на виконання будівельно-монтаж- них робіт на території діючого підприємства підвищеної небезпеки

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ-ЕЛЕКТРОЛІНІЙНИКІВ
 НА БУДІВНИЦТВІ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ
 ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 35 КВ І ВИЩЕ

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОЧИХ-ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИКОВ
 НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ И ВЫШЕ

Чинний від 1999-02-01

Вступ

Цю типову інструкцію розроблено на основі Закону України "Про охорону праці’' від 14.10.92, "Тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на монтажно-строительных работах”, СНиП ІІІ-4-80* "Техника безопасности в строительстве", чинних на цей час нормативно-технічних документів з охорони праці і з урахуванням досвіду виконання робіт при будівництві ліній електропередачі в організаціях Міненерго України.

На основі цієї типової інструкції адміністрація будівельно-монтажної організації повинна розробити, узгодити з профспілковим комітетом і затвердити інструкцію з охорони праці робітників-електролінійників з урахуванням місцевих умов.

Цю типову інструкцію призначено для працівників організацій Міненерго України, робітників-електролінійників та інженерно-технічних працівників, зайнятих на будівництві повітряних ліній електропередачі.

З виходом цієї типової інструкції втрачає сипу "Типовая инструкция по охране труда для рабочих - электролинейщиков на строительстве воздушных линий электропередачи", затверджена Управлінням по техніці безпеки і промсанітарії Міненерго СРСР 30.09.87.

1 Нормативні посилання

У цій типовій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

- ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. -Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 № 128;

- НАОП 5.1.30-5.03-78 Инструкция по технике безопасности для работников предприятий, использующих авиацию для перевозки служебных пассажиров, при транспортировке грузов на внешней подвеске и строительномонтажных работ - Затв. Міністерством ЦА СРСР 23.01.78;

- РД 34.03.702 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования. - Затв. Управлінням по техніці безпеки і промсанітарії Міненерго СРСР 21.03.86.

2 Загальні вимоги безпеки

2.1 Роботи з монтування опор, проводів, грозозахисних тросів переходів повітряних ліній електропередачі (ПЛ) через природні та штучні перешкоди (ріки, яри, залізниці, автомобільні магістралі тощо) відносяться до верхолазних і потребують особливої підготовки інженерно-технічних працівників і робітників-електролінійників.

Перелік робіт, до яких у будівельно-монтажних організаціях, що здійснюють будівництво ПЛ, пред'являються підвищені вимоги безпеки, наведено в додатку А.

Орієнтовний перелік робіт підвищеної небезпеки, на виконання яких необхідно видавати наряд-долуск, наведено в додатку Б.

Форму наряду-допуску наведено в додатку В.

2.2 гіаряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання даного обсягу робіт. У випадку зміни умов виконанння робіт наряд-допуск анулюється, поновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

2.3 При проходженні споруджуваної ПЛ по території діючого підприємства право на виконання будівельно-монтажних робіт оформляється актом-допуском за формою, наведеною в додатку Г.

2.4 До виконання верхолазних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, стажування з оволодінням навичок безпечних методів праці та які мають тарифний розряд не нижче третього. Працівники, які вперше допускаються до виконання верхолазних робіт, протягом не менше одного року повинні попрацювати під безпосереднім наглядом досвідчених працівників, призначених наказом по підприємству.

2.5 Робітник-електролінійник зобов'язаний:

-  знати і дотримуватись вимог нормативних документів з охорони праці;

- користуватись засобами індивідуального захисту;

- додержуватись обов'язків з охорони праці, які передбачені трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку будівельно-монтажної організації;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- повідомляти адміністрацію про випадки травмування і виявлення несправностей обладнання, пристосувань, інструменту, такелажної оснастки;

- за необхідності надавати першу (долікарську) допомогу.

За порушення вимог з охорони праці робітники-електролінійники при- тягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online