ГКД 34.04.153-2002 Організаційні структури управління та нормативи чисельності Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та підприємств (відокремлених...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство палива та енергетики України

Об’єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

ГКД 34.04.153-2002

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТА НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
З ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА
ПІДПРИЄМСТВ (ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ) ПО ЗБУТУ ЕНЕРГІЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ И НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА РЕЖИМАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И
ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ПО СБЫТУ ЭНЕРГИИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ КОМПАНИЙ

Київ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2 РОЗРОБЛЕНО НДП і ВЦ «Укренергопраця»

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Мінпаливенерго України за № 322 від «29» травня 2002 р.

4 НА ЗАМІНУ Типові організаційні структури управління і нормативи чисельності персоналу підприємств Державного енергетичного нагляду і збуту енергії «Енергонагляд». - Затв. Міненерго СРСР від 16.07.1981 № 112-А

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2007 рік

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Зміст

1 Організаційні структури управління та нормативи чисельності Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії - Держенергонагляд

1.1 Організаційні структури управління Держенергонагляду

Таблиця 1.1 Перелік функцій управління Головної Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії та регіональних державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

Таблиця 1.2 Перелік функцій управління Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі

1.2 Нормативи чисельності персоналу підрозділів Держенергонагляду

1.2.1 Загальна частина

1.2.2 Умови роботи структурних підрозділів Держенергонагляду на які розраховані нормативи

1.2.3 Організація праці

1.2.4 Нормативна частина

2 Організаційні структури управління та нормативи чисельності персоналу підприємств (структурного підрозділу) по збуту енергії - «Енергозбут», АТ-енерго

2.1 Організаційні структури управління підприємства (структурного підрозділу) по збуту енергії - «Енергозбут», АТ-енерго

Таблиця 2.1 Перелік функції управління підприємства, структурного підрозділу і посад Енергозбуту , за якими закріплюються ці функції, основний зміст функцій

Таблиця 2.2 Організаційні структури управління підприємства по збуту енергії - Енергозбут, АТ-енерго

Таблиця 2.3 Організаційні структури управління структурного підрозділу (районного відділення) Енергозбуту

2.2 Нормативи чисельності персоналу Енергозбуту

2.2.1 Загальна частина

2.2.2 Умови роботи Енергозбуту, на які розраховані нормативи

2.2.3 Організація праці

2.2.4 Нормативна частина

Додаток Терміни і визначення, величини яких використовуються як вихідні показники для визначення нормативної чисельності персоналу Енергозбуту по таблицях 2.2.4.1 - 2.2.4.30 68

Вступ

Необхідність цієї роботи викликана зміною умов та вимог до роботи персоналу «Енергонагляду», появою нових функціональних обов’язків.

Метою цієї роботи є розробка організаційних структур управління та нормативів чисельності Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії та підприємств (відокремлених підрозділів) по збуту енергії енергопостачальних компаній.

Розроблений нормативний документ використовується для визначення складу і підпорядкованості структурних підрозділів, раціональної будови апарату управління, розрахунку і аналізу чисельності промислово-виробничого персоналу, а також розрахунку фонду оплати праці.

Розробка та удосконалення даного галузевого нормативного документу фінансувалася частково за рахунок коштів «ГРІФРЕ» (договір № 20 від 7 вересня 2001 p.).

Нормативний документ, приведений у відповідність з Положенням про Держенергонагляд затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.02 №665 та наказу Мінпаливенерго від 03.05.02 № 323.

1 Організаційні структури управління та нормативи чисельності Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії - Держенергонагляд

Організаційні структури управління і нормативи чисельності персоналу Держенергонагляд рекомендуються для використання на діючих підприємствах Єдиної енергетичної системи України.

Організаційні структури управління і нормативи чисельності персоналу рекомендуються для визначення складу і підпорядкованості структурних підрозділів, раціональної побудови апарата управління, розрахунку і аналізу чисельності персоналу, і розрахунку фонду заробітної плати Держенергонагляду.

1.1 Організаційні структури управління Держенергонагляду

1.1 Загальна частина

1.1.1 Організаційна структура управління розроблена для Держенергонагляду, як відокремленого структурного підрозділу, що знаходиться у складі державного підприємства Національної енергетичної компанії «Укренерго».

1.1.2 В організаційну структуру Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляду) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. за № 665 та наказу Мінпаливенерго від 20.05.2002 р. № 323 «Про посилення діяльності Держенергонагляду» входить:

- головна Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Головдерженергонагляд).

- регіональні Державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Регіональні інспекції).

- Державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі (далі обласні інспекції).

1.1.3 За умови, коли Держенергонагляд є структурним підрозділом НЕК «Укренерго», то загальна чисельність персоналу, що виконує функції : економічний аналіз, організація праці і заробітної плати; бухгалтерський облік і фінансова діяльність; комплектування і організація підготовки кадрів, спеціальна і мобілізаційна робота, цивільна оборона; матеріально-технічне забезпечення, діловодство і господарське обслуговування, становить до 30 % від нормативів зазначених у таблиці 1.2.4.1 та 1.2.4.2.

1.1.4 Організаційні структури управління використовуються для встановлення у них складу структурних підрозділів, підпорядкування ланок управління і посад.

1.1.5 Типові організаційні структури управління Головдерженергонагляду, регіональних представництв і їхні основні функції приведені у таблиці 1.1.

1.1.6 Типові організаційні структури управління державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі приведені у таблиці 1.2.

1.1.7 Служби для виконання функцій приведених у таблиці 1.1 рекомендується організовувати при нормативній чисельності професіоналів, спеціалістів і службовців по відповідній функції не менше 4 чоловік, а бухгалтерію не менше 3 чоловік.

При невиконанні цих умов організується група виконавців, очолювана старшим за посадою.

1.1.8 Посада заступника начальника служби вводиться при чисельності персоналу не менше 10 чоловік, включаючи робітників.

1.1.9 Служби Головдерженергонагляду і регіональних інспекцій очолюються начальниками служб.

1.1.10 У складі обласної Державної інспекції можуть створюватися міжрайонні, районні інспекції, очолювані начальником. У тій області де знаходиться регіональна інспекція, відповідна обласна інспекція може входити до складу регіональної інспекції.

1.2 Нормативи чисельності персоналу підрозділів держенергонагляду.

1.2.1 Загальна частина.

1.2.1.1 Нормативи чисельності підрозділів персоналу Держенергонагляду використовуються для розрахунку та аналізу чисельності персоналу, визначення складу структурних підрозділів, визначення величини розрахункових витрат на оплату праці, для складання штатних розкладів та інших цілей, визначених вищими органами управління.

1.2.1.2 Нормативи передбачають необхідну чисельність персоналу для виконання всього комплексу робіт, обумовленого «Положенням про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 665.

1.2.1.3 У нормативну чисельність персоналу, крім чисельності, визначеної даними нормативами, додатково включається персонал:

- обслуговуючий засоби зв’язку;

- сторожової охорони, чисельність якої визначається актом відомчої комісії в установленому порядку;

- робітників (крім технічного персоналу) по обслуговуванню та ремонту будівель, які знаходяться на балансі Держенергонагляду.

1.2.1.4 Границі чисельних показників в яких вказано «до», слід сприймати включно.

1.2.1.5 Округленню до цілого числа по загальноприйнятим правилам підлягає сумарна нормативна чисельність персоналу загалом по структурному підрозділу, окремо по групі робітників і групі керівників, професіоналів, фахівців і інших службовців (КПФС).

1.2.1.6 Нормативна чисельність персоналу розраховується по кожному структурному підрозділу і затверджується у цілому по Держенергонагляду. Керівник може змінити структуру Держенергонагляду, виходячи з місцевих умов (значне територіальне розміщення споживачів енергії, наявність великих міст з енергоємними промисловими комплексами та інше) і розподіляти нормативну чисельність персоналу з урахуванням фактично виконуваних робіт та функцій структурних підрозділів Держенергонагляду. Зміни мають бути обгрунтовані розрахунками і погоджені з Головним державним інспектором України з енергонагляду.

1.2.2 Умови роботи структурних підрозділів Держенергонагляду, на які розраховані нормативи

1.2.2.1 Умови роботи Держенергонагляду визначені Положенням про Державний енергетичний нагляд, про регіональні інспекції Держенергонагляду, а також Положенням про структурні підрозділи Держенергонагляду

1.2.3 Організація праці

1.2.3.1 Праця персоналу Держенергонагляду організується відповідно до вимог директивних документів: ПТЕ, ПТБ, і т. п., а також посадових і виробничих інструкцій.

1.2.3.2 Нормативи передбачають:

- сумісництво професій;

- застосування обчислювальної техніки для обробки документів.

1.2.3.3 Час на проїзд працівників Держенергонагляду до споживача (суб’єкта електроенергетики) і у зворотному напрямку нормами не враховується.

1.2.4 Нормативна частина

1.2.4.1 Нормативна чисельність персоналу Головдерженергонагляду визначається від загальної нормативної чисельності, розрахованої по Держенергонагляду:

керівників, професіоналів, фахівців і інших службовців - по табл. 1.2.4.1;

При невиконанні структурним підрозділом Держенергонагляду певної функції або роботи нормативна чисельність персоналу по цій функції та роботі не розраховується.

1.2.4.2.1 Норматив чисельності персоналу інспекції визначено з урахуванням, що роботи інспекції поділяються в основному на три категорії:

- контроль режимів енергоспоживання споживачів та енергопостачальних компаній;

- планові обстеження споживачів з питань технічної експлуатації;

- інші роботи (допуск нових енергоустановок, участь у комісії по перевірці знань, оформлення матеріалів до адміністративних комісій, узгодження режимів енергоспоживання та величин аварійної і технологічної броні, тощо).

На інші роботи планується близько 1/3 від загального балансу часу. Основні функції обласної інспекції приведені у табл.1.2.

1.2.4.2.2 Нормативи чисельності електротехнічної, теплотехнічної інспекції наведені у табл. 1.2.4.4 у залежності від кількості споживачів електричної та теплової енергії.

Норматив чисельності теплової інспекції приведен для промислових споживачів. Для споживачів, що використовують теплову енергію для опалення та вентиляції, перерахунок фактичної кількості споживачів в умовні одиниці здійснюється з застосуванням коефіцієнта 0,75.

1.2.4.2.3 Чисельність керівників груп інспекції визначається з розрахунку 1 керівник на 10 інспекторів.

При меншій чисельності складу групи - призначається старший групи.

1.2.4.2.4 Чисельність спеціалістів і службовців для обслуговування автотранспорту визначається з розрахунку: 1 чоловік на 20 одиниць автотранспортних засобів.

1.2.4.2.5 Нормативи чисельності спеціалістів по обслуговуванню засобів автоматизації виробництва (група АСУ) наведені у табл. 1.2.4.5.

1.2.4.2.6 Нормативна чисельність керівників, професіоналів, фахівців і інших службовців визначається для регіональних представництв по табл. 1.2.4.2, а обласних інспекцій по табл. 1.2.4.3.

1.2.4.3 Нормативи чисельності робітників.

1.2.4.3.1 Чисельність робітників по обслуговуванню автотранспортних засобів (при наявності власного або орендованого автотранспорту) визначається з розрахунку:

- водії - 0,85 чоловік на 1 од. автотранспортних засобів;

- ремонтний персонал - 1 чоловік на 10 од. автотранспортних засобів;

Кількість засобів автотранспорту у структурному підрозділі визначається по нормативу:

1 спецмашина на 5 інспекторів;

1 спецмашина на міжрайонну, районну інспекції.

1.2.4.3.2 Нормативна чисельність прибиральників виробничих та службових приміщень визначається з розрахунку:

- 1 робітник на 450 м. квадратних обслуговуваної площі приміщень, враховуючи орендну.

Нормативи чисельності персоналу апарату управління Головдерженергонагляду

2 Організаційні структури управління та нормативи чисельності персоналу підприємств (структурного підрозділу) по збуту енергії - «Енергозбут», АТ-енерго

Організаційні структури управління і нормативи чисельності персоналу Енергозбуту рекомендуються для використання підприємством (структурним підрозділом) акціонерних товариств енергетики (АТ-енерго).

Організаційні структури управління і нормативи чисельності персоналу рекомендуються для визначення складу і підпорядкованості структурних підрозділів, раціональної побудови апарата управління, розрахунку і аналізу чисельності персоналу і розрахунку фонду оплати праці Енергозбуту.

2.1 Організаційні структури управління підприємства (структурного підрозділу) по збуту енергії - «Енергозбут», АТ-енерго

2.1.1 Організаційні структури управління підприємства (структурного підрозділу) по збуту енергії - «Енергозбут»*, АТ-енерго рекомендуються для встановлення зразкового складу і підпорядкованості структурних підрозділів і окремих посад.

* Надалі Енергозбут

2.1.2 Склад підприємства (структурного підрозділу) посад Енергозбуту визначається переліком функцій, необхідних для виконання поставлених перед ним задач основної діяльності, відповідно до положення про підприємство та діючих нормативних і розпорядчих документів АТ-енерго, що регламентують енергозбутову діяльність. Зразковий перелік функцій, виконуваних підприємством (структурним підрозділом) і окремими посадовими особами (посадами) з їхнім коротким змістом приведений у таблиці 2.1.

2.1.3 Перелік структурних підрозділів і окремих посад Енергозбуту, складений відповідно до зразкового переліку виконуваних ними функцій (таблиця 2.1), а також рекомендована підпорядкованість і умови, необхідні для створення структурного підрозділу або введення окремих посад, приведені у таблиці 2.2. У гр. 2 таблиці 2.2 приведені різні варіанти найменування підрозділів, що виконують цілком або частково функції, приведені в гр. 2 таблиці 2.1, основний зміст яких, приведений у гр. 7 цієї ж таблиці. Наприклад: функцію 4 «Аналіз і прогнозування ринку збуту енергії, маркетинг, удосконалювання енергозбутової діяльності, економічна безпека, робота з дебіторами» згідно гр. 5 таблиця 2.2 можуть виконувати цілком: відділ (сектор, група) аналізу і прогнозування перспектив ринку збуту енергії (маркетингу); відділ економічної безпеки і роботи з дебіторами або один структурний підрозділ маркетинго-аналітичний відділ, до складу якого входить група економічної безпеки і роботи з дебіторами. У залежності від загальної нормативної чисельності персоналу по функції 4, доцільності поглиблення спеціалізації і поділи праці фахівців, що виконують цю функцію і, у зв’язку з цим, необхідності дроблення (декомпозиції) функції 4, вирішується питання про закріплення цієї функції за одним або двома підрозділами. У зазначений перелік структурних підрозділів і окремих посад (таблиця 2.2) можуть вноситися зміни і доповнення з урахуванням специфіки конкретного Енергозбуту, виникнення змін умов виробничо-господарської діяльності Енергозбуту і введення у цих нових законодавчих, нормативно-правових актів та інших нормативних і розпорядчих документів, що регламентують енергозбутову діяльність АТ-енерго.

2.1.4 Відділ у складі апарату управління Енергозбуту (згідно таблиці 2.2) рекомендується організовувати при виконанні відповідних графі 3 таблиці 2.2 умов його організації, а так само при нормативній чисельності керівників, професіоналів, фахівців і інших службовців (далі скрізь КПФС) до функції ( або функціям), закріпленої за цим відділом не менш 4 чол. або загальної нормативної чисельності персоналу (включаючи робітників) - не менш 10 чол., службу - при чисельності КПФС не менш 10 чол., або загальної нормативної чисельності персоналу не менш 20 чол., сектор - при чисельності КПФС не менш 3 чол. або загальної чисельності персоналу не менш 8 чол.

Виробничий відділ (згідно таблиці 2.2) рекомендується організовувати при загальній нормативній чисельності персоналу по закріпленим за відділом функціях від 5 до 15 чол., а службу - не менш 25 чоловік, цех - не менш 40 чоловік, дільницю (лабораторію), крім дільниць, що входять до складу районних відділень - не менш 10 чоловік, сектор - не менш 5 чол. При меншій чисельності персоналу організовуються групи, очолювані старшими виконавцями.

2.1.5 Посада заступника керівника (начальника) відділу рекомендується вводити при нормативній чисельності КПФС не менш 8 чол. або загальної нормативної чисельності персоналу відділу не менш 20 чол.

2.1.6 У складі Енергозбуту можуть бути організовані районні відділення.

Районні відділення Енергозбуту можуть створюватися, за узгодженням з АТ-енерго.

2.1.7 Організаційна структура керування, що рекомендується, районних відділень приводиться у таблиці 2.3. У районних відділеннях функціональні відділи, цехи, служби створювати не рекомендується. Групи, що рекомендуються таблицею 2.3, ділянки і окремі виконавці виконують функції ( цілком або частково), аналогічні по найменуванню відділів, цехів, служб, лабораторій, груп, окремих виконавців Енергозбуту, зазначених у таблиці 2.2. Керівництво групою виконавців, ділянкою районного відділення покладається на старшого за посадою фахівця або майстра керівника (начальника) ділянки.

Районні відділення рекомендується створювати при чисельності персоналу підрозділу (без чисельності управління відділенням згідно таблиці 2.2.4.30) - не менш 20 чоловік.

2.1.8 Виробничі ділянки у районах рекомендуються створювати при мінімальній чисельності персоналу 5 чол.

2.1.9 У складі відділів, служб, цехів, лабораторії, районних відділень можуть бути створені спеціалізовані сектори, ділянки, групи; очолювані заступниками керівників відділу, начальниками секторів (ділянок) або іншими старшими за посадою керівниками, фахівцями і службовцями, призначуваними директором Енергозбуту.

2.1.10 Якщо Енергозбут або його відділення не виконує якої-небудь функції, то відповідні підрозділи або посади в організаційну структуру керування не вводяться.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online