СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/89:2013 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 02. Паротурбінні установки. Методичні рекомендації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 02
ПАРОТУРБІННІ УСТАНОВКИ
Методичні рекомендації

СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-802/89:2013

Державне підприємство
Львівське конструкторське бюро
Львів
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство „Львівське конструкторське бюро”

2 ВИКОНАВЦІ: Б. Сегін, Г. Іващенко, А. Жинчак, С. Єфременкова, І. Бучковський

3 УЗГОДЖЕНО: Заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України, С. Чех

Департаментом організаційного забезпечення діяльності Міністра, О. Щукін

Департаментом стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, П. Чернов

Департаментом електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, С. Меженний

4 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23.10.2013 р. № 780

5 НАДАНО ЧИННОСТІ: з 01.01.2014 р.

6 НА ЗАМІНУ: СОУ-Н ЕЕ 05.602:2006 „Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 02. „Паротурбінні установки”, затвердженого Міністерством палива та енергетики України

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2018 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Нормативна частина

01 Ремонт парових турбін

0101 Розбирання циліндрів

0102 Ремонт корпусів циліндрів

0103 Ремонт деталей проточної частини циліндрів

0104 Ремонт поверхонь деталей проточної частини та деталей вузлів систем парових турбін

0105 Ремонт з’єднань поверхонь деталей проточної частини та взаємного положення деталей та вузлів парових турбін

0106 Заміна деталей та вузлів парових турбін

0107 Контрольне складання циліндрів

0108 Складання циліндрів

0109 Ремонт роторів

0110 Ремонт опор турбоагрегату

0111 Ремонт валопроводу турбоагрегату

0112 Ремонт системи регулювання

0113 Ремонт паророзподілу

0114 Ремонт маслосистеми турбоагрегату та окремих її вузлів

0115 Ремонт вакуумної системи

0116 Віброналагоджувальні роботи

0117 Діагностичні роботи

0118 Інші роботи

02 Ремонт теплообмінних апаратів

0201 Ремонт підігрівників низького тиску

0202 Ремонт підігрівників високого тиску

0203 Ремонт підігрівників сітьової води

0204 Ремонт охолодників

0205 Ремонт конденсаторів

0206 Ремонт ежекторів

0207 Ремонт випарників

0208 Виготовлення гріючої секції випарника И-350

0209 Ремонт деаераторів

0210 Ремонт деаератора ДСП-400

0211 Ремонт водоочисних обертових сіток

0212 Інші роботи по ремонту теплообмінних апаратів

03 Ремонт приводних турбін

0301 Розбирання циліндрів

0302 Ремонт кріплення горизонтального роз’єму корпусу циліндра

0303 Ремонт кінцевих ущільнень циліндра

0304 Ремонт діафрагм циліндра

0305 Ремонт роторів

0306 Ремонт корпусів циліндрів

0307 Складання циліндрів

0308 Ремонт опор турбіни

0309 Ремонт валопроводу турбіни

0310 Ремонт паророзподілу

0311 Ремонт системи регулювання

Аркуш реєстрації змін

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ.

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО
І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 02
ПАРОТУРБІННІ УСТАНОВКИ
Методичні рекомендації

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ „Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 02. Паротурбінні установки. Методичні рекомендації” (далі - Норми часу) рекомендується для:

- формування договірних цін на ремонт обладнання;

- складання кошторисно-фінансової документації на ремонт обладнання;

- нормування праці робітників, зайнятих ремонтом обладнання;

- розрахунку трудомісткості робіт;

- планування чисельності ремонтного персоналу.

1.2 Ці Норми часу встановлені для проведення ремонту, що виконується у відповідності до „Правил організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж” Міністерства палива та енергетики України” ГКД 34.20.661.

1.3 Ці Норми часу рекомендуються для підприємств електроенергетики, установ, організацій, об’єднань та господарських підприємств, які здійснюють ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання (ремонт паротурбінних установок).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій та теплових мереж

НПАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

СОУ-Н ЕЕ 05.602:2006 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 02 „Паротурбінні установки”

СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011 Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 01. “Ремонт парових котлів, водогрійних котлів і допоміжного котельного обладнання. Методичні рекомендації”

СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401:2004 Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБВ.01.034-2005/III (ГКД 34.03.303-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж

ГКД 34.30.303-97 Экспресс испытания турбоагрегата К-300-240 ПО „Турбоатом”. Инструкция по проведению (Експрес випробування турбоагрегату К-300-240 ВО „Турбоатом”. Інструкція з проведення)

ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. „Виробництво та розподілення електроенергії”, Випуск 42. „Оброблення металу”

РД 34.30.304 Инструкция по проведению экспресс-испытаний турбоустановки ПТ-60-130/13 ЛМЗ (Інструкція з проведення експрес-випробувань турбоустановки ПТ-60-130/13 ЛМЗ)

РД 34.30.305 Инструкция по проведению экспресс-испытаний турбоустановки Т-100-130 ТМЗ (Інструкція з проведення експрес-випробувань турбоустановки Т-100-130 ТМЗ)

РД 34.30.306 Инструкция по проведению экспресс-испытаний турбоустановки К-200-130 ЛМЗ  (Інструкція з проведення експрес-випробувань турбоустановки К-200-130 ЛМЗ)

РД 34.30.307 Инструкция по проведению экспресс-испытаний турбоустановки К-300-240 ЛМЗ (Інструкція з проведення експрес-випробувань турбоустановки К-300-240 ЛМЗ)

РД 34.30.308 Инструкция по проведению экспресс-испытаний турбоустановки К-160-130 ХТГЗ (Інструкція з проведення експрес-випробувань турбоустановки К-160-130 ХТГЗ)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 Важкодоступні місця (простір) - простір (приміщення), у якому через його малий розмір ускладнено виконання робіт, а природний повітрообмін недостатній

3.2 Нормальні умови - це умови виконання робіт, при яких можливе вільне переміщення в межах робочої зони, висотою не менше 2 м від рівня підлоги, або площадки, на якій знаходиться робоче місце.

3.3 Норма часу - це трудовитрати в людино-годинах, які необхідно затратити на виконання відповідної роботи ланкою (бригадою), або одним виконавцем у відповідності до складу робіт.

Норма часу включає оперативний час, підготовчо-заключний час, час на обслуговування робочого місця, час на відпочинок і особисті потреби.

3.4 Оперативний час - час, який витрачає робітник (бригада) як безпосередньо на зміну форми, розмірів, властивостей або положення в просторі предмету праці, так і на виконання допоміжних дій, необхідних для цієї зміни

3.5 Підготовчо-заключний час - час, який витрачає робітник (бригада) на підготовку заданої роботи і дій, необхідних для її закінчення

3.6 Тісні умови — це умови виконання робіт лежачі, на колінах і інших обмежених умовах

3.7 Час на відпочинок і особисті потреби - час, який витрачає робітник на відпочинок для підтримки нормальної працездатності та безпечного виконання роботи

3.8 Час на обслуговування робочого місця - час, необхідний робітнику (бригаді) на підтримку робочого місця в стані, який забезпечує продуктивну роботу

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online