ГКД 34.09.107-2004 Методичні вказівки з основних положень нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів енергопідприємствами України

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство палива та енергетики України

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ НОРМУВАННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЕНЕРГОПЇДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2004


1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІфРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО

ДП «Укренергоефективність»

3 ВИКОНАВЦІ

В.А.Дюков, Ю.Я.Рибальченко, В.M. Діденко, О.В. Коломейко

4 УЗГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України, С.М. Чех

Департаментом електроенергетики Мініїлеостза палива та енегетики України. Ю.І. Улітіч

Департаментом стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Мінпаливенерго України, O.E.Шаповалов

державним комітетом України з енергозбе

реження, Ю.І.Шульга

(лист від 16.04.04 N° 247-1/2)

ОЕП «ГРІФРЕ«,

Г.П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕHО

Наказом Міністерства палива та енергетики

ТА НАДАННО чиності

України № 265 від 24 травня 2004 р

6 НА ЗАМІНУ

ГКД 34.09.107-98 Методичні вказівки з основних

положень нормування питомих витрат паливно-

енергетичних ресурсів в Міністерстві енергетики України. - Затверджено Міненерго України 03.08.98

8 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ

2009 рік

ПЕРЕДМОВА

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

24 травня 2004 р.                        м. Київ                                 № 265

Про затвердження та введення в дію галузевого керівного документа «Методичні вказівки з основних положень нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів енергопідприємствами України

З метою забезпечення ефективного функціонування системи нормування питомцу витрат палисію-енергетичних ресурсів

НАКАЗУЮ:

1.   Затвердити та ввести в дію галузевий керівний документ «Мето­дичні вказівки з основних положень нормування питомих витрат палив- но-онэргетичних ресурсів енергопідприємствами України- далі Методичні вказівки, що додаються), який набуває чинності через 30 днів з дати підписання цього наказу.

2.  Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енерго- сервісний центр» інституту «Укрсільепсргопроект» (Білоуоов В.I.) вне­сти Методичні вказівки до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних галузевих керівних документів Мінпаливенерго та забезпечити своє­часне внесення змін і доповнена.

3.  Усім суб’єктам електроенергетики (енергетичним компаніям, підприємствам і організаціям) замовній Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енер­гетики» (Хайдурова Г.П.) необхідну кількість примірників Методичних вказівок і оплатити витрати на іх розробку і тиражування.

4.  Об'єднанню енергетичних підприємств “Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдурова Г.П.) в місячний термін забезпечити видання і надходження необхідної кількості Методичних вказівок енергетичним компаніям, підприємствам і організаціям відповідно до їх замовлень. Разом з Госпрозрахунковим підрозділом «Науково-інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) організувати облік контрольних примірників.

5.   З набранням чинності цими Методичними вказівками визнати таким, що втратив чинність, ГКД 34.09.107-98 «Методичні вказів­ки з основних положень нормування питомих витрат паливно-енер- гетичних ресурсів в Міністерстві енергетики України», затверджений першим заступником Міністра енергетики України В.А.Лучниковим 3 серпня 1998 року.

6.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр                                                                            С.Тулуб



ВСТУП

Ці Методичні вказівки встановлюють порядок розроблення, уз­годження, затвердження і застосування норм з питомих витрат палив­но-енергетичних ресурсів на енергопідприємствах та енергокомпаніях Мінпаливенерго України згідно з Законом України «Про енерго­збереження» та постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно- енергетичних ресурсів у суспільному виробництві».



ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства палива та енергетики України № 265 від 24 травня 200-


ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ НОРМУВАННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ


Чинний від 2004-06-24

1 Галузь використання

1.1        Методичні вказівки з основних положень нормування питомих нитрат паливно-енергетичних ресурсів енергопід­приємствами України (далі - Методичні вказівки) встанов­люють порядок розроблення, узгодження, затвердження та застосування норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів енергопідприємствами України згідно з Законом України «Про енергозбереження», постановою Кабінету Міні­стрів України від 15.07.97 № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільно­му виробництві» та Основних положень з нормування пито­мих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online