ГНД 34.10.301-2004 Норми витрат зварювальних і наплавочних матеріалів для виконання зварювальних і наплавочних робіт під час ремонту енергетичного обладнання ТЕС

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

НОРМИ ВИТРАТ ЗВАРЮВАЛЬНИХ І НАПЛАВОЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ І НАПЛАВОЧНИХ РОБІТ ПІД ЧАС РЕМОНТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕС

ГНД 34.10.301-2004

 

Відповідає офіційному тексту

 

ОБ’ЄДНАННЯ EНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

(ОЕП «ГРІФРЕ»)

Київ 2005

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Державним підприємством «Львівське конструкторське бюро»

3 ВИКОНАВЦІ О С. Лошак, Т.М. Харандюк, Я.В. Серівка

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, С.М. Чех

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Ю.І. Улітіч

ОЕП «ГРІФРЕ», Г.П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством палива та енергетики України, наказ № 298 від 8 червня 2004 р.

6 НАДАННО ЧИННОСТІ з 8 серпня 2004 р.

7 НА ЗАМІНУ РД 34.10.304 Временные нормы расхода материалов на сварочные работы при ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций. -- Затверджено Головенергоремонтом 30.09.76

8 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2009 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
№ 298 від 8 червня 2004 р.

ГНД 34.10.301-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

НОРМИ ВИТРАТ ЗВАРЮВАЛЬНИХ І НАПЛАВОЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ І НАПЛАВОЧНИХ РОБІТ ПІД ЧАС РЕМОНТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕС

Чинний від 2004-08-08

1 Галузь застосування

Цей галузевий нормативний документ установлює величину норм витрат основних зварювальних і наплавочних матеріалів, які використовуються для виконання зварювальних і наплавочних робіт під час ремонту енергетичного обладнання ТЕС та є обов’язковим для підприємств електроенергетичної галузі, що виконують ці роботи, незалежно від форм власності.

2 Нормативні посилання

2.1 У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия;

- ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

- ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия;

- ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия;

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальные трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;

- ГОСТ 23949-80 Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия;

- РД 34.15.027-89 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций.

3 Визначення

Прийняті в цих нормах терміни та визначення наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Термін

Визначення

Державний стандарт

1 Зварювання

Отримання нероз’ємних з’єднань за допомогою встановлення міжатомних зв’язків між з’єднуваними частинами при їх нагріванні і (або) пластичному деформуванні

ГОСТ 2601

Види зварювання

2 Ручне зварювання

Зварювання, що виконується людиною за допомогою інструмента, що отримує енергію від спеціального джерела

ГОСТ 2601

3 Механізоване зварювання (наплавка)

Зварювання (наплавка), що виконується з застосуванням машин і механізмів, що керуються людиною

ГОСТ 2601

4 Наплавка

Нанесення за допомогою зварювання плавленням шару металу на поверхню виробу (деталі)

ГОСТ 2601

5 Дугове зварювання

Зварювання плавленням, при якому нагрів виконується електричною дугою

ГОСТ 2601

6 Аргонодугове зварювання

Дугове зварювання, при якому захисним середовищем служить газ аргон

ГОСТ 2601

7 Ручне дугове зварювання

Дугове зварювання, при як ому збудження дуги, подача електрода та його переміщення провадиться вручну

ГОСТ 2601

8 Комбіноване зварювання

Зварювання шва, при якому корінь шва виконується аргонодуговим зварюванням, а решта поперечного перерізу - ручним дуговим зварюванням покритими електродами

ГОСТ 2601

9 Механізоване дугове зварювання

Дугове зварювання, при якому подача плавкого електрода або присадного металу або відносне переміщення дуги та виробу виконуються за допомогою механізмів

ГОСТ 2601

Зварні з’єднання та шви

10 Зварне з’єднання

Нероз’ємне з’єднання, що виконане зварюванням

ГОСТ 2601

11 Валик

Метал зварного шва, наплавлений або переплавлений за один прохід

ГОСТ 2601

12 Шар зварного шва

Частина металу зварного шва, що складається з одного або декількох валиків, розміщених на одному рівні поперечного перерізу шва

ГОСТ 2601

13 Корінь шва

Частина зварного шва, що найбільше віддалена від його лицевої поверхні

ГОСТ 2601

Технологія зварювання

14 Розроблення кромок

Надання кромкам, що підлягають зварюванню, необхідної форми

ГОСТ 2601

15 Присадний метал

Метал для введення в зварювальну ванну в додаток до розплавленого основного металу

ГОСТ 2601

16 Наплавлений метал

Переплавлений присадний метал, уведений в зварювальну ванну або наплавлений на основний метал

ГОСТ 2601

17 Метал шва

Сплав, утворений розплавленим основним і наплавленим металами

ГОСТ 2601

18 Коефіцієнт втрат під час зварювання

Коефіцієнт, виражений відношенням втрат металу під час зварювання на угар, розбризкування та огарки до маси розплавленого присадного металу

ГОСТ 2601

19 Технологічний процес

Частина виробничого процесу, що містить ціленаправлені дії на зміну стану предмета праці

ГОСТ 3.1109

Обладнання та матеріали

20 Зварювальний дріт

Дріт, що використовується як плавкий електрод або як присадний метал під час зварювання плавленням

ГОСТ 2601

21 Присадний дріт

Дріт зварювальний, що використовується як присадний метал та не є електродом

ГОСТ 2601

22 Порошковий дріт

Зварювальний дріт, що складається з металевої оболонки, заповненої порошкоподібними речовинами

ГОСТ 2601

23 Неплавкий електрод для дугового зварювання

Деталь з електропровідного матеріалу, що включається в коло зварювального струму для його підведення до зварювальної дуги та не розплавляється під час зварювання

ГОСТ 2601

24 Плавкий електрод для дугового зварювання

Металевий електрод, що включається в коло зварювального струму для підведення його до зварювальної дуги і плавиться під час зварювання та служить присадним металом

ГОСТ 2601

25 Покритий електрод

Плавкий електрод для дугового зварювання з нанесеним на поверхню покриттям, що адгезійно зв’язане з металом електрода

ГОСТ 2601

Дефекти зварних з’єднань

26 Тріщина зварного з’єднання

Дефект зварного з’єднання у вигляді розриву у зварному шві та прилягаючих до нього зонах

ГОСТ 2601

27 Раковина

Відкрита або закрита порожнина у литві або зварному шві

ГОСТ 2601

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online