СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-100:2014 Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
23 травня 2014 року N 374

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 липня 2014 р. за N 842/25619


СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-100:2014

ІНСТРУКЦІЯ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ, МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ
ВІД ПЕРЕНАПРУГ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ 6-750 кВ

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає вимоги до застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ.

1.2. Ця Інструкція є обов'язковою для використання всіма суб'єктами електроенергетики незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до таких нормативно-правових актів та нормативних документів:

Закону України "Про електроенергетику";

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року N 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року N 91);

Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року N 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за N 11/2451;

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за N 93/2533;

ГОСТ 1516.1-76 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции" (далі - ГОСТ 1516.1-76);

ГОСТ 1516.2-97 "Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции" (далі - ГОСТ 1516.2-97);

ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды" (далі - ГОСТ 15150-69);

ГОСТ 16357-83 "Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия" (далі - ГОСТ 16357-83);

ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" (далі - ГОСТ 13109-97);

ГОСТ 9920-89 (МЭК 815-86, МЭК 694-80) "Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции" (далі - ГОСТ 9920-89);

ГОСТ 1425-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Код IP";

ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования" (далі - ГОСТ 10434-82);

галузевого керівного документа 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 13 червня 2003 року N 296 (далі - ГКД 34.20.507-2003);

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування електрообладнання", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2007 року N 13;

СОУ-Н ЕЕ 40.12-001100227-47:2011 "Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 110 - 750 кВ. Настанова щодо вибору та застосування", затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 травня 2011 року N 124;

СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-67:2012 "Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 6 - 35 кВ. Настанова щодо вибору та застосування у розподільчих установках", затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 липня 2012 року N 515.

1.4. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

варистор - нелінійний резистор, який за нормальної напруги промислової частоти має високий опір, а при перенапругах має малий опір;

вентильний розрядник - засіб захисту для обмеження перенапруг, який підключається до електричної мережі через іскрові проміжки та робочі елементи якого виготовлені на основі нелінійних резисторів (варисторів);

обмежувач перенапруг нелінійний - засіб захисту для обмеження перенапруг, який підключається до електричної мережі без іскрових проміжків та робочі елементи якого виготовлені на основі високонелінійних металооксидних резисторів (варисторів);

розрядник довгоіскровий - засіб захисту для обмеження перенапруг, принцип дії якого заснований на використанні ефекту ковзного розряду, який забезпечує велику довжину імпульсного перекриття по поверхні розрядника, і запобігання за рахунок цього переходу імпульсного перекриття в силову дугу струму промислової частоти.

1.5. У цій Інструкції скорочення вживаються у таких значеннях:

АПВ

-

автоматичне повторне включення;

АТ

-

автотрансформатор;

ВВ

-

вакуумний вимикач;

ВЕ

-

вентильний елемент;

ВП

-

внутрішні перенапруги;

ВР

-

вентильний розрядник;

ЗЗП

-

засоби захисту від перенапруг;

ЗРУ

-

закрита розподільна установка;

ІЕ

-

іскровий елемент;

ІП

-

іскровий проміжок;

ІРМК

-

ізолятор-розрядник мультикамерного типу;

КЛ

-

кабельні лінії;

КРУ

-

комплектна розподільна установка;

КРУЕ

-

комплектна розподільна установка елегазова;

ОПН

-

обмежувач перенапруг нелінійний;

ОПН-Л

-

обмежувач перенапруг для захисту лінійної ізоляції без іскрових проміжків;

ОПН-ЛІ

-

обмежувач перенапруг для захисту лінійної ізоляції із зовнішнім іскровим проміжком;

ПЛ

-

повітряна лінія;

ПЛЗ

-

повітряна лінія із захищеними проводами;

РДІ

-

розрядник довгоіскровий;

РДІП

-

розрядник довгоіскровий петельного типу;

РДІМ

-

розрядник довгоіскровий модульного типу;

РДІШ

-

розрядник довгоіскровий шлейфового типу;

РМК

-

розрядник довгоіскровий мультикамерного типу;

РВЕ

-

розрядник вентильний електровозний;

РВМ

-

розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги;

РВМА

-

розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги модифікації "А";

РВМЕ

-

розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги електровозний;

РВМГ

-

розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги;

РВМК

-

розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги комбінований;

РВН

-

розрядник вентильний низьковольтний;

РВО

-

розрядник вентильний полегшений;

РВП

-

розрядник вентильний підстанційний;

РВРД

-

розрядник вентильний з дугою, що розтягується;

РВС

-

розрядник вентильний станційний;

РУ

-

розподільний устрій;

РВР

-

реєстратор спрацьовування розрядників;

ТВК

-

тепловізійний контроль;

ШНР

-

шунтуючий нелінійний резистор;

ШО

-

шунтуючий опір.

II. Основні вимоги до застосування, монтажу та експлуатації нелінійних обмежувачів перенапруги

2.1. Для захисту електроустаткування електроустановок напругою 6-750 кВ змінного струму промислової частоти 50 Гц від грозових та комутаційних перенапруг повинні застосовуватись обмежувачі перенапруги, які порівняно з вентильними розрядниками через відсутність іскрових проміжків і високу нелінійність вольтамперної характеристики їх елементів мають ряд переваг, а саме:

глибокий рівень обмеження всіх видів перенапруг;

здібність до розсіювання великих енергій;

стабільність характеристик і стійкість до старіння;

відсутність супроводжуючого струму після загасання хвилі перенапруги;

простота конструкції і висока надійність в експлуатації;

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online