ДСТУ EN 14466:2013 Протипожежна техніка. Мотопомпи пожежні переносні. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки та методи випробовування (EN 14466:2005/A1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА МОТОПОМПИ ПОЖЕЖНІ ПЕРЕНОСНІ
Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки та методи випробовування

(EN 14466:2005/А1:2008, IDT)
ДСТУ EN 14466:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
 ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС України (УкрНДІЦЗ)

РОЗРОБНИКИ-. В. Присяжнкж (науковий керівник); Т. Самченко, М. Якіменко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 27 грудня 2013 р. № 1589 з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14466:2005 Firefighting pumps — Portable pumps — Safety and performance requirements, tests (Пожежні насоси. Переносні насоси. Вимоги безпеки та робочих характеристик, методи випробування) із зміною EN 14466:2005/ргА1:2008.

Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги

5.1 Вимоги щодо безпеки та/або заходи безпеки

5.1.1 Загальні положення

5.1.2 Механічні пристрої

5.1.3 Електрообладнання

5.1.4 Термічні небезпеки

5.1.5 Шум

5.1.6 Небезпеки, зумовлені матеріалами та речовинами

5.1.7 Принципи ергономічного проектування

5.1.8 Захист від перевищення швидкості обертання

5.1.9 Гальмівний пристрій

5.1.10 Індикація граничного тиску

5.1.11 Спеціальні інструменти

5.2 Експлуатаційні вимоги

5.2.1 Загальні положення

5.2.2 Гідравлічні характеристики

5.2.3 Вібрація під час роботи

5.2.4 Кут нахилу

5.2.5 Холодний пуск

5.2.6 Муфта

5.2.7 Генератор

5.2.8 Система охолодження

5.2.9 Пусковий пристрій

5.2.10 Паливна система

5.2.11 Корозія

5.2.12 Тривалість заливання

5.2.13 Прилади та апаратура керування

5.2.14 Кількість вихідних патрубків

6 Перевіряння

6.1 Перевіряння вимог та/або заходів щодо безпеки

6.1.1 Загальні положення

6.1.2 Механічні пристрої

6.1.3 Електрообладнання

6.1.4 Термічні небезпеки

6.1.5 Шум

6.1.6 Небезпеки, зумовлені матеріалами і речовинами

6.1.7 Принципи ергономічного конструювання

6.1.8 Захист від перевищення швидкості обертання

6.1.9 Гальмівний пристрій

6.1.10 Індикація граничного тиску

6.1.11 Спеціальні інструменти

6.2 Перевіряння експлуатаційних характеристик

6.2.1 Загальні положення

6.2.2 Гідравлічні характеристики

6.2.3 Вібрація під час роботи

6.2.4 Кут нахилу

6.2.5 Холодний запуск

6.2.6 Муфта

6.2.7 Генератор

6.2.8 Система охолодження

6.2.9 Пусковий пристрій

6.2.10 Паливна система

6.2.11 Корозія

6.2.12 Тривалість заливання

6.2.13 Прилади та апаратура керування

6.2.14 Кількість вихідних патрубків

7 Класифікація та позначення

8 Протокол випробовування

9 Інформація щодо експлуатування

9.1 Загальні положення

9.2 Знаки та попереджувальні символи

9.3 Супровідна документація

9.3.1 Загальні положення

9.3.2 Зміст

9.4 Марковання

Додаток А Приклад визначання розмірів контуру пристрою для транспортування

Додаток В Приклади технічних заходів щодо зниження рівня шуму

Додаток С Приклад вихлопної хвостової труби (патрубка)

Додаток D Інструкція для приймальних випробовувань після постачання

Додаток Е Метод випробовування з визначання рівня шуму

Е.1 Загальні положення

Е.2 Клас точності

Е.З Умови встановлення і закріплення

Е.4 Умови роботи

Е.5 Невизначеності вимірювання

Е.6 Декларування

Додаток F Випробовування з кутом нахилу під час роботи

Додаток G Випробовування з кутом нахилу під час транспортування (у неробочому стані)

Додаток Н Вимоги до нетекстових знаків безпеки для використання на переносних мотопомпах

Н.1 Загальні положення

Н.2 Застережувальний знак безпеки (див. рисунок Н.1)

Н.З Нетекстові знаки небезпеки

Н.4 Розміри

Н.5 Кольори сигналів безпеки

Н.6 Розташування

Додаток ZA Зв’язок між цим стандартом і важливими вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB Зв’язок між цим стандартом і важливими вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є тотожний переклад EN 14466:2005 Firefighting pumps — Portable pumps — Safety and performance requirements, tests (Пожежні насоси. Переносні мотопомпи. Вимоги до безпеки та робочих характеристик, методи випробовувань) зі зміною EN 14466:2005/ргА1:2008.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

У стандарті є посилання на європейські стандарти (ЄС), які в Україні прийнято як національні стандарти (НС). Зазначені стандарти наведено у національному Додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова» до EN 14466:2005;

— для зручності користування та узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту замінено на «Протипожежна техніка. Мотопомпи пожежні переносні. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки та методи випробовування»;

— вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті;

— до структури стандарту долучено «Бібліографічні дані» та «Ключові слова»;

— у 9.4.1 а) враховано зміну, а також замінено у додатку А, рисунок А1 з EN 14466:2005/ ргА1:2008. Змінений текст виділено у тексті двома вертикальними рисками ліворуч від відповідного тексту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— до тексту долучено «Додаток ZA» з EN 14466:2005/ргА1:2008 та виділено у тексті двома вертикальними рисками ліворуч від відповідного тексту.

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання у національному стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Цей документ являє собою стандарт типу С згідно з EN ISO 12100-1.

Машинне обладнання, якого він стосується, а також сфера, якою охоплено небезпеки, небезпечні ситуації та події, зазначені у сфері застосування цього документа.

Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог, викладених у стандартах типів А або В, то вимоги цього стандарту типу С мають перевагу над вимогами інших стандартів на машини, які було спроектовано і виготовлено згідно з вимогами цього стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Протипожежна техніка
Мотопомпи пожежні переносні Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки та методи випробовування

Противопожарная техника
Мотопомпы пожарные переносные Общие технические требования, требования безопасности и методы испытаний

Fire engineering
Portable fire fighting pumps General technical requirements, requirements of safety and testing methods

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на переносні пожежні мотопомпи, в яких використовують відцентрові насоси, що відповідають вимогам EN 1028, що приводяться у дію двигунами внутрішнього згоряння та не призначені для стаціонарного встановлення на пожежних і рятувальних автомобілях, а також не призначені для тривалої роботи без нагляду.

Примітка 1. Якщо передбачено використання переносної мотопомпи для подовженої роботи без нагляду, то це має бути погоджено між покупцем і виробником або уповноваженим представником виробника під час оформлювання замовлення. У цьому разі має бути проведене аналізування ризику.

Цей стандарт стосується усіх суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій і подій, пов’язаних із переносними пожежними мотопомпами, згаданими вище, якщо їх використовують за призначенням та в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4). У ньому зазначено вимоги щодо проектування, встановлення і розміщення та експлуатування переносних мотопомп.

Цей стандарт також встановлює вимоги до експлуатаційних характеристик переносних мотопомп у розділі «Сфера застосування».

Цей стандарт поширюється на переносні мотопомпи, які використовують за температур навколишнього середовища від мінус 15 °С до плюс 35 °С.

Примітка 2. Для роботи за температур навколишнього середовища, які виходять за межі від мінус 15 °С до +35 °С, можуть бути вжиті додаткові заходи.

Цей стандарт не стосується впливу на експлуатаційні характеристики переносних пожежних мотопомп, які працюють з водою за температури плюс 20 °С.

Цей стандарт не містить вимог до вхідних і вихідних з’єднувальних патрубків.

Примітка 3. До вхідних і вихідних патрубків застосовують вимоги, встановлені національними нормативними документами. Конструкція має бути погоджена між замовником і виробником або його уповноваженим представником під час замовлення.

Цей стандарт не містить особливих вимог до привідних двигунів, але стосується небезпек, які можуть виникати на межі між двигуном і насосом.

Під час розробляння цього стандарту припускали, що:

— працюють з обладнанням і проводять його технічне обслуговування лише навчені спеціалісти;

— складові частини утримуються справними та у робочому стані з метою забезпечення необхідних характеристик.

Метод визначання рівня шуму, який наведено у цьому стандарті (див. додаток Е), надасть змогу набути досвід випробувачам у вимірюванні рівня шуму, а також ураховувати цей досвід під час перегляду стандарту.

Цей стандарт не поширюється на переносні пожежні мотопомпи, які виготовлено до надання чинності цьому стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 547-2 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data

EN 563 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomic data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 659:1996 Protective gloves for firefighters

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 1028-1:2002 Fire-fighting pumps — Fire-fighting centrifugal pumps with primer— Part 1: Classification — General and safety requirements

EN 1028-2:2002 Fire-fighting pumps — Fire-fighting centrifugal pumps with primer — Part 2: Verification of general and safety requirements

EN 1050 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 12639:2000 Liquid pumps and pump units — Noise test code — Grade 2 and grade 3 of accuracy

EN 13202 Ergonomics of the thermal environment — Temperatures of touchable hot surfaces — Guidance for establishing surface temperature limit values in production standards with the aid of EN 563

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60254-1 Lead-acid traction batteries — Part 1: General requirements and methods of test (IEC 60254-1:1997)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-1:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN 61310-2:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:1995)

EN 61310-3:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (IEC 61310-3:1999)

EN 62079 Preparation of instructions — Structuring, content and presentation (IEC 62079:2001) EN ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

prEN ISO 10085 Firefighting vehicles and equipment — Symbols for operator controls and other displays (ISO/DIS 10085:2000)

EN ISO 11102-1 Reciprocating internal combustion engines — Handle starting equipment — Part 1: Safety requirements and tests (ISO 11102-1:1997)

EN ISO 11102-2 Reciprocating internal combustion engines — Handle starting equipment — Part 2: Method of testing the angle of disengagement (ISO 11102-2:1997)

EN ISO 11203 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level (ISO 11203:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14314 Reciprocal internal combustion engines — Recoil starting equipment — General safety requirements (ISO 14314:2004)

ISO 7000 Graphic symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 9244:1995 Earth-moving machinery — Safety signs and hazard pictorials — General principles.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для унеможливлення досягання небезпечних зон руками

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути стискання частин людського тіла

EN 547-2 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначання розмірів отворів для доступу

EN 547-3 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 563 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 659 Рукавички захисні для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробовування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 1028-1:2002 Пожежні насоси. Відцентрові пожежні насоси із заливними пристроями. Частина 1. Класифікація. Загальні вимоги та вимоги безпеки

EN 1028-2:2002 Пожежні насоси. Відцентрові пожежні насоси із заливними пристроями. Частина 2. Перевірка загальних вимог та вимог безпеки

EN 1050 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику EN 12639:2000 Шум машин. Помпи гідравлічні. Випробування на шум

EN 13202-2002 Ергономіка теплового середовища. Температура гарячих поверхонь, доступних для дотику. Посібник з установлення граничних значень температур поверхонь у стандартах на продукцію з використовуванням EN 563

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:1997)

EN 60254-1 Тягові свинцево-кислотні акумулятори. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробовування (ІЕС 60254-1:1997)

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані приміщеннями (код ІЕС) (ІЕС 60529:1989)

EN 61310-1:1995 Безпечність машин. Позначення, марковання та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:1995)

EN 61310-2 Безпечність машин. Позначення, марковання та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (ІЕС 61310-2:1995)

EN 61310-3 Безпечність машин. Позначення, марковання та приведення вдію. Частина 3. Вимоги до розташування та приведення в дію виконавчих механізмів (ІЕС 61310-3:1999)

EN 62079 Розробляння інструкцій. Структурування, зміст і викладання (ІЕС 62079:2001)

EN ISO 3744 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод у суттєво вільному полі над відбивальною площиною (ISO 3744:1994)

prEN ISO 10085 Пожежні машини і обладнання. Символи приладів керування та інших індикаторів для оператора (ISO/DIS 10085:2000)

EN ISO 11102-1 Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Ручне обладнання для запускання. Частина 1. Вимоги безпеки та випробовування (ISO 11102-1:1997)

EN ISO 11102-2 Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Ручне обладнання для запускання. Частина 2. Метод визначання кута виводу із зачеплення (ISO 11102-2:1997)

EN ISO 11203 Акустика. Шум, утворюваний машинами та обладнанням. Визначання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності (ISO 11203:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Рекомендовані правила проектування малошумних машин і обладнання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14314 Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Обладнання для запускання зі зворотним ходом. Загальні вимоги щодо безпеки (ISO 14314:2004)

ISO 7000 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд

ISO 9244:1995 Машини, які рухаються поверхнею землі. Знаки безпеки та символи небезпеки. Загальні принципи.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online