МВ 03450778-734:2014 Методичні вказівки з проведення розширеного аналізу травматизму виробничого та невиробничого характеру у дорожніх підприємствах

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови
Державного агентства
автомобільних доріг України (Укравтодор)
_______________ Є.В. Барах

«18» грудня 2014 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з проведення розширеного аналізу травматизму виробничого
та невиробничого характеру у дорожніх підприємствах

МВ 03450778-734:2014

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного
розвитку та кошторисного
ціноутворення Укравтодору
_______________ А.О. Цинка
«___» _______________ 20__ р.
 

РОЗРОБЛЕНО
Заступник директора
з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ»
_______________ А.О. Безуглий
«___» _______________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО
Головний спеціаліст
з охорони праці Укравтодору
_______________ М.В. Карпенко
«___» _______________ 20__ р.

Завідувач відділу
нормативно-технологічного
забезпечення дорожніх робіт
ДП «ДерждорНДІ»
_______________ С.І. Ілляш
«___» _______________ 20__ р.
 

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу стандартизації
та метрології ДП «ДерждорНДІ»
_______________ М.М. Стулій
«___» _______________ 20__ р.

Науковий співробітник
відділу нормативно-технологічного
забезпечення дорожніх робіт
ДП «ДерждорНДІ»
_______________ О.Ю. Тимощук
«___» _______________ 20__ р.

Київ

2014

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці Методичні вказівки встановлюють порядок проведення розширеного аналізу травматизму виробничого та невиробничого характеру і обліку його результатів у дорожніх підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Укравтодору (далі - підприємствах).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Методичних вказівках є посилання на такі нормативно-правові акти:

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цих Методичних вказівках, та визначення позначених ними понять.

3.1 травматизм виробничого характеру (відповідно до ДСТУ 2293)

Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм i нещасних випадків на виробництві

3.2 травматизм невиробничого характеру

Не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння,  самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою; травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з  тваринами тощо, які призвели до травмування або смерті потерпілих

3.3 нещасний випадок

Непередбачений збіг обставин i умов, за яких заподіяна шкода здоров'ю, або настала смерть людини

3.4 дорожньо-транспортна пригода (відповідно до ДСТУ 2935)

Подія, що сталася під час руху транспортного засобу (далі - ТЗ) та призвела до загибелі чи поранення людей або до матеріального збитку

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Травматизм у дорожніх підприємствах в залежності від виду отримання травм поділяється на виробничого та невиробничого характеру.

4.2 Аналіз причин травматизму проводиться з метою виявлення та вивчення нещасних випадків, ступеню їх небезпеки і негативного впливу на організм людини, а також для розробки і прийняття профілактичних, організаційно-технічних та інших заходів з попередження та ліквідації причин нещасних випадків.

4.3 Облік і аналіз травматизму проводиться у підприємствах службами охорони праці або особами, на яких покладені їх функції відповідно до [5].

4.4 Керівники підприємств зобов'язані забезпечити роботу з проведення аналізу нещасних випадків та травматизму.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online