М 02070915-737:2014 Методика з проведення енергетичного аудиту бітумних баз та асфальтобетонних заводів з використанням тепловізійного обладнання

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг України

(Укравтодор)

Національний транспортний університет

(НТУ)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Державного
агентства автомобільних доріг України
(Укравтодор)
____________ Є.В. Барах
«___» ____________ 2014 р.

 

МЕТОДИКА З ПРОВЕДЕННЯ

енергетичного аудиту бітумних баз та асфальтобетонних заводів

з використанням тепловізійного обладнання

М 02070915-737:2014

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу
іноваційного розвитку
та кошторисного ціноутворення
Укравтодору
________________ А.О. Цинка
«___» ____________ 2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Національний транспортний університет
Перший проректор – проректор з наукової
роботи, науковий керівник НДР –
професор кафедри аеропортів НТУ
________________ М.М. Дмитрієв
«___» ____________ 2014 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника відділу
стандартизації та метрології
ДП «ДерждорНДІ»
________________ Г.С. Мельничук
«___» ____________ 2014 р.

Відповідальний виконавець НДР –
професор кафедри аеропортів НТУ, проф.
________________ І.П. Гамеляк
«___» ____________ 2014 р.

 

Виконавець НДР –
інженер кафедри аеропортів НТУ
________________ Д.В. Волощук
«___» ____________ 2014 р.

 

Київ 2014

 

ВСТУП

«Методика енергетичного аудиту бітумних баз та асфальтобетонних заводів з використанням тепловізійного обладнання» (далі – Методика) розроблена відповідно до Закону України від 01.07.94 року № 74/94-ВР “Про енергозбереження” з метою забезпечення вимог енергозбереження при здійсненні господарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів.

У методиці викладено удосконалений метод енергетичного аудиту бітумних баз та асфальтобетонних заводів з використанням тепловізійного обладнання для визначення тепло- та енерговитрат.

На базі загальних схем та методик проведення енергоаудиту запропоновано типовий алгоритм енергетичного обстеження бітумних баз та АБЗ, який включає вивчення й обстеження об'єкта та його систем; аналіз ефективності використання енергії і енергоносіїв (електрична енергія, природній газ, мазут, дизельне пиливо тощо); розробку потенційних енергозберігаючих заходів. Розроблені методичні рекомендації для проведення відповідних обстежень, які пройшли уточнення при експериментальному обстеженні АБЗ.

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цю методику застосовують для енергетичного аудиту (обстеження) бітумних баз та асфальтобетонних заводів, щодо визначення місць тепловтрат для подальшого розрахунку ефективності використання енергоресурсів та розробки енергозберігаючих заходів.

Ця Методика призначена для організацій, що здійснюють аудит виробничих підрозділів дорожньої галузі та розробляють заходи по їх модернізації з метою заощадження та ефективного використання енергоресурсів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

«Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-ВР

«Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 № 113/98-ВР

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спец

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДБН В.2.3-4-201Х Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В 2.6-31-2006 Теплова ізоляція будівель

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б В.2.6-100:2010 Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-119-2011 Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127-2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.6-101:2010 2010 Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій

ДСТУ EN 473:2012 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності ISO/IEC 17011:2004, IDT

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые значения прикосновения и тока (ССБП. Електробезпека (переклад назви українською мовою))

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ВБН В.2.3-218-008-97 Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 26629-85 Будинки і споруди. Метод тепловізійного контролю якості теплоізоляції огороджувальних конструкцій

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цій методиці, та визначення позначених ними понять:

3.1 детальна термограма

Термограма фрагмента об’єкту, що підлягає обстеженню, яка отримана при тепловізійному обстеженні для оцінки показників її технічного стану.

3.2 інфрачервоне зображення

Зображення, яке створюється приладом вимірювання інфрачервоного випромінювання і показує розподілення температури видимого випромінювання на поверхні.

3.3 коефіцієнт випромінювання

Здатність тіла випромінювати електромагнітні хвилі. Даний параметр залежить від певного матеріалу й підлягає коректуванню для одержання правильних результатів вимірів.

3.4 мінімально допустимий перепад температур

Різниця температур за допомогою якої можливе проведення тепловізійного обстеження об’єкту та застосування тепловізора для виявлення тепловтрат.

3.5 температурне поле

Розподілення значення температури по поверхні об’єкта, що контролюється.

3.6 термографія

Визначення випромінювання температури поверхні об’єкта, що контролюється шляхом безконтактного вимірювання інтенсивності її інфрачервоного випромінювання.

3.7 термограма

Запис тепловізором ІЧ-зображення (теплового зображення), зафіксованого у вигляді фотознімку або відеозображення.

3.8 енергетичний аудит

Визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо її поліпшення.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online