ГКД 34.09.109-2003 Методика з інвентаризації вугілля на електростанціях

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство палива та енергетики України

ГКД 34.09.109-2003

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИКА З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВУГІЛЛЯ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

Відповідає офіційному тексту

Об’єднання енергетичних підприємств
"Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"
Київ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (ОЕП "ГРІФРЕ")

2 РОЗРОБЛЕНО: ВАТ "ЛьвівОРГРЕС"

3 ВИКОНАВЦІ: Л.Я. Особа, Б.В. Козак

4 УЗГОДЖЕНО: Заступником Державного секретаря Мінпаливенерго, Ю.А. Андрійчук

Департаментом електроенергетики, Ю.І. Улітіч

Управлінням паливозабезпечення теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей, А.В. Шевчук

Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики", Г.П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерством палива та енергетики України, наказ № 402 від "01" серпня 2003 р. С.Ф. Єрмілов

6 НАДАНО ЧИННОСТІ: з "01" вересня 2003 р.

7 ЗАМІСТЬ ГКД 34.09.105-96 Вугілля на електростанціях. Методика з інвентаризації

8 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ: 2008 рік

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення та скорочення

4 Загальні вказівки

5 Визначення насипної густини вугілля

5.1 Визначення насипної густини вугілля в штабелях, що закладені для тривалого зберігання

5.2 Визначення насипної густини вугілля в неущільнених (витратних) штабелях, навалі і ємкостях

6 Визначення об'ємів вугілля на складах і в ємкостях

6.1 Підготовчі роботи

6.2 Визначення об'єму вугілля в штабелях

6.2.1 Вимірювання за допомогою рулетки

6.2.2 Метод паралельних профільних ліній

6.2.3 Тахеометричне і мензульне знімання відкритих складів

6.2.4 Наземне фототеодолітне знімання

6.3 Визначення об'єму вугілля в ямах, траншеях і бункерах

6.4 Документація з визначення об’ємів вугілля

7 Вимоги безпеки під час проведення інвентаризації вугілля

Додаток А Форма акта інвентаризації залишків палива на складах електростанції. Форма № ТП-23

Додаток Б Основні рекомендації щодо застосування гама-густиномірів для визначення насипної густини вугілля

Додаток В Форма акта з визначення насипної густини вугілля в штабелях, що закладені на тривале зберігання

Додаток Г Форма акта з визначення насипної густини вугілля в неущільнених (витратних) штабелях, навалі, траншеях, ямах та інших ємкостях

Додаток Д Формули об'ємів геометрично правильних тіл

Додаток Е Приклад заповнення відомості визначення об'єму вугілля в штабелі за методом вертикальних та горизонтальних перерізів, площу яких визначено планіметром

МЕТОДИКА З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВУГІЛЛЯ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

Чинний від 2003-09-01

1 Галузь використання

1.1 Методика з інвентаризації вугілля на електростанціях (далі Методика) встановлює основні методи з визначення кількості вугілля, що забезпечують необхідну точність під час проведення інвентаризації палива на електростанціях.

1.2 Методика є обов'язковою для електростанцій та енергогенеруючих компаній.

2 Нормативні посилання

У даній Методиці є посилання на такі стандарти і нормативні документи:

- ГОСТ 17070-87 Угли. Термины и определения;

- ДСТУ 3472-96 Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Класифікація;

- ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці;

- ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж;

- Инструкция по топографо-геодезическим работам при инженерных изысканиях для промышленного, сельскохозяйственного, городского и поселкового строительства. — М.:Госстройиздат, 1974;

3 Визначення та скорочення

Марка вугілля — умовне позначення різновидності вугілля, яке близьке за генетичними ознаками та основними технологічними характеристиками (відповідно до ГОСТ 17070 і ДСТУ 3472).

Насипна густина вугілля — маса одного кубічного метра вугілля в ущільненому або неущільненому стані відповідно до ГОСТ 17070 в перекладі на українську мову.

Склад вугілля — спеціально відведена територія для зберігання вугілля, на якій знаходяться механізми і споруди для подачі вугілля до штабелів і видачі його в систему паливоподачі.

Штабель вугілля — сформоване належним чином розвантажене вугілля.

Втратний склад (штабель) вугілля — склад (штабель, частина штабеля), який організований для систематичного вирівнювання відносно невеликого розходження в кількості вугілля, що прибуває на електростанцію і яке подається в бункери котлів.

Резервний склад (штабель) вугілля — склад (штабель), який організований для планового і довготривалого зберігання вугілля, з метою забезпечення електростанції паливом при значних затримках у його надходженні.

Місткість складу (штабеля) — кількість вугілля, яке може бути розміщене на складі (штабелі).

Теодоліт — геодезичний прилад для вимірювання на місцевості кутів у горизонтальній і вертикальній площинах та відстаней.

Нівелір — геодезичний прилад ДЛЯ визначення перевищень (різниці висот двох будь-яких точок поверхні).

Мензульне знімання — геодезичне знімання, при якому план місцевості викреслюється в польових умовах.

Тахеометричне знімання — геодезичне знімання, при якому за допомогою теодоліта визначається планове і висотне положення пікетів, а сам план викреслюється в камеральних умовах.

Пікет — точка на місцевості, де встановлюється рейка з метою визначення її планового і висотного положення.

Планіметр — прилад для визначення площ фігур неправильної форми на картах і планах.

Горизонталь — лінія на карті або плані, що з'єднує точки з однаковими висотами (відмітками).

БСВ — бункер сирого вугілля.

ПТЦ — паливно-транспортний цех або цех паливоподачі.

ВТВ — виробничо-технічний відділ.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online