ГКД 34.11.312-96 Витрата живильної води за підігрівником високого тиску енергетичного блока. Методика виконання вимірювань

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики України

ВИТРАТА ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ
ЗА ПІДІГРІВНИКОМ ВИСОКОГО ТИСКУ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО БЛОКА

Методика виконання вимірювань

ГКД 34.11.312-96

НДІЕнергетики
Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО ВАТ «ЛьвівОРГРЕС»

2 ВИКОНАВЦІ А.В. Шишков, М.Т. Крук

3 ЗАТВЕРДЖЕНО 1996-01-15 Управлінням науково-технічного прогресу та екології Міністерства енергетики та електрифікації України, Г.В. Мухопад

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2002 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення, позначення і скорочення

4 Загальна характеристика параметра та умови вимірювань

5 Метод вимірювань

6 Структурна схема вимірювань

7 Засоби вимірювань і допоміжні пристрої

8 Підготовка до вимірювань та їх виконання

9 Обробка результатів вимірювань

9.1 Визначення результатів інтегрування, обробка діаграм приладів

9.2 Розрахунок дійсного значення витрати

10 Оцінювання похибки вимірювань

11 Вимоги до кваліфікації працівників

12 Вимоги безпеки

Додаток А Характеристики засобів вимірювань витрат живильної води за підігрівником високого тиску

Додаток Б Приклад розрахунку та побудови графіка залежності поправок до показів лічильника інтегратора від величини його показів

Додаток В Приклад розрахунку середньої добової витрати живильної води й оцінювання похибки вимірювань

 ВИТРАТА ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ
ЗА ПІДІГРІВНИКОМ ВИСОКОГО ТИСКУ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО БЛОКА
Методика виконання вимірювань

РАСХОД ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
ЗА ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БЛОКА
Методика выполнения измерений

Чинний від 1998-12-01

1 Галузь використання

Ця методика поширюється на виконання вимірювань витрати живильної води за підігрівником високого тиску енергетичних блоків 150, 200, 250, 300 І 800 МВт на теплових електростанціях Міненерго України, якщо необхідно отримати результат вимірювань з похибкою не вище ±1,5 % при надійній імовірності 0,95 як з метою ви- користання цих вимірювань для розрахунку техніко-економічних показників блока в процесі нормальної експлуатації, так і під час проведення налагоджувальних та випробувальних робіт, а також для контролювання режиму роботи технологічного обладнання.

Методика регламентує вибір засобів вимірювань витрати живильної води за критерієм точності вимірювань під час проектування нових і модернізації існуючих енергетичних блоків.

Методика встановлює алгоритми і формули розрахунку витрати живильної води за певний проміжок часу, а також методи розрахунку похибки вимірювань витрати з використанням первинних перетворювачів витрати типу стандартних нормальних діафрагм.

Методика є обов'язковою для працівників теплових електростанцій Міненерго України і поширюється на проектні роботи для цих електростанцій

2 Нормативні посилання

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия;

- ГОСТ 3619-89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры;

- ГОСТ 26969-86 Диафрагмы стандартные для расходомеров. Технические условия;

- ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94) Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги І методи випробувань;

- РД 34.03.201 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.- Затв. ЦК Профспілки 26.10.83, Упр. по ТБ і ПС Міненерго СРСР 05.11.83;

- РД 34.03.202 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. - Затв. ЦК Профспілки 21.08.85, Упр. по ТБ і ПС Міненерго СРСР 10.09.85;

- РД 34.11.321-88 Нормы точности измерений технологических параметров тепловых электростанций. - Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 27.09.88;

- РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций. - Затв. Міненерго СРСР 30.05.88;

- РД 50-213-80 Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами. - Затв. наказом Держстандарту СРСР від 14.08.80 № 4255;

- РД 83-250-071 Методический материал по применению РД 50-213-80. - Затв. Казанською філією ВНДІ фізико-технічних і радіотехнічних вимірювань Держстандарту СРСР 12.04.83.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online