ДСТУ 7684:2015 Нафтопродукти. Метод визначення стійкості до окиснення дистилятного рідкого палива (прискорений метод)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ

Метод визначення стійкості до окиснення дистилятного рідкого палива
(прискорений метод)

ДСТУ 7684:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Національний авіаційний університет, Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Бірюков; С. Бойченко, д-р техн. наук; Л. Железний, канд. хім. наук; Г. Красуцький; Й. Любінін, канд. техн. наук; М. Цаплій; Н. Харченко; С. Шамкіна (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45

3 Цей стандарт відповідає ASTM D2274-03a Standard Test Method for Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method) (Стандартний метод визначення окиснювальної стабільності дистилятного дизельного палива (прискорений метод)) у частині умов випробування, процедури виконання та за характеристиками точності

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Апарати

6 Реагенти та матеріали

7 Відбирання та готування проб

8 Готування апарата

9 Випробування

10 Опрацювання результатів

11 Подання результатів

12 Характеристики точності

13 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Додаткові дані щодо використання апарата для визначення окиснювальних характеристик

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ Метод визначення стійкості до окиснення дистилятного рідкого палива
(прискорений метод)

ДСТУ 7684:2015

НЕФТЕПРОДУКТЫ Метод определения стойкости к окислению дистиллятного жидкого топлива
(ускоренный метод)

PETROLEUM PRODUCTS Method for determining the resistance to oxidation stability of distillate fuil oil
(accelerated method)

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначення стійкості до окиснення середніх дистилятних нафтових палив за точно обумовлених умов окиснення за температури 95 °С.

Примітка. Палива, що їх використовували для визначення точності методу, належали до таких продуктів як газойль, дизельне паливо, паливо для побутових котелень, дистилятне паливо, призначене для дизелів, бойлерів та газових турбін. Якщо цей метод застосовують для тестування палив, які виходять за межі переліку, наведеного вище, то характеристики точності використовувати не можна.

1.2 Цей метод не застосовують для аналізування палив, що містять залишкову оливу або значні кількості (> 7 % об.) компонентів ненафтового походження.

Примітка. Згідно з EN 590 [1] кількість метилових естерів ріпакової олії (компонентів ненафтового походження) у дизельному паливі має бути не більше ніж 7,0 % об,

1.3  Апарат для визначення окиснювальних характеристик залежно від температурного режиму, каталізатора, швидкості подавання кисню й часу випробування, з подальшою видозміненою процедурою оброблення результатів, використовують для визначення антиокиснювальної стабільності турбінних олив та змащувальних олив, призначених для роботи в умовах високого тиску (додаток А).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3437-96 Нафтопродукти. Терміни та визначення

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 5583:2009 (ИСО 2046-73) Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия (Кисень газоподібний технічний та медичний. Технічні умови) (ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73), IDТ)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1988, IDТ)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови) ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия (Реактиви. Ацетон. Технічні умови) ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия (Реактиви.Толуол. Технічні умови) ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6995-77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия (Реактиви. Метанол-отрута. Технічні умови)

ГОСТ 12433-83 Изооктаны эталонные. Технические условия (Ізооктани еталонні. Технічні умови) ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия (Толуол нафтовий. Технічні умови) ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування).

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд й обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналізація

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСанПіН 2.2.4.171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях Правила пожежної безпеки в Україні.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 590:2009 Automotive fuels — Diesel — Requirements and test methods (Автомобільні палива. Дизельні палива. Вимоги та методи випробування)

2 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246

3 ASTM D943-04a (2010) Standard Test Method for Oxidation Characteristics of Mineral Oils (Стандартний метод визначення окиснювальних характеристик мінеральних олив)

4 ASTM D2893-04 (2014) Standard Test Method for Oxidation Characteristics of Extreme-Pressure Lubrication Oils (Стандартний метод визначення окиснювальних характеристик змащувальних олив, що працюють під високим тиском).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи