ДСТУ 7737:2015 Якість ґрунту. Родючість ґрунтів. Терміни та визначення понять

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ
Терміни та визначення понять

ДСТУ 7737:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (ННЦ «ІЗ НААН України)

РОЗРОБНИКИ: Т. Григора, канд. с.-г. наук; Г. Мазур, д-р с.-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-01-01

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальне пояснення

4 Терміни та визначення понять

4.1 Види родючості грунту

4.2 Форми родючості ґрунту

4.3 Керування родючістю ґрунтів

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ
Терміни та визначення понять

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
Термины и определение понятий

SOIL QUALITY
SOIL FERTILITY
TERMS AND DEFINITIONS OF CONCEPTS

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно родючості ґрунтів для характеристики якості ґрунту.

Стандарт не розглядає терміни та визначення понять, що стосуються інших галузей сільського господарства.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються родючості ґрунтів, а також для робіт зі стандартування.

Стандарт застосовний для використання в науковій, навчально-методичній та довідковій літературі в галузях ґрунтознавства, агрохімії, землеробства, охорони ґрунтів, агроекології.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3966-2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи