Постанова від 24.03.1999 № 441 Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 березня 1999 р. N 441

Київ

Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 травня 1999 року N 881,
 від 22 вересня 1999 року N 1741,
 від 25 листопада 1999 року N 2149,
від 9 квітня 2002 року N 475,
 від 26 грудня 2003 року N 2045,
 від 28 жовтня 2004 року N 1446,
 від 16 червня 2005 року N 473

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 травня 2024 року N 600,
яка діє протягом періоду воєнного стану і
 шести місяців після його припинення або скасування)

З метою стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі за рахунок підвищення оплати за спожиту електричну та теплову енергію, припинення безоплатного відпуску енергоносіїв Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності здійснити в межах своєї компетенції заходи, пов'язані із забезпеченням до 1 квітня 1999 р. оплати в повному обсязі спожитої електричної та теплової енергії або повернення боргів за графіками, погодженими з власниками джерел енергопостачання.

У разі невиконання споживачами умов щодо оплати електричної та теплової енергії Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з енергопостачальними підприємствами усіх форм власності забезпечити в межах своєї компетенції припинення починаючи з 1 квітня 1999 р. постачання їм електричної та теплової енергії.

2. Національній комісії регулювання електроенергетики і Міністерству енергетики:

а) запровадити в установленому порядку у двомісячний термін відповідальність ліцензіата за невиконання умов оплати придбаної на оптовому ринку електричної енергії як одну з основних умов здійснення ліцензійної діяльності з постачання електричної енергії та розробити порядок зупинення дії ліцензії чи її анулювання в разі невиконання передбачених в ній умов;

б) установити в місячний термін порядок, згідно з яким постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом забороняється:

укладати із споживачами договори на постачання електричної енергії за наявності у цих споживачів заборгованості перед енергопостачальною компанією, яка провадить свою діяльність за регульованим тарифом. Постачальники за нерегульованим тарифом укладають договори із споживачами на 100-відсоткову потребу в електричній енергії. Під час укладання цих договорів компанії, що поставляють електричну енергію за регульованим тарифом, повинні розірвати договори з такими споживачами, а відповідальність за електропостачання покладається на постачальника за нерегульованим тарифом. Компанія, що поставляє електричну енергію за регульованим тарифом, укладає договір з постачальником за нерегульованим тарифом на транспортування електричної енергії, в якому обов'язково передбачається покриття всіх витрат зазначеної компанії;

постачання електричної енергії населенню та проведення розрахунків за борги побутових споживачів шляхом заліків.

(на часткову зміну підпункту "б" пункту 2 дозволено НАЕК "Енергоатом" переукладання угод на постачання електроенергії з підприємствами - споживачами, які мають заборгованість перед енергопостачальними компаніями станом на 1 травня 1999 р., за умови підписання споживачами-боржниками і цими компаніями графіків погашення заборгованості шляхом проведення взаємозаліку між споживачами, енергопостачальними компаніями, НЕК "Укренерго" і НАЕК "Енергоатом",  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.99 р. N 881)

3. Міністерству енергетики:

а) здійснити в тримісячний термін заходи щодо виключення з компетенції акціонерних енергопостачальних компаній функцій Державної інспекції з енергетичного нагляду;

б) провести до 1 травня 1999 р. інвентаризацію емітованих енергогенеруючими компаніями векселів за поставлену їм продукцію і надані послуги та виходячи з обсягів реалізації електричної енергії встановити квоту на випуск цих векселів.

4. Затвердити Порядок постачання електричної енергії споживачам (додається).

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р. N 1361 "Про затвердження Тимчасового порядку відпуску електричної енергії в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів" та від 20 грудня 1997 р. N 1440 "Про розподіл електричної енергії підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства промислової політики" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 53).

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Куратченка В. О.

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 березня 1999 р. N 441
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2002 р. N 475)

ПОРЯДОК
 постачання електричної енергії споживачам

1. Цим Порядком регулюється постачання електричної енергії Автономній Республіці Крим, областям, мм. Києву та Севастополю (далі - регіони) та споживачам.

(пункт 1 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

Визначення граничних величин споживання електричної енергії та потужності для Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

2. Щомісячні граничні величини споживання електричної енергії для регіонів визначаються та затверджуються Мінпаливенерго з урахуванням стану розрахунків енергопостачальних організацій за електричну енергію, отриману на оптовому ринку електричної енергії України.

Граничні величини споживання електричної енергії для кожного регіону визначаються Мінпаливенерго за 30 діб до початку розрахункового місяця за формулою:

 

Wотв(n-3) + Wотв(n-4) + Wотв(n-5)

 

Wопн(n-3) + Wопн(n-4) + Wопн(n-5)

 

 

Wз. n =

(-------------------------------------------------
3

+

------------------------------------------------------)
3

х

Ксез + Wв. в + Wд. у,де Wз. n - завдання з граничного споживання електричної енергії на розрахунковий місяць;

n - індекс розрахункового місяця;

Wотв(n-3)...(n-5) - обсяг сплаченої електричної енергії, отриманої з оптового ринку електроенергії України суб'єктами підприємницької діяльності, які відповідно до ліцензій провадять діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території (далі - місцеві енергопостачальні організації) в межах товарного відпуску за три останніх звітних місяці;

Wопн (n-3)...(n-5) - обсяг поставки електричної енергії, закупленої на оптовому ринку електроенергії України енергопостачальними організаціями, які здійснюють постачання електричної енергії споживачам відповідно до умов та правил провадження підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (ліцензійних умов) за три останніх звітних місяці;

Wв. в. - обсяг електричної енергії, що виробляється електростанціями або блок-станціями регіону, які не реалізують її через оптовий ринок електроенергії України, згідно з інформацією, поданою місцевою енергопостачальною організацією. У разі неподання таких даних цей обсяг береться на рівні фактичного виробітку у відповідному місяці минулого року.

При відхиленні фактичної величини виробітку проти передбаченої зазначений обсяг підлягає коригуванню;

Wд. у - обсяг поставки електричної енергії, що здійснюється на підставі двосторонніх угод, передбачених законодавством;

Ксез - коефіцієнт сезонних змін споживання електричної енергії в регіоні, який визначається за формулою:

 

 

Wф. n

Kсез

=

---------------------------------------------,

 

 

[Wф (n-3) + Wф (n-4) + Wф (n-5)] : 3 де Wф. n - сумарне фактичне електроспоживання у місяцях, аналогічних розрахунковим, за три останні роки;

Wф (n-3)... (п-5) - сумарне фактичне електроспоживання за три місяці, що передують розрахунковому місяцю, за три останні роки.

3. Затверджені граничні величини споживання електричної енергії доводяться до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - місцеві органи виконавчої влади) і місцевих енергопостачальних організацій для забезпечення їх виконання.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

4. Граничні величини споживання електричної потужності та періоди її контролю для регіонів розраховуються і встановлюються Мінпаливенерго на підставі затверджених граничних величин споживання електричної енергії з урахуванням структури її споживання.

Якщо на території регіону знаходиться кілька енергопостачальних організацій, граничні величини споживання електричної енергії та потужності встановлюються кожній з них відповідною електроенергетичною системою НЕК "Укренерго" після погодження з представництвом Держенергонагляду в межах величин, установлених Мінпаливенерго для регіону.

5. Граничні величини споживання електричної енергії та потужності доводяться Мінпаливенерго до місцевих органів виконавчої влади та місцевих енергопостачальних організацій за 25 діб до початку місяця.

Граничні величини споживання електричної енергії та потужності можуть коригуватися з урахуванням рівня розрахунків з оптовим ринком електроенергії та за умови зміни виробітку електричної енергії електростанціями та блок-станціями, які не реалізують її через оптовий ринок електроенергії України.

Визначення обсягів споживання електричної енергії та потужності для споживачів

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

6. Місцеві енергопостачальні організації разом з місцевими органами виконавчої влади складають у межах установлених граничних величин споживання електричної потужності розрахункові баланси споживання електричної потужності окремо для періодів ранкового та вечірнього максимуму навантаження енергосистеми з визначенням обсягів споживання основних груп споживачів та населення і погоджують їх з відповідними представництвами Держенергонагляду.

(пункт 6 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

7. Місцеві енергопостачальні організації до початку наступного року в обумовлені договорами про постачання електричної енергії терміни узгоджують з усіма споживачами, крім населення, обсяги очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік за місяцями (кварталами).

Узгоджені обсяги споживання електричної енергії оформлюються додатком до договору як договірні величини.

У разі потреби місцеві енергопостачальні організації можуть вимагати від споживача надання обґрунтування очікуваних обсягів електроспоживання.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2045,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

8. Для регулювання споживання електричної потужності місцеві енергопостачальні організації на підставі договірних величин споживання електричної енергії визначають у межах граничних величин, зазначених у пункті 6 цього Порядку, граничні величини споживання електричної потужності для всіх споживачів з приєднаною потужністю 150 кВа (кВт) і більше та середньомісячним (за підсумком минулого року) обсягом фактичного споживання електричної енергії 50 тис. кВт·г і більше.

(пункт 8 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

9. Гранична величина споживання електричної потужності встановлюється споживачам на період контролю в години ранкового та вечірнього максимуму навантаження енергосистеми відповідно до Правил користування електроенергією.

10. Граничні величини споживання електричної потужності для споживачів визначаються як частка від ділення величини середньодобового споживання електричної енергії в робочий день на 24 і на відповідні коефіцієнти заповнення останнього добового графіка навантаження у режимні дні замірів (у грудні - для місяців I та IV кварталів, у червні - для місяців II та III кварталів). Коефіцієнти заповнення для періодів контролю визначаються як частка від ділення величини середньодобового навантаження на величину максимального навантаження в період контролю ранкового та вечірнього максимуму навантаження енергосистеми. Величина середньодобового споживання електричної енергії в робочий день визначається на основі договірної величини її споживання, встановленої на місяць, та даних про електроспоживання у неробочі, вихідні та святкові дні. При розрахунках граничних величин споживання електричної потужності підприємствам, які працюють неповний робочий тиждень, кількість робочих днів визначається згідно з графіком роботи, наданим підприємством на розрахунковий місяць. Для цих підприємств гранична величина споживання електричної потужності розраховується та встановлюється окремо на дні, коли підприємство працює, та на дні, коли не працює.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

Для підприємств, які розраховуються за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у повному обсязі та для споживачів, постачання електричної енергії яким здійснюють постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом, і які застосовують засоби диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, гранична величина споживання електричної потужності встановлюється на рівні, заявленому споживачем на розрахунковий період.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1446)

11. Граничні величини споживання електричної потужності доводяться до споживачів як договірні величини у терміни, обумовлені договором між місцевою енергопостачальною організацією та споживачем. Повідомлення про ці величини є невід'ємною частиною договору. Обов'язковому погодженню з представництвом Держенергонагляду підлягають граничні величини споживання електричної потужності, розраховані для споживачів з максимальною дозволеною величиною споживання електричної потужності 750 кВт і більше та вибірково для інших споживачів, які впливають на режими електроспоживання у регіоні.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

Абзац другий пункту 11 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

Споживач має право протягом поточного розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за коригуванням договірної величини споживання електричної енергії. У разі коригування договірної величини споживання електричної енергії протягом поточного розрахункового періоду здійснюється відповідне коригування граничної величини споживання електричної потужності. Скоригована гранична величина споживання електричної потужності дійсна з дня проведення коригування.

(абзац третій пункту 11 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2045,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

Відповідальність за порушення вимог щодо дотримання обсягів споживання електричної енергії та потужності

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

12. Місцеві енергопостачальні організації разом з місцевими органами виконавчої влади повинні вживати необхідних заходів для безумовного дотримання обсягів споживання електричної енергії та потужності. При перевищенні споживачами регіону обсягів електроспоживання до них застосовуються примусові обмеження споживання електричної енергії.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

Відповідальність за своєчасність розрахунків за електроенергію, дотримання регіонами встановлених граничних величин споживання електричної енергії та потужності покладається на керівників місцевих енергопостачальних організацій та місцевих органів виконавчої влади.

13. Споживачі у разі перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності несуть відповідальність згідно з частинами п'ятою і шостою статті 26 Закону України "Про електроенергетику".

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

14. Усі споживачі повинні дотримуватися встановлених граничних величин споживання електричної потужності, а також оперативно-диспетчерської дисципліни згідно з нормативними документами, брати участь у протиаварійних заходах та виконувати вимоги, передбачені Правилами користування електричною енергією.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 473)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.09.99 р. N 1741,
 від 25.11.99 р. N 2149,
в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.04.2002 р. N 475)

БУДСТАНДАРТ Online