ДСТУ 7847:2015 Якість ґрунту. Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ

Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті
методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище

ДСТУ 7847:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: К. Жалніна; О. Маклюк, канд. біол. наук (науковий керівник); О. Найдьонова, канд. біол. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Апаратура, посуд та матеріали

5 Реактиви

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги до кваліфікації операторів

8 Відбирання проб

9 Умови аналізування

10 Підготування до аналізування

10.1 Підготування посуду та розчинів для розведення ґрунтової суспензії мікроорганізмів

10.2 Приготування живильних середовищ

10.3 Підготування чашок Петрі з живильними середовищами (за поверхневого способу мікробіологічного посіву

10.4 Підготування ґрунту до аналізування

10.5 Відбирання проби для визначання вологості ґрунтового зразка

11 Аналізування.

11.1 Приготування ґрунтової суспензії

11.2 Мікробіологічний посів

11.3 Обліковування колоній мікроорганізмів

12 Опрацьовування результатів

12.1 Розраховування вологості ґрунтового зразка

12.2 Розраховування чисельності мікроорганізмів

13 Оформлення результатів

14 Точність методу

Додаток А Вимоги до підготовлення живильних середовищ

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті
методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище

КАЧЕСТВО ПОЧВ
Определение численности микроорганизмов в почве
методом посева на твердую питательную среду

SOILS QUALITY
Quantitative determination of microorganisms in soil
 by the method of sowing on solid media

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище в ґрунтовій мікробіології.

Вимоги щодо безпеки роботи під час визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище наведені у розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.8-22:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Шпателі. Технічні умови

ДСТУ Б В.43-23:2009 Системи стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ 4544:2006 Мило господарське тверде. Технічні умови

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класи доказів (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначення сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод (ISO 11465:1993, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общин технические требования (Пальники газові промислові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 23134-78 Уборы головные медицинские. Технические условия (Убори головні медичні. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24760-81 Халаты медицинские женские. Технические условия (Халати медичні жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 25194-82 Халаты медицинские мужские. Технические условия (Халати медичні чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online