ДСТУ 7873:2015 Охорона ґрунтів. Заходи з охорони ґрунтів від дефляції. Загальні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона ґрунтів
ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ҐРУНТІВ
ВІД ДЕФЛЯЦІЇ
Загальні вимоги

ДСТУ 7873:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: М. Гічка, канд. с.-г. наук, Л. Загородня, Д. Тімченко, канд. с.-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Загальні вимоги до заходів з охорони ґрунтів від дефляції

6 Вимоги до планування та проведення організаційно-господарських заходів з охорони ґрунтів від дефляції

7 Вимоги до планування та проведення лісомеліоративних заходів з охорони ґрунтів від дефляції

8 Вимоги до планування та проведення агротехнічних заходів з охорони ґрунтів від дефляції

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ҐРУНТІВ
ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ВІД ДЕФЛЯЦІЇ
Загальні вимоги

ОХРАНА ПОЧВ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ ОТ ДЕФЛЯЦИИ
Общие требования

SOILS CONSERVATION
MEASURES FOR SOIL CONSERVATION FROM DEFLATION
The general requirements

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до планування та проведення заходів з охорони ґрунтів від дефляції.

Цей стандарт поширюється на землі, в межах яких здійснюється охорона ґрунтів від дефляції.

Цей стандарт призначено для використання в роботі органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, аграрної політики, у вищих навчальних закладах, наукових та проектних установах, а також власниками землі та землекористувачами.

Цей стандарт застосовний під час планування та проведення заходів з охорони ґрунтів від дефляції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7118:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Терміни та визначення основних понять.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online