ДСТУ 7885:2015 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Організаційна структура моніторингу

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист довкілля

МОНІТОРИНГ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

Організаційна структура моніторингу

ДСТУ 7885:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), Технічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)

РОЗРОБНИКИ: С. Балюк, д-р с.-г. наук; Р. Боженко; Е. Драчинська, канд. техн. наук; В. Мошинський, д-р с.-г. наук; М.Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); Г. Рябцева, канд. геол.-мін. наук; О. Цветова, канд. техн. наук; А. Шевченко, канд. с.-г. наук; Ю. Яковенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Структура моніторингу

6 Структуризація моніторингових робіт

7 Вимоги до змістовної структури моніторингу

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

Необхідність проведення моніторингу меліорованих зрошуваних та осушуваних земель, що передбачено низкою державних та нормативно-правових актів і нормативних документів [1], [2], потребує стандартизованого підходу до його створення та ведення.

Стандарт призначений унормувати організаційну структуру моніторингу меліорованих земель для її уніфікації.

Стандарт не має будь-яких аналогів серед чинних міжнародних і регіональних стандартів.

Застосування стандарту забезпечить удосконалення організаційної структури моніторингу меліорованих земель, поліпшення взаємовідносин його суб’єктів, сумісності отримуваної ними інформації щодо стану меліорованих земель, впливу зрошувальних і осушувальних систем на природне навколишнє середовище тощо.

Упровадження стандарту сприятиме підвищенню рівня проведення державного контролю за станом меліорованих земель і меліоративних систем, розв’язанню таких важливих проблем, як охорона навколишнього природного середовища, підвищення родючості меліорованих ґрунтів, поліпшення якості отримуваної на них сільськогосподарської продукції тощо.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
МОНІТОРИНГ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
Організаційна структура моніторингу

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МОНИТОРИНГ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
Организационная структура мониторинга

ENVIRONMENTAL PROTECTION
MONITORING OF RECLAMATED LANDS
Organizational structure of monitoring

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює структуру організації та змістовного наповнення моніторингу меліорованих земель, склад робіт і масштаби їх проведення на різних ієрархічних рівнях моніторингу, вимоги до виконання робіт і формування інформаційної бази.

Цей стандарт поширюється на меліоровані зрошувані, осушувані та прилеглі до них землі, періодично підтоплювані чи затоплювані території, а також землі, виведені зі зрошення або осушення.

Цей стандарт призначено для організацій, що проводять моніторинг меліорованих земель, розробляють проекти зрошувальних і осушувальних систем, виконують дослідницькі роботи на них, формують територіально-галузеві інформаційні бази тощо.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 p. №1389-XIV

ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7740:2015 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7675:2014 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Основні положення

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 16133:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDТ).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online