ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
Загальні вимоги

ДСТУ 7941:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua))

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування та Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.H Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: Ф. Бровко, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Л. Єтаровська, д-p c.-г. наук; І. Іванюк, канд. с.-г. наук; В. Кисіль, д-р с.-г. наук; О. Кичилюк, канд, с.-г. наук; В. Маурер, канд. с.-г. наук; Г.Момот, канд. с.-г. наук; Б. Носко, д-р. с.-г. наук; В. Озадовський; А. Пінчук, канд. с.-г. наук; О. Шматков

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. №61 з 2016-09-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.5.3.04-63)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги щодо рекультивації земель, які зазнали руйнації за відкритого видобутку покладів корисних копалин

6 Вимоги щодо рекультивації земель, які зазнали руйнації за підземного видобутку покладів корисних копалин

7 Вимоги щодо рекультивації земель, які зазнали руйнації за видобутку покладів торфу

8 Вимоги щодо рекультивації земель, які зазнали руйнації за будівництва та експлуатації лінійних споруд, виконання геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт

9 Вимоги щодо рекультивації земель за напрямком їхнього використання

10 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

ВСТУП

На землях, які зазнали техногенного впливу внаслідок видобутку покладів корисних копалин, будівництва лінійних споруд, виконання геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт, самовідновлення природних ресурсів занадто сповільнене та малоефективне, а тому виникає потреба в цілеспрямованому відновленні їхньої продуктивності та господарської цінності. Зважаючи на зазначені обставини, розроблення та впровадження національного стандарту є актуальним і необхідним для всіх суб'єктів господарювання, пов'язаних із техногенним впливом на довкілля.

Упровадження стандарту забезпечить поліпшення науково-методичного рівня системи контролю за якістю робіт із рекультивації та дасть змогу ефективніше реалізувати державну концепцію щодо поліпшення якісних показників довкілля в гірничо-видобувних районах України,

Розглянуті в стандарті вимоги до якості робіт із рекультивації взаємопов'язано з чинними законодавчими та іншими нормативними документами.

Правові питання, пов'язані з дією стандарту, регулюють Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про охорону земель».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
Загальні вимоги

КАЧЕСТВО ПОЧВ
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
Общие требования

SOIL QUALITY
RECULTIVATION OF LANDS
General requirements

Чинний від 2015-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до рекультивації земель, порушені за відкритого та підземного видобутку корисних копалин, а також торфу, порушених під час будівництва та експлуатації лінійних споруд, виконанні геологорозвідувальних та інших робіт.

Вимоги цього стандарту чинні під час проектування та виконання робіт, пов'язаних із порушенням та рекультивацією земель, незалежно від виду техногенного впливу та напрямку їхнього використання в господарських потребах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про відходи»

Земельний кодекс України

ГОСТ 17.1.5.02—80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов (Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об'єктів)

ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения (Охорона природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднення)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель, Термины и определения (Охорона природи. Рекультивація земель, Терміни та визначення)

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации (Охорона природи. Землі. Класифікація порушених земель для рекультивації)

ГОСТ 17.5.1.03—66 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель (Охорона природи. Землі. Класифікація розкривних та містких порід для біологічної рекультивації земель)

НАПБ А 01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online