Посібник № 1 до ДБН В.2.3-6:2016 Мости та труби. Обстеження і випробування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство
 «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Голови
Державного агентства автомобільних
доріг України

______________ Є.В.Барах
”30”   12   2015 р.

ПОСІБНИК № 1
до ДБН В.2.3-6:2016 «Мости та труби. Обстеження і випробування»

 

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту розвитку
доріг Укравтодору

________________ С.Ю. Цепелєв 

”___” __________ 201_ р.

Начальник Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху Укравтодору

________________ О.В. Федоренко

”___” __________ 201_ р.

Начальник Відділу інноваційного
розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору

________________ А.О. Цинка

”___” __________ 201_ р.

Начальник відділу стандартизації та метрології ДП «ДерждорНДІ»

________________ М.М. Стулій

”___” __________ 201_ р.

РОЗРОБЛЕНО

Перший заступник директора
з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ»

_______________ В.К. Вирожемський

”___” __________ 201_ р.

Начальник центру досліджень мостів та цементобетонних конструкцій

_______________ Є.І. Оксень

”___” __________ 201_ р.

Науковий керівник,
Завідувач відділу штучних споруд

_______________ Р.І. Полюга

”___” __________ 201_ р.

Відповідальний виконавець,
пров. науковий співробітник

_______________ П.М. Коваль

”___” __________ 201_ р.

Київ
2016


ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Склад паспорта споруди

6 Склад динамічного паспорта моста

7 Рекомендований склад технічного звіту з обстеження та випробування моста

8 Склад звіту з акустико-емісійної діагностики (АЕД)

Додаток А Паспорт споруди

Додаток Б Картка на трубу

Додаток В Акт з обстеження моста

Додаток Г Форма акта з випробування моста

Додаток Д Динамічний паспорт споруди

Додаток Е Протокол за результатами акустико-емісійної діагностики (АЕД)

Додаток Ж Висновок за результатами акустико-емісійної діагностики (АЕД)

Додаток И Бібліографія

1. Сфера застосування

1.1 Цей посібник надає загальні правила, методологію і рекомендації по складанню та заповненню документів за результатами обстеження і випробування мостів та труб, новозбудованих і таких, що знаходяться в експлуатації на:

- на автомобільних дорогах загального користування, вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів;

- на дорогах під суміщений рух автомобільного транспорту і потягів залізниць, трамваїв і метрополітену;

- розвідних мостів (крім механізмів розвідних прогонів);

- пішохідних мостів.

Цей посібник призначений для спеціалістів, що займаються роботами з  обстеження та випробування мостів та труб (далі – споруд) при їх  експлуатації.

2 Нормативні посилання

 

У цьому посібнику є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 р. № 687-ХІV

ДБН В.2.3-6:2016 Мости та труби. Обстеження та випробування

ДБН В.2.3-22:201х* Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

ДСТУ Б В.2.3-24:2009  Споруди транспорту. Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану

ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

3 Терміни та визначення понять

3.1 У цьому посібнику використано такі терміни та визначення понять:

3.1.1 акт обстеження (випробування)

Оформлення результатів обстежень і випробувань споруди комісією

3.1.2 акустична емісія (АЕ)

Випромінювання об’єктом випробування акустичних (пружних) хвиль (ДСТУ 2374)

3.1.3 вантажопідйомність

Числове значення ваги рухомого навантаження, яке може бути пропущено по мосту за умови, що зусилля в перерізах визначальних елементів, які викликані цими навантаженнями, не перевищують розрахованої реальної несної здатності  (ДСТУ-Н Б В.2.3-23)

3.1.4 визначальний елемент

Елемент, деградація або пошкодження якого суттєво впливають на несну здатність споруди чи іншим чином зменшують надійність і безпеку експлуатації споруди (ДБН В.2.3-6)

3.1.5 випробування динамічне

Вид випробування моста під дією динамічного навантаження
3.1.6 випробування статичне

Вид випробування моста під дією статичного навантаження
3.1.7 граничні стани

Стани, за межами яких споруда або її елемент не задовольняє вимоги експлуатації (ДБН В.2.3-22)

3.1.8 дефект

Відхилення якості, форми або фактичних розмірів елементів та конструкцій від вимог нормативної або проектної документації, яке виникає при виготовленні, транспортуванні та монтажі, а також в результаті природного зносу конструкції (ДБН В.2.3-6)

3.1.9 динамічне навантаження

Навантаження, що супроводжується прискореннями відносного руху точок об’єкта (ДСТУ 2825)

3.1.10 динамічний паспорт моста

Експлуатаційний документ, в якому приведені кількісні характеристики, що дозволяють ідентифікувати його конструкції як динамічні системи, а також визначати швидкісний режим руху транспорту, виконувати розрахунки на сейсмічне навантаження та проводити моніторинг загального технічного стану мосту

3.1.11 довговічність

Здатність елементу або споруди зберігати протягом певного часу працездатний стан при встановленій системі технічного обслуговування. Довговічність визначається у роках (ДБН В.2.3-22)

3.1.12 довжина моста (споруди)

Довжина автодорожнього мосту вимірюється по осі мосту як відстань між задніми гранями шафових стінок.

Примітка. Для окремих розрахунків, що використовують показник довжини мосту - приймається за методикою цих розрахунків

3.1.13 картка на трубу

Документ щодо основних технічних експлуатаційних показників споруди та технічного стану окремих її елементів

3.1.14 несна здатність

Граничне зусилля, що може сприймати переріз або елемент конструкції (ДБН В.2.3-22)

3.1.15 огляд

Візуальне обстеження споруди, метою якої є оцінка технічного стану споруди (ДБН В.2.3-6)

3.1.16 паспорт споруди

Документ (на папері/або в електронному вигляді) щодо основних технічних експлуатаційних показників споруди та технічного стану окремих її елементів

3.1.17 пошкодження

Дефект – відхилення від первісного рівня якості елементів та конструкцій споруди, що виник під час транспортування, монтажу, аварії та експлуатації (ДБН В.2.3-6)

3.1.18 розмив

Взаємодія водяного потоку з руслом, наслідком якого є: утворення вирви біля опор - місцевий розмив, зменшення відміток дна русла по всій його ширині - загальний розмив, поглиблення русла тільки на якійсь його частині по ширині - зосереджений розмив

3.1.19 статичне навантаження

Навантаження, що характеризується відсутністю прискорень відносного руху точок об’єкта (ДСТУ 2825)

3.1.20 технічний звіт

Оформлення результатів обстежень і випробувань споруди спеціалізованими організаціями

3.1.21 технічний стан споруди

Сукупність якісних та кількісних показників, що характеризують експлуатаційну придатність споруди та її конструкцій виконувати проектні функції (ДСТУ-Н Б В.2.3-23)

3.1.22 труба дорожня

Споруда в насипу автомобільної дороги, залізниці тощо для перепуску поверхневих або інших вод, пішоходів, транспорту, диких або свійських тварин (ДСТУ Б В.2.3-24)

3.1.23 утримання споруди

Комплекс організаційних і технічних заходів з нагляду, догляду та всіх видів ремонту для підтримання споруди у справному, придатному для експлуатації стані протягом заданого терміну служби

3.1.24 характеристика безпеки

Параметр, більший ніж одиниця, математично зв’язаний із надійністю (ДБН В.2.3-22)

3.1.25 підмостовий габарит

Відстань  між  покриттям  проїзної частини   автомобільної   дороги   чи   верху головки  рейки або розрахунковим рівнем води і низом прогонових будівель

3.1.26 споруда

Під спорудою у цьому документі слід розуміти найбільш поширені і узагальнені поняття міст, в тому числі шляхопровід та труба дорожня.

Бібліографія

1. Посібник №1 до ДБН В.2.3-6-2009 Мости та труби. Обстеження і випробування.

2. ЦП-ЦЧУ/0187 Методичні вказівки про порядок складання звітних та облікових форм у колійному господарстві, Київ, 2008.

3. Р В.3.2-218-14284544-512:2006 Рекомендації із складання технічних звітів з обстеження та випробування мостів.

4. МВВ 218-03450778-240-2004 Метод акустико-емесійного діагностування технічного стану мостів при статичних випробуваннях.

5. МВВ 218-03450778-405-2004 Методика експрес діагностики мостів приладами імпортного виробництва.

6. Р В.3.2-218-03450778-711-2007 Рекомендації з діагностики стану прогонових будов мостів за динамічною дією рухомого навантаження.

7. Р В.3.2-218-00018112-521:2006 Рекомендації з динамічних випробувань мостів та шляхопроводів.

8. СОУ 45.120-00034045-015:2012 Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності інженерних споруд на залізницях України

9. СОУ 45.2-00018112-006:2006 Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

10. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ

11. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 р. № 113/98-ВР

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online