ДСТУ 7630:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення амонійного азоту

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТЕПЛИЧНІ
Методи визначення амонійного азоту

ДСТУ 7630:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний технологічний центр охорони родючості грунтів «Центрдержродючість», Волинський і Сумський обласні державні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції, ДЦ «Украгростандартсертифікація»

РОЗРОБНИКИ: від «Центрдержродючість» — Л. Дацько, канд. с.-г. наук; М. Лапа, канд. с.-г. наук (науковий керівник); О. Тараріко, д-р с.-г. наук; від Волинського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції — М. Зінчук, канд. с.-г. наук; від Сумського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції — В. Іванов, канд. с.-г. наук; від ДЦ «Украгростандартсертифікація» — Г. Примакова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1484 з 2015–07–01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27753.8–88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методів

4 Відбирання проб

5 Устатковання, посуд та матеріали

6 Реактиви

7 Вимоги щодо безпеки

8 Умови проведення аналізування

9 Готування до аналізування

10 Аналізування

11 Опрацювання результатів

12 Точність методів

Додаток А Об’єми вихідного зразкового розчину NН4Сl для готування серії градуювальних розчинів

Додаток Б Визначення вмісту амонійного азоту за значенням pС4

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТЕПЛИЧНІ
Методи визначення амонійного азоту

ГРУНТЫ ТЕПЛИЧНЫЕ
Методы определения аммонийного азота

GREENHOUSE GROUNDS
Methods for determination of ammonium

Чинний від 2015–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює методи визначення амонійного азоту у водній витяжці з тепличного ґрунту (фотометричний та іонометричний).

1.2 Цей стандарт застосовують під час агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів для оцінювання забезпеченості рослин амонійним азотом.

1.3 Вимоги щодо безпеки робіт під час визначання амонійного азоту викладено у розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2295–93 (ГОСТ 16317–95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 7259:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для окислювально-відновного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб

ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки

ДСТУ ISO 8466-1–2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ ISO 11843-2:2004 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 2. Методологія у разі лінійного калібрування

ГОСТ 8.135–74 ГСОЕИ. рН-метрия. Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда. Технические условия (ДСЗЄВ. рН-метрія. Стандарт-титри для приготування зразкових буферних розчинів 2-го розряду. Технічні умови)

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010–76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019–79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044–89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.4.021–75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026–76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.034–85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація та марковання)

ГОСТ 83–79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 1692–85 Известь хлорная. Технические условия (Вапно хлорне. Технічні умови)

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3773–72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия (Реактиви. Амоній хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4232–74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия (Реактиви. Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідрокис. Технічні умови)

ГОСТ 5845–79 Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия (Реактиви. Калій-натрій виннокислий 4-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 10652–73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N′,N′-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б). Технические условия (Реактиви. Сіль динатрієва етилендіамін-N,N,N′,N′-тетраоцтової кислоти, 2-водна (трилон Б). Технічні умови)

ГОСТ 14919–83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та електрошафи для смаження. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17792–72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда (Електрод порівняння хлорсрібний насичений зразковий 2-го розряду)

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 27068–86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій сіркуватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 29169–91 (ИСО 648–77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251–91 (ИСО 385-1–84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи