ДСТУ EN 15381:2015 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях (EN 15381:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби
НЕОБХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЯХ І АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТЯХ

N 15381:2008, IDТ)
ДСТУ ЕN 15381:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: TOB «Гідрозахист», Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Боднар; І. Гамеляк, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Дмитренко; Г. Журба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2015 р. № 197 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15381:2008 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ЕN 15381:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки і скорочення

4 Необхідні характеристики та відповідні методи випробування

5 Оцінювання відповідності

6 Маркування

Додаток А Контролювання виробництва

Додаток В Критерії довговічності

Додаток С Метод визначення бітумоємності у виробах, які використовують у дорожніх конструкціях та асфальтобетонних покриттях

Додаток D Випробування на розтягування дротяної сітки

Додаток ZА Пункти цього стандарту, прийняті щодо забезпечення європейських директив для будівельних виробів

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад EN 15381:2008 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять, познаки та скорочення» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— змінено назву розділу «Терміни, визначення та скорочення» на «Терміни та визначення понять, познаки та скорочення»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» і «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до EN 15381:2008;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено перелік чинних національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

Терміни «геотекстиль» та «віднесені до геотекстилю вироби» в цьому стандарті повністю відповідають термінам та визначенням, наведеним у чинному національному стандарті ДСТУ ISO 10318:2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, IDТ).

Копії документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 15381:2008

Цей стандарт дає змогу виробникам установлювати відповідні характеристики геотекстилю і віднесених до геотекстилю виробів та методи випробувань для визначення цих характеристик. У стандарті також описано процедури оцінювання відповідності й фабричного контролювання виробництва.

Цей стандарт можна використовувати під час проектування, будівництва, ремонтування та в інших випадках для визначення відповідних функцій і умов використання геотекстилю в дренажних системах.

Термін «виріб» використовують стосовно геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів.

Цей стандарт є частиною групи стандартів на геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, якщо їх застосовують у специфічному використанні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
НЕОБХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЯХ І АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТЯХ

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
НЕОБХОДИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ

GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
CHRACTERISTICS REQUIRED FOR USE IN PAVEMENTS AND ASPHALT OVERLAYS

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює найважливіші характеристики геотекстилю і віднесених до геотекстилю виробів, використовуваних у дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях, та відповідні методи випробовувань для визначення цих характеристик.

Допустимо, що використання геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів має одну чи більше таких функцій: армування, поглинання напруження та функція захисту. Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби розглядають як окремий прошарок, як шар у конструкції асфальтобетонного покриття в цілому.

Цей стандарт не поширюється на геомембрани згідно з EN ISO 10318.

Цей стандарт придатний для оцінювання відповідності матеріалу й виробу вимогам цього стандарту та для процедур фабричного контролювання виробництва.

Цей стандарт установлює необхідні вимоги до властивостей виробу, з якими повинні ознайомитися виробники та дистриб’ютори, організації, які реалізують цей вид продукції.

Примітка 1. Особливі випадки застосування чи національні технічні умови можуть мати вимоги щодо додаткових властивостей, віддаючи перевагу застандартизованим методам випробувань, якщо вони відповідають технічним вимогам і не суперечать європейським стандартам.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання нормативних документів. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1426 Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel — General

EN 10223-3 Steel wire and wire products for fences — Part 3: Hexagonal steel wire netting for engineering purposes

EN 10244-2 Steel wire and wire products — Non ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

prEN 10348 Steel for the reinforcement of concrete — Galvanized reinforcing steel

EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the resistance to weathering

EN 14030 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to acid and alkaline liquids (ISO/TR 12960:1998, modified)

EN ISO 1043-1:2001 Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:2001)

EN ISO 3146 Plastics — Determination of melting behavior (melting temperature or melting range) of semicrystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods (ISO 3146:2000)

EN ISO 9862 Geosynthetics — Sampling and preparation of test specimens (ISO 9862:2005)

EN ISO 10318:2005 Geosynthetics — Terms and definitions (ISO 10318:2005)

EN ISO 10319 Geotextiles — Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products — Identification on site (ISO 10320:1999)

EN ISO 12236 Geosynthetics — Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236:2006)

EN ISO 13433 Geosynthetics — Dynamic perforation test (cone drop test) (ISO 13433:2006)

EN ISO 13934-1 Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1 : Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO 13934-1:1999)

EN ISO 15630-2 Steel for the reinforcement and prestressing of concrete — Test methods — Part 2: Welded fabric (ISO 15630-2:2002)

ASTM A975-97 (2003) Standard specification for double-twisted hexagonal mesh gabions and revet mattresses (metallic-coated steel wire or metallic-coated steel wire with poly (vinyl chloride) (PVC) coating)

ASTM D6637-01 Standard test method for determining tensile properties of geogrids by the single or multi-rib tensile method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕN 1426 Бітуми та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникання голки

ЕN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування під дією температури навколишнього середовища

ЕN 10080 Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні положення

ЕN 10223-3 Дріт сталевий та вироби з дроту для парканів. Частина 3. Шестикутна сталева дротяна сітка для технічних потреб

EN 10244-2 Дріт сталевий та вироби з дроту. Кольорові металеві покриття на сталевому дроті. Частина 2. Цинк або цинковий сплав покриття

prEN 10348 Сталь для армування бетону. Оцинкована арматурна сталь

EN 12224 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення стійкості до погодно-кліматичних чинників

EN 14030 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення стійкості до дії кислотних та лужних рідин (ISO /ТR 12960:1998, модифікований)

EN ISO 1043-1:2001 Пластмаси. Умовні познаки і скорочення термінів. Частина 1. Основні полімери та їх спеціальні характеристики (ISO 1043-1:2001)

ЕN ISO 3146 Пластмаси. Визначення характеристик плавлення (температури плавлення чи інтервалу плавлення) напівкристалічних полімерів методами з використанням капілярної трубки і поляризаційного мікроскопа (ISO 3146:2000)

ЕN ISO 9862 Геосинтетика. Метод відбирання проб і готування випробних зразків (ISO 9862:2005)

ЕN ISO 10318:2005 Геосинтетика. Терміни та визначення (ISO 10318:2005)

ЕN ISO 10319 Геотекстиль. Випробування на розтягування методом широкої смуги (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Ідентифікація на місці використання (ISO 10320:1999)

EN ISO 12236 Геосинтетика. Метод випробування на статичне проколювання (CBR-тест) (ISO 12236:2006)

EN ISO 13433 Геосинтетика. Динамічний опір перфоруванню (випробування падінням конуса) (ISO 13433:2006)

EN ISO 13934-1 Текстиль. Характеристики розтягування тканин. Частина 1. Визначення найбільшого зусилля і видовження за найбільшого зусилля методом смужки (ISO 13934-1:1999)

EN ISO 15630-2 Сталь для армування та попереднього напруження бетону. Методи випробування. Частина 2. Зварні тканини (ISO 15630-2:2002)

ASTM А975-97 (2003) Стандартна специфікація для подвійної крученої гексагональної сітки габіонів і облицювання матраців (металеве покриття сталевого дроту або дріт з металевим покриттям сталі з полі(вінілхлориду) (PVC) покриття)

ASTM D6637 Метод визначення розтягувальних властивостей геоґратів розтягуванням одного чи кількох ребер.

БІБЛІОГРАФІЯ

M/107 Mandate to CEN/CENELEC concerning the execution of standardization work for harmonized standards on geotextiles — European Commission — 1996

EN ISO 12226 Geotextiles and geotextile-related products — General tests for evaluation following durability testing

EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specification for paving grade bitumens EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:1994)

EN ISO 9864 Geosynthetics — Test method foe the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile — related products (ISO 9864:2005)

EN ISO 13431 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of tensile creep and creep rupture behavior (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Guidelines on durability of geotextiles and geotextile-related products

ASTM D6140-00 Standard test method to determine asphalt retention of paving fabrics used in asphalt paving for full-width application

AASHTO M288 Durability considerations in standard specification documents.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

М/107 Мандат, наданий СЕN/СЕNЕLЕС, стосується виконання робіт зі стандартизації для згармонізованих стандартів, які поширюються на геотекстиль (Європейська комісія, 1996)

ЕN 12226 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Загальні методи випробування для оцінювання довговічності

ЕN 12591 Бітуми та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до бітумів, які використовують для покриття

ЕN ISO 9001 Системи якості. Вимоги (ISO 9001:2000)

ЕN ISO 9864 Геосинтетики. Метод випробування для визначення поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів (ISO 9864:2005)

EN ISO 13431 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробування для визначення повзучості та повзучості під час розривання (ISO 13431:1999)

СR ISO 13434 Настанови щодо оцінювання довговічності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів (ISO 13431:1999)

АSТМ D6140-00 Метод визначення утримання бітуму виробом, що використовують в асфальтобетонному покритті в разі укладання на всю ширину

ААSHТО М288 Технічні умови щодо довговічності.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online