ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ДСТУ Б 5.2.2-10:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" (ДП "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ"), ТК 314 "Планування територій та населених пунктів", ПК 3 "Планування історико-архітектурних та курортно-рекреаційних територій"

РОЗРОБНИКИ: М. Сюр (науковий керівник); В. Онищенко, канд. архіт.; І. Соколов; Т. Жаворонкова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 24.06.2016 р. № 178, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДБН Б.2.2-2-2008

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" стандарт відноситься до комплексу Б.2.2 "Планування та забудова міст і функціональних територій".

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні положення

4 Склад науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

5 Зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

Додаток А Форма завдання на розроблення науково-проектної документації "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування"

Додаток Б Склад вихідних даних, які надаються замовником для розроблення науково-проектної документації "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування"

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ И РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

COMPOSITION AND CONTENT OF SCIENTIFICALLY-PROJECT DOCUMENTATION
FOR DETERMINING THE BOUNDARIES AND REGIMES OF USE OF ZONES OF GUARD OF SIGHTS OF ARCHITECTURE AND TOWN-PLANNING

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до складу та змісту науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування і застосовується як для окремих пам'яток, так і для їх груп, комплексів, ансамблів, містобудівних утворень. Науково-проектна документація відповідно до цього стандарту розробляється для пам'яток архітектури та для пам'яток містобудування (далі - пам'яток архітектури та містобудування).

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вживаються терміни, встановлені:

Земельним кодексом України [1]: землі історико-культурного призначення;

Законом України "Про охорону культурної спадщини" [7]: об'єкт культурної спадщини; нерухомий об'єкт культурної спадщини; пам'ятка культурної спадщини; зони охорони пам'ятки; історичне населене місце; історичний ареал населеного місця; традиційний характер середовища; дослідження; об'єкти культурної спадщини за видами: об'єкти архітектури; об'єкти містобудування; об'єкти садово-паркового мистецтва; ландшафтні об'єкти;

ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту [24]: науково-проектна документація; щойно виявлені об'єкти культурної спадщини; значні історичні будівлі; рядові історичні будівлі; дисгармонійні будівлі та споруди.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять

2.1 зона охоронюваного ландшафту

Природна незабудована чи переважно природна з розосередженою історичною забудовою територія за межами охоронної зони, з якою пам'ятки складають єдине композиційно-пейзажне ціле, яка встановлюється для збереження характерного історичного природного оточення пам'яток та відіграє разом з ними важливу роль в образі населеного пункту або окремого пейзажу

2.2 зона регулювання забудови

Забудована чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони, що виділяється для збереження ролі пам'яток в композиції та пейзажі населеного пункту при формуванні традиційного характеру середовища

2.3 зони охорони пам'яток архітектури та містобудування

Зони, що встановлюються навколо пам'яток архітектури та містобудування (охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту), та в яких діє спеціальний режим використання території

2.4 комплексна охоронна зона пам'яток архітектури та містобудування

Спільна охоронна зона, встановлена для певної сукупності пам'яток на території з їх високою концентрацією при межуванні або частковому суміщенні зон охорони пам'яток з метою комплексного збереження традиційного характеру середовища

2.5 охоронна зона пам'яток архітектури та містобудування

Територія, що прилягає до території пам'яток та спрямована на збереження їх найближчого оточення

2.6 пам'ятки архітектури та містобудування

Об'єкти культурної спадщини (за видами - архітектура, містобудування), які занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категоріями національного або місцевого значення

2.7 режим використання територій зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

Умови допустимих перетворень у близькому та віддаленому оточенні пам'яток з метою збереження традиційного характеру середовища та містоформуючої ролі пам'яток

2.8 території пам'яток архітектури та містобудування

Земельні ділянки, на яких розташовані пам'ятки, які пов'язані з ними історично і функціонально та забезпечують їх збереження і функціонування як об'єктів культурної спадщини.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Земельний кодекс України

2 Водний кодекс України

3 Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

4 Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

5 Закон України "Про основи містобудування"

6 Закон України "Про музеї та музейну справу"

7 Закон України "Про охорону культурної спадщини"

8 Закон України "Про охорону археологічної спадщини"

9 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

10 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України"

11 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"

12 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 № 909 "Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним"

13 Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини / Рада Європи, 1992 р. - Ратифіковано Законом України від 10.12.2003 № 1369-ІV (1369-15)

14 Європейська ландшафтна конвенція / Рада Європи, 2000 р. - Ратифіковано Законом України від 07.09.2005 № 2831-VI

15 Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини / ЮНЕСКО, 1972 р. - Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР від 04.10.1988 № 6673-ХІ

16 Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи / Рада Європи, 1985 р. - Ратифіковано Законом України від 20.09.2006 № 165-V (165-16)

17 Конвенція про охорону підводної культурної спадщини / ЮНЕСКО, 2001 р. - Ратифіковано Законом України від 20.09.2006 № 164-V (з заявами)

18 Наказ Мінрегіону від 02.06.2011 № 64 Про затвердження Порядку розроблення історико- архітектурного опорного плану населеного пункту, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.06.2011 за № 781/19519

19 Наказ Мінрегіону від 16.11.2011 № 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за № 1468/20206

20 ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

21 ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

22 ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території

23 ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту

24 ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та.зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online