ДСТУ ISO 5667-8:2007 Якість води. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб вологих опадів (ISO 5667-8:1993, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість води
ВІДБИРАННЯ ПРОБ
Частина 8. Настанови щодо відбирання проб
вологих опадів
(ISO 5667-8:1993, IDT)

ДСТУ ISO 5667-8:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Горбань, канд. біол. наук (науковий керівник); І. Ул’янова; Н. Ревякіна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 344 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5667-8:1993 Water quality — Sampling — Part 8: Guidance on the sampling of wet deposition (Якість води. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб вологих опадів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 5667-8:1993

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Детермінанти

5 Устатковання для відбирання проб, їхнє зберігання та консервування

6 Технічні способи відбирання проб

7 Місця відбирання проб

8 Час та частота відбирання проб

9 Опрацювання результатів

10 Контролювання якості відбирання проб та протокол відбирання проб

11 Вимоги щодо безпеки під час відбирання проб

Додаток А Протокол відбирання проб вологих опадів

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5667-8:1993 Water quality — Sampling — Part 8: Guidance on the sampling of wet deposition (Якість води. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб вологих опадів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використовування ресурсів України».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ISO 5667-8:1993 згідно з 4.2 ДСТУ 1.7;

— слова «Цей міжнародний стандарт» та «Ця частина ISO 5667» замінено на «Цей стандарт»;

— замінено познаки одиниць вимірів згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97 «ml» на «см3»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», а в 5.1.1 «Національну примітку», виділені в тексті рамкою.

ISO 5667-1, ISO 5667-2, ISO 5667-3 та ISO 6107-2, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні ідентичні стандарти ДСТУ ISO 5667-1-2003, ДСТУ ISO 5667-2-2003, ДСТУ ISO 5667-3-2001 та ДСТУ ISO 6107-2:2004 відповідно.

Замість ISO 5667-3:1985 та ISO 6107-2:1991 чинні ISO 5667-3:1994 та ISO 6107-2:1997 відповідно.

ВСТУП до ISO 5667-8:1993

Цей стандарт необхідно застосовувати разом з ISO 5667-1, ISO 5667-2 та ISO 5667-3.

У цьому стандарті використано загальні терміни згідно з різними частинам ISO 6107 та, особливо, терміни щодо відбирання проб згідно з ISO 6107-2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ВОДИ
ВІДБИРАННЯ ПРОБ
Частина 8. Настанови щодо відбирання проб вологих опадів

КАЧЕСТВО ВОДЫ
ОТБОР ПРОБ
Часть 8. Руководство по отбору проб влажных осадков

WATER QUALITY
SAMPLING
Part 8. Guidance on sampling of wet deposition

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо розроблення пробовідбірних програм, вибирання устатковання й технічних способів відбирання проб вологих опадів. Він не поширюється на вимірювання кількості опадів під час дощу.

Цей стандарт не поширюється на сухі опади або інші типи вологих опадів, пов’язаних із мрякою, туманом і хмарами, тому що їхнє вимірювання все ще перебуває на стадії досліджування. Проте треба відмітити їхню важливість, оскільки результати досліджень свідчать, що в деяких випадках їхня навантага може заслуговувати на увагу разом із вологими опадами або переважати останні. Отже інформація винятково щодо вологих опадів є тільки зрідка достатньою для обчислення загальної навантаги.

Головні цілі — згідно з 1.1 та 1.2.

1.1 Контролювання локальних викидів

Визначення навантаг (тобто маса/площа/час) вологих опадів на звичайні екосистеми потребує інформації щодо викидів, перетворення та переміщення забруднювальних речовин із точкового або плаского джерела. Цю інформацію разом з оцінюванням відповідних навантаг із віддалених і місцевих джерел, об’єднану з дослідженнями впливу забруднювальних речовин на екосистему, можна використовувати для встановлення прийнятних правил контролювання викидів.

1.2 Переміщення забруднювальних речовин на далекі відстані повітряним шляхом

Визначення змін у складі опадів у часі та просторі на регіональному рівні потребує, щоб обрані станції були віддаленими від локальних точкових або пласких джерел і забезпечували можливість відбирання репрезентативних проб.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 5667-1:1980 Water quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling programmes

ISO 5667-2:1991 Water quality — Sampling — Part 2: Guidance on sampling techniques

ISO 5667-3:1985 Water quality — Sampling — Part 3: Guidance on the preservation and handling of samples

ISO 6107-2:1989 Water quality — Vocabulary — Part 2.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5667-1:1980 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм відбирання проб

ISO 5667-2:1991 Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб

ISO 5667-3:1985 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами.

ISO 6107-2:1989 Якість води. Словник термінів. Частина 2

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online