М 03450778-753:2016 Методика віддаленого моніторингу прогонових будов залізобетонних мостів за сигналами віброакустичної емісії

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

 ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. заступника Голови Державного
агентства автомобільних доріг
України

_________________ В. М. Сущенко
« ____ » ____________ 2016 р.

 МЕТОДИКА
віддаленого моніторингу прогонових будов залізобетонних мостів за сигналами віброакустичної емісії
М 03450778-753:2016

 

ПОГОДЖЕНО

 РОЗРОБЛЕНО

Директор Департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору

_______________ С. Ю. Цепелєв

« ____ » ______________ 2016 р.

Директор ДП «ДерждорНДІ»

______________ В. М. Нагайчук 

« ____ » __________  2016 р.

 

 Начальник Управління експлуатації доріг Укравтодору

_______________ О. В. Федоренко

« ____ »  ______________ 2016 р.

 Науковий керівник, завідувач відділу транспортних споруд та цементобетонних конструкцій ДП «ДерждорНДІ»

_______________ Є. І. Оксень

« ____ »  ______________ 2016 р.

 

Начальник відділу стандартизації та  метрології ДП «ДерждорНДІ»

_______________ М. М. Стулій

« ____ »  ______________ 2016 р.

 

Відповідальний виконавець, науковий співробітник відділу транспортних споруд та цементобетонних конструкцій ДП «ДерждорНДІ»

_______________ С. В. Стоянович

« ____ »  ______________ 2016 р.

Київ
2016

 ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Обладнання

7 Підготовка віддаленого моніторингу

8 Проведення віддаленого моніторингу з застосуванням методу ВМБП СВАЕ

9 Реєстрація, обробка, надсилання та аналіз результатів спостережень за станом конструкцій об’єкту з застосуванням методу ВМБП СВАЕ

10 Документальне оформлення результатів віддаленого моніторингу прогонових будов залізобетонних мостів за сигналами віброакустичної емісії

11 Вимоги безпеки при виконанні віддаленого моніторингу прогонових будов залізобетонних мостів з застосуванням методу ВМБП СВАЕ

Додаток А Форма протоколу віддаленого моніторингу прогонових будов залізобетонних мостів з застосуванням методу ВМБП СВАЕ

Додаток Б Вимоги до змісту звіту з віддаленого моніторингу прогонових будов залізобетонних мостів з застосуванням методу ВМБП СВАЕ

Додаток В Форма висновку за результатами  віддаленого моніторингу за станом прогонових будов залізобетонних мостів з застосуванням методу ВМБП СВАЕ

Додаток Г Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця методика поширюється на здійснення віддаленого моніторингу прогонових будов (ВМПБ) залізобетонних мостів за сигналами віброакустичної емісії (СВАЕ) при проведенні  спеціальних обстежень та безперервних спостережень за технічним станом елементів конструкції залізобетонних мостів і шляхопроводів в обумовлений термін на автомобільних дорогах загального користування Державного агентства автомобільних доріг України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджено наказом  Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДБН В.2.3-6-2009 Мости та труби. Обстеження  і  випробування

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4227-2003 Настанови       щодо       проведення       акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

ДСТУ EN 45002-98 Загальні вимоги до атестації випробувальних лабораторій

ГОСТ 12.1.004-91  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП Пожежна безпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно - гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие тpебования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30489-97 (EN 473:1992)  Квалификация и  сертификация персонала в области не разрушающего Контроля. Общие требования (Кваліфікація і сертифікація  персоналу в області неруйнівного контролю) 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. МВВ 218-03450778-240-2004 Метод акустико-емісійного діагностування технічного стану мостів при статичних випробуваннях.

2. М 218-05467951-655:2008 Методика цифрової локації дефектів у залізобетонних конструкціях та асфальтобетонних покриттях.

3. М 05464351-705:2012 Методика розпізнавання подій дефектоутворення в типових залізобетонних балках мостових споруд за сигналами акустичної емісії в умовах спектру перешкод. 

4. Р В.2.3-218-03450778-712 Рекомендації з акустико-емісійного моніторингу стану об’єктів автотранспортної мережі.

5. Филоненко С. Ф. Акустическая эмиссия. Измерения, контроль, диагностика. – К.: КНУЦА, 1999. – 304 с.

6. Скальський В.Р., Коваль П.М. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій. Методичні аспекти відбору та обробки інформації. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – 396 с.

7. Оксень Е.И. Аппаратно-программный комплекс измерения параметров деформирования зернистых сред // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматика: Збірн. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. Вип. 47, с. 277-283.

8. Оксень Е.И. Методика динамического определения параметров устойчивости деформирования зернистых фракций жёстких бетонов // Автомобільні дороги і транспортне  будівництво:   Міжвід.  науково-техн.  зб. –  Київ: НТУ, 2002. – Вип. 64, с. 185-188.

9. Оксень Е. И. Методологические основы расчёта деформирования зернистых сыпучих материалов, содержащих крупнокусковые фракции // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Зб. наук. праць. – Львів: ФМІ НАНУ – Каменяр, 2002.  Вип. 5, с. 135-141.

10. Оксень Е. И., Пархоменко В. В., Мосиенко Н. П., Сергийчук Н. П., Семененко И. И. Экспериментальные исследования усиленнных железобетонных балок // Дороги і мости. – Київ: ДерждорНДІ, 2006. Вип. 6, с. 134-144.

11. Оксень Е. И., Пархоменко В. В., Мосиенко Н. П., Сергийчук Н. П. Диагностика трещинообразования железобетонной конструкции методом звуковой локации // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: Збірн. наук. праць. – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2006. № 2(3), с. 99-103.

12. Оксень Е. И., Пархоменко В. В. Исследование частотных характеристик акустических импульсов при разрушении железобетонных балок // Дороги і мости. – Київ: ДерждорНДІ, 2007. Вип. 7, т. 2, с. 92-97.

13. Оксень Е. И., Пархоменко В. В., Цокур В. Г. Метод определения пространственных координат области дефектообразования в железобетонных конструкциях  // Дороги і мости. – Київ: ДерждорНДІ, 2008. Вип. 9, с. 175-181.

14. Оксень Е. И. Розпізнавання подій дефектоутворення в типових залізобетонних балках мостових споруд за сигналами віброакустичної емісії  // Дороги і мости. – Київ: ДерждорНДІ, 2014. Вип. 14, с. 59-66.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online