ДСТУ EN 55013:2016 Приймачі звукового і телевізійного мовлення і підключене обладнання. Характеристики радіозавад. Норми і методи вимірювання (EN 55013:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 55013:2016
(EN 55013:2013, IDT)

Приймачі звукового і телевізійного мовлення і підключене обладнання
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІОЗАВАД
Норми і методи вимірювання

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 11 серпня 2016 р. № 237 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 55013:2013 Sound and television broadcast receivers and associated equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (Приймачі звукового і телевізійного мовлення і підключене обладнання. Характеристики радіозавад. Норми і методи вимірювання) зі змінами А1:2003; А2:2006; IS1:2009 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 35, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь- яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 55013:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 55013:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Норми на завади

4.1 Загальні положення

4.2 Напруга завад на з’єднувачах мереж

4.3 Напруга завад на з’єднувачах антен

4.4 Напруги корисного сигналу та завад на виході радіочастотного обладнання з вбудованим або додатковим відеомодулятором

4.5 Потужність завад

4.6 Випромінювані завади

4.7 Потужність випромінювання

5 Методи вимірювання

5.1 Загальні положення

5.2 Випробувальні сигнали

5.3 Напруга завад на з’єднувачах електромережі в діапазоні частот від 150 кГц до 30 МГц

5.3.1 Загальні положення

5.3.2 Телевізійні приймачі

5.3.3 Звукові приймачі

5.3.4 Підключене обладнання

5.3.5 Звукові підсилювачі

5.3.6 Вимірювання напруги завад на мережних з’єднувачах

5.4 Вимірювання напруги завад на з’єднувачах антен приймачів та підключеному обладнанні з РЧ входом у діапазоні частот від 30 МГц до 2,15 ГГц

5.4.1 Загальні положення

5.4.2 Вимірювання на приймачах або підключеному обладнанні з коаксіальним антенним з’єднанням

5.4.3 Вимірювання на приймачах або підключеному обладнанні із симетричним антенним з’єднанням

5.4.4 Подання результатів

5.5 Вимірювання напруги корисного сигналу та завад у вихідних РЧ з’єднувачах підключеного обладнання з РЧ відеомодулятором у діапазоні частот від 30 МГц до 2,15 ГГц

5.5.1 Вступ

5.5.2 Метод вимірювання

5.6 Вимірювання потужності завад підключеного обладнання (крім відеомагнітофонів) у діапазоні частот від 30 МГц до 1 ГГц

5.6.1 Загальні положення

5.6.2 Метод вимірювання

5.6.3 Процедура вимірювання

5.6.4 Подання результатів

5.7 Вимірювання випромінювання у діапазоні частот від 30 МГц до 1 ГГц на відстані 3 м

5.7.1 Вступ

5.7.2 Вимоги до вимірювального майданчика

5.7.3 Розміщення випробуваного приймача

5.7.4 Розташування вимірювача напруженості поля

5.7.5 Методика проведення вимірювання

5.8 Вимірювання випромінювання у діапазоні частот від 1 ГГц до 18 ГГц

5.8.1 Вимірювальний комплекс

5.8.2 Організація випробувального майданчика

5.8.3 Метод вимірювання

5.8.4 Подання результатів

5.9 Вимірювання потужності гетеродину на вхідному з’єднувачі зовнішнього пристрою

6 Інтерпретації норм CISPR на радіозавади

6.1 Відповідність вимогам цього стандарту

6.2 Значимість норм CISPR

6.3 Дотримання норм на статистичній основі

Додаток А Мовленнєві приймачі цифрових сигналів

Додаток В Характеристики корисного сигналу

Бібліографія

Додаток ZA Нормативні посилання на міжнародні публікації та відповідні їм європейські публікації

Додаток ZZ Відповідність основним вимогам Директив ЄС

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

Рисунок 1 — Рівні сигналів кольорових смуг відповідно до ITU-R Рекомендацій ВТ 471-1 (див. 5.2) («червоний» сигнал)

Рисунок 2 — Приклад телетексту (див. 5.2)

Рисунок 3 — Приклад штучної мережі живлення 50 Ом—50 мкГн (див. 5.3.1)

Рисунок 4 — Приклад штучної мережі живлення 50 Ом—50 мкГн—5 Ом (див. 5.3.1)

Рисунок 5 — Вимірювання напруги радіочастотних завад, що надходять до електромережі (див. 5.3.1)

Рисунок 6 — Вимірювання напруги радіочастотних завад, що надходять до електромережі (вид зверху) (див. 5.3.1)

Рисунок 7 — Схема вимірювання напруги завад на коаксіальних антенних входах (див. 5.4.2)

Рисунок 8 — Схема підключення приймачів з симетричними антенними з’єднувачами (див. 5.4.3)

Рисунок 9 — Схема вимірювання корисного сигналу та напруги завад на РЧ виході відеомагнітофонів (див. 5.5.2)

Рисунок 10 — Схема вимірювання потужності завад підключеного обладнання (крім відеомагнітофонів) (див. 5.6.3)

Рисунок 11 — План вимірювального майданчика (див. 5.7.2)

Рисунок 12 — Перевірка придатності майданчика

Рисунок 13 — Теоретична крива послаблення для діапазону частот від 80 МГц до 1 ГГц (див. 5.7.2)

Рисунок 14 — Вимірювання на відкритій ділянці на відстані 3 м (див. 5.7.3)

Рисунок А. 1 —Вимірювання напруги радіочастотної завади, наведеної в мережі живлення, у діапазоні частот від 150 кГц до ЗО МГц (вид збоку)

Рисунок А.2 — Приклад розв’язувального трансформатора для частот від 46 МГц до 1,5 ГГц

Рисунок А.З — Типові розміри розв’язувального трансформатора для частот від 46 МГц до 1,5 ГГц

Рисунок А.4 — Типові характеристики внесеного послаблення розв’язувального трансформатора для частот від 46 МГц до 1,5 ГГц

Таблиця 1 — Норми напруги завад на з’єднувачах мереж

Таблиця 2 — Норми напруги завад на з’єднувачах антен

Таблиця 3 — Напруга корисного сигналу та напруга завад на вихідних РЧ з’єднувачах обладнання з вбудованим або додатковим відеомодулятором

Таблиця 4 — Норми потужності завад

Таблиця 5 — Норми завад, що випромінюються, на відстані 3 м

Таблиця 6 — Норми потужності випромінювання тюнерів супутникових приймачів системи безпосереднього супутникового мовлення

Таблиця 7 — Норми потужності випромінюваних завад для зовнішніх пристроїв системи безпосереднього супутникового мовлення

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 55013:2016 (EN 55013:2013, IDТ) «Приймачі звукового і телевізійного мовлення і підключене обладнання. Характеристики радіозавад. Норми і методи вимірювання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 55013:2013 (версія en) «Sound and television broadcast receivers and associated equipment— Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2, додатка В, «Бібліографії» та додатка ZAдолучено «Національні пояснення», а до розділу 3 долучено «Національну примітку», які виділені рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— з «Передмови» та «Вступу» до EN 55013:2013 узято лише ту інформацію, що стосується безпосередньо цього стандарту і викладено в структурному елементі «Передмова до EN 55013:2013»;

— уведено додатки ZA, ZZ, додані комітетом CENELEC.

Перелік чинних в Україні національних стандартів, ідентичних міжнародним стандартам, на які є посилання, наведено в додатку НА.

Копії документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 55013:2013

Текст документа CISPR/E/296/FDIS, майбутнє видання 5 CISPR 13, підготовлений CISPR SC «Електромагнітна сумісність обладнання інформаційних технологій, мультимедійного обладнання та приймачів» був представлений до IEC-CENELEC паралельного голосування і схвалений CENELEC як стандарт EN 55013.

Проект змін, який охоплює загальні зміни в CISPR 13:2009, був підготовлений CLC/TC210 «Електромагнітна сумісність (EMC)» і затверджений CENELEC.

Цей документ заміняє EN 55013:2001 + IS1:2009 + А1:2003 +А2:2006.

EN 55013:2013 містить такі істотні технічні зміни стосовно EN 55013:2001:

EN 55013:2013 уводить детектор середніх СКЗ як альтернативу детектору квазіпікових та середніх значень для вимірювання кондуктивних і випромінюваних завад.

Привертає увагу те, що деякі з елементів цього документа можуть бути об’єктом патентних прав. CENELEC [та/або CEN] не може бути відповідальним за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав. Цей стандарт був підготовлений відповідно до мандату, наданого CENELEC Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує основні вимоги Директиви(ив) ЄС.

Щодо зв’язку з Директивою(-ами) ЄС див. довідковий додаток ZZ, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

У цьому стандарті CISPR рекомендує: норми та методи вимірювання характеристик завад звукових і телевізійних приймачів, які містить останнє видання CISPR 13, зокрема доповнення, потрібно використовувати без регіональних або національних змін. Ці вимоги вважають достатніми для досягнення адекватних рівнів завад для захисту апаратури радіомовних та телекомунікаційних служб, а також для того, щоб дозволити іншій апаратурі функціювати за призначенням на належній дистанції.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЙМАЧІ ЗВУКОВОГО І ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ І ПІДКЛЮЧЕНЕ ОБЛАДНАННЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІОЗАВАД
Норми і методи вимірювання

SOUND AND TELEVISION BROADCAST RECEIVERS AND ASSOCIATED EQUIPMENT
RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS
Limits and methods of measurement

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт стосується електромагнітної енергії, що створюють звукові і телевізійні приймачі та підключене до них обладнання мовленнєвого та аналогічного призначення. Діапазон частот охоплює смугу від 9 кГц до 400 ГГц.

Вимірювання не виконують на частотах, де немає визначених норм.

Вимоги до приймальних систем для колективного приймання, зокрема:

— головних станцій кабельних мереж (колективне телевізійне приймання, CATV);

— систем колективного приймання (телевізійне приймання на колективну антену, MATV)

наведено в ІЕС 60728-2.

Вимоги до мовленнєвих приймачів цифрових сигналів наведено в додатках А і В.

Засоби інформаційної технології (ІТЕ) не розглядають, навіть якщо їх з’єднано з телевізійним приймачем.

Вимоги до входу для електрозв’язку мовленнєвих приймачів, призначеного для з’єднання з телекомунікаційною мережею, регламентує CISPR 22.

Крім того, вимірювання на вході для електрозв’язку виконують із функціями мовленнєвого приймання, які не залежать від функції телекомунікації, що відключають протягом вимірювання.

Параметри карти тюнера ПК вимірюють згідно з відповідними розділами цього стандарту.

Цей стандарт описує методи вимірювання, які застосовні для звукових та телевізійних приймачів або підключеного до них обладнання, і визначає норми для контролювання завад від такого обладнання.

Вимоги щодо багатофункційного обладнання, на яке поширюються одночасно різні положення цього стандарту та/або інших стандартів, наведено в 4.1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

CISPR 16-1-1:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus[1])

Amendment 1 (2006)

Amendment 2 (2007)

CISPR 16-1-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus—Ancillary equipment—Conducted disturbances^ Amendment 1 (2004)

Amendment 2 (2006)

CISPR 16-1-3:2004 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —Ancillary equipment— Disturbance power

CISPR 16-1-4:2007 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus—Ancillary equipment — Radiated disturbances^ Amendment 1 (2007)

Amendment 2 (2008)

CISPR 16-2-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity — Measurement of disturbance power[2])

Amendment 1 (2004)

Amendment 2 (2005)

CISPR 22:2008 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

IEC 60050-161:1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility

Amendment 1 (1997)

Amendment 2 (1998)

IEC 60728-2:2002 Cabled distribution systems for television and sound signals — Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment (only available in English)

ITU-R ВТ 471-1 Nomenclature and description of colour bar signals.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CISPR 16-1-1:2006 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1-1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Вимірювальна апаратура. Зміна 1 (2006), Зміна 2 (2007)

CISPR 16-1-2:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1-2. Комплектувальне обладнання. Кондуктивні завади. Зміна 1 (2004), Зміна 2 (2006)

CISPR 16-1-3:2004 Вимоги до приладів вимірювання радіозавад та методи вимірювання. Частина 1-3. Прилади для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Комплектувальне обладнання. Потужність завад

CISPR 16-1-4:2007 Вимоги до приладів вимірювання радіозавад та методи вимірювання. Частина 1-4. Прилади для вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Комплектувальне обладнання. Випромінювані завади. Зміна 1 (2007), Зміна 2 (2008)

CISPR 16-2-2:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 2-2. Методи вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Вимірювання потужності завад. Зміна 1 (2004), Зміна 2 (2005)

CISPR 22:2008 Інформаційні технологічні засоби. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання

ІЕС 60050-161:1990 Міжнародний Електротехнічний Словник. Розділ 161. Електромагнітна сумісність. Зміна 1 (1997), Зміна 2 (1998)

ІЕС 60728-2:2002 Завади у кабельних системах телевізійних та звукових сигналів. Частина 2. Електромагнітна сумісність обладнання

ITU-R ВТ 471-1 Номенклатура та опис сигналів кольорових стрічок.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online