ДСТУ EN 50525-1:2016 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги (EN 50525-1:2011, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 50525-1:2016
(EN 50525-1:2011, IDТ)

КАБЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНІ НИЗЬКОНАПРУЖНІ СИЛОВІ КАБЕЛІ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 450/750 В ВКЛЮЧНО
Частина 1. Загальні вимоги

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТІЗ»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 11 серпня 2016 р. № 237 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50525-1:2011 Electric cables — Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (UJU) — Part 1: General requirements (Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (Uq/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 50525-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Номінальна напруга

5 Вимоги до конструкції кабелів

5.1 Загальні положення

5.2 Струмопровідні жили

5.3 Ізоляція

5.4 Маркування жил

5.5 Збірка жил

5.6 Інші елементи конструкції кабелів

5.7 Оболонка

6 Маркування

6.1 Зазначення походження

6.2 Безперервність маркування

6.3 Використання назви CENELEC

6.4  Кодова познака

6.5 Додаткове добровільне маркування

6.6 Додаткові вимоги

7 Випробування готових кабелів

7.1 Загальні положення

7.2 Електричні вимоги

7.3 Габаритні розміри

7.4 Механічна міцність гнучких кабелів

7.5 Оцінення вмісту галогенів

8 Настанова з використання кабелів

Додаток А (обов'язковий) Механічні випробування. Вимоги до гнучких кабелів

А.1 Випробування на стійкість до багаторазового згинання через систему двох роликів

А.2 Випробування на зносостійкість

А.З Випробування на стійкість до багаторазового згинання через систему трьох роликів

А.4 Випробування на петлеутворення

A.5 Випробування на розділення жил

Додаток В (обов’язковий) Визначення вмісту галогенів

B. 1 Вимоги до екструдованого матеріалу 

B. 2 Вимоги до неекструдованих матеріалів 

Додаток С (обов’язковий) Встановлення галогенів

C. 1 Обладнання 

С.2 Матеріали 1

C. 3 Методика проведення 

Додаток D (обов’язковий) Вимоги до ідентифікування багатожильних кабелів,

що мають понад п’ять жил

D. 1 Ідентифікування жил

D.2 Маркування написом

D.3 Кольорове кодування (система контролю та маркування)

Додаток Е (довідковий) Структура та вміст EN 50525 та його походження з HD 21 та HD 22

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Таблиця 1 — Вимоги до електричних випробувань кабелів

Таблиця В.1 — Метод випробування, вимірювання, вимоги

Таблиця В.2 — Програма послідовних випробовувань

Таблиця Е.1 — Загальна структура EN 50525

Таблиця Е.2 — Спеціальна структура EN 50525 та його походження з HD 21 та HD 22

Таблиця Е.З — Розташування кожної частини HD 21 та HD 22

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 50525-1:2011 Electric cables — Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0IU) — Part 1: General requirements (Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (UqIU) включно. Частина 1. Загальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 131 «Електроізоляційна і кабельна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 50525-1:2014 «Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0IU) включно. Частина 1. Загальні вимоги».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей EN 50525-1», «цей EN» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено структурні елементи «Вступ» і «Передмова»;

— до розділу 2 і «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНІ НИЗЬКОНАПРУЖНІ СИЛОВІ КАБЕЛІ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 450/750 В ВКЛЮЧНО
Частина 1. Загальні вимоги

ELECTRIC CABLES LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V
Part 1. General requirements

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний до жорстких і гнучких електричних кабелів на номінальну напругу (U0/U) до 450/750 В включно, які використовують у силових установках і промислових приладах.

Примітка 1. Для деяких типів гнучких кабелів використовують термін «шнур».

Примітка 2. Показники номінальної напруги наведено відповідно до мереж змінного струму. Кабелі дозволено використовувати у мережах постійного струму.

Примітка 3. Національні норми можуть містити додаткові вимоги щодо робочих характеристик кабелів, які не вказано в спеціальних вимогах, наведених у цьому стандарті. Наприклад, для будівель з високим рівнем відкритого доступу можна застосовувати додаткові вимоги щодо вогнестійкості кабелів.

Методи випробування для перевірки відповідності цим вимогам викладено в інших стандартах.

Спеціальні типи кабелів вказано в EN 50525 (серія) і EN 50525-3 (серія). Окремі частини, що входять до цих двох серій разом наведено надалі як «спеціальні технічні вимоги».

До кожного конкретного типу кабелів застосовують лише ті розміри (клас провідника, площа перетину), кількість жил, інші конструктивні особливості та номінальну напругу, які вказано в спеціальних технічних вимогах.

Кодові познаки цих типів кабелів відповідають HD 361.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише видання, яке зазначено. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання (разом з усіма змінами).

Примітка. Одне чи кілька посилань, наведених нижче, належать до конкретних підрозділів цього стандарту, наприклад розділу, таблиці, класу або типу. Перехресні посилання на ці стандарти недатовані, і завжди застосовують найновішу версію.

EN 50267-2-1 Common test methods for cables under fire conditions — Tests on gases evolved during combustion of materials from cables — Part 2-1: Procedures — Determination of the amount of halogen acid gas

EN 50267-2-2 Common test methods for cables under fire conditions — Tests on gases evolved during combustion of materials from cables — Part 2-2: Procedures — Determination of degree of acidity of gases for materials by measuring pH and conductivity

EN 50334 Marking by inscription for the identification of cores of electric cables

EN 50363 (series) Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy cables

EN 50395 Electrical test methods for low voltage energy cables

EN 50396 Non electrical test methods for low voltage energy cables

EN 60228 Conductors of insulated cables (IEC 60228)

EN 60684-2 Flexible insulation sleeving — Part 2: Methods of test (IEC 60684-2)

HD 308 Identification of cores in cables and flexible cords

HD 361 System for cable designation

HD 516 Guide to use of low voltage harmonized cables.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 50267-2-1 Загальні методи випробування кабелів полум’ям. Випробування на виділення газів під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2-1. Порядок виконання. Визначення кількості газу галогенної кислоти

EN 50267-2-2 Загальні методи випробування кабелів полум’ям. Випробування на виділення газів під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2-2. Порядок виконання. Визначення ступеню кислотності газів для матеріалів вимірюванням pH та провідності

EN 50334 Маркування написом для ідентифікування жил електричних кабелів EN 50363 (серія) Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів

EN 50395 Електричні методи випробування низьковольтних кабелів

EN 50396 Неелектричні методи випробовування для низьконапружних силових кабелів

EN 60228 Струмопровідні жили ізольованих кабелів (ІЕС 60228)

EN 60684-2 Трубки електроізоляційні гнучкі. Частина 2. Методи випробування (ІЕС 60684-2)

HD 308 Ідентифікування жил у кабелях і гнучких шнурах HD 361 Система кабельних познак

HD 516 Настанова із застосування низьковольтних гармонізованих кабелів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online