Постанова від 20.11.1991 № 324 Про створення Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 20 листопада 1991 р. N 324
                Київ
        Про створення Української державної
      корпорації по будівництву метрополітенів
              і тунелів
 
   З метою  забезпечення виконання державного замовлення на
проектування, будівництво  й  реконструкцію  метрополітенів  і
тунелів, впровадження  економічних  методів управління при їх
спорудженні Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти пропозицію  підприємств  і  організацій,  що
здійснюють будівництво метрополітенів і тунелів, про створення
Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і
тунелів Укрметротунельбуд).
   Корпорація "Укрметротунельбуд"  є добровільним об'єднанням
підприємств та організацій на  основі  поєднання  виробничих,
наукових і комерційних інтересів з метою створення сприятливих
умов для розв'язання їх виробничих та  економічних  завдань,
збалансованого розвитку  та поліпшення використання виробничих
потужностей, вирішення соціальних проблем трудових колективів,
координації при необхідності їх діяльності та захисту прав.
   Корпорація є юридичною особою, має самостійний баланс і діє
на підставі свого статуту та законодавства України.
   Підприємства й організації, що входять до складу корпорації,
зберігають господарську самостійність і права юридичної особи.
Взаємовідносини між ними, а також між  ними  і  корпорацією
визначаються договорами й статутом.
   До корпорації на добровільних засадах можуть входити інші
підприємства, організації, а також об'єднання незалежно від форм
власності й господарювання на основі спільності їх економічних і
соціальних інтересів.
   2. Корпорації "Укрметротунельбуд" забезпечує:
   виконання завдань по  будівництву  та  введенню  в  дію
метрополітенів, тунельних  споруд  різного  призначення, інших
виробничих об'єктів;
   вирішення питань соціально-економічного розвитку підприємств
і організацій, що входять до її складу;
   проведення цілеспрямованої  науково-технічної  політики  у
справі поліпшення якості будівництва, нарощування та підвищення
технічного рівня   виробництва,   ефективного   використання
потужностей; визначення напрямів зовнішньоекономічної діяльності;
   ліквідацію наслідків  аварій,  катастроф, стихійного  та
екологічного лиха на об'єктах будівництва підземних споруд.
   3. Установити, що:
   при плануванні  розвитку  народного  господарства України
виділення корпорації "Укрметротунельбуд" матеріально-технічних і
фінансових ресурсів  для  виконання  державного  замовлення
провадиться окремим рядком;
   президент і віце-президенти корпорації "Укрметротунельбуд"
обираються зборами  її  учасників  і затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
   4. Корпорація  "Укрметротунельбуд"  у  двомісячний  строк
зареєструватися відповідно  до чинного законодавства і подати
Кабінетові Міністрів України матеріали щодо її структури.
 
   Прем'єр-міністр України            В.ФОКІН
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів України          В.ПЄХОТА
   Інд. 34

БУДСТАНДАРТ Online