ДСТУ ETSI EN 301 489-13:2015 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 13. Спеціальні умови для випробування обладнання систем персонального радіозв`язку та допоміжного обладнання (мов...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
РАДІООБЛАДНАННЯ ТА РАДІОСЛУЖБ
Частина 13. Спеціальні умови для випробування
обладнання систем персонального радіозв’язку
та допоміжного обладнання
(мовного й немовного)
(ETSI EN 301 489-13:2002, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 489-13:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» (ДП «УНДІРТ») Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ. В. Баляр, канд. техн. наук; І. Биліна; О. Гофайзен, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Дітрих; Н. Ічаджик; О. Мазуркевич; В. Пилявський; О. Семенова; О. Удала

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 листопада 2015 р. № 164 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає ETSI EN 301 489-13:2002 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 13: Specific conditions for Citizens’ Band (CB) radio and ancillary equipment (speech and non-speech) (Електромагнітна сумісність і питання радіочастотного спектра. Стандарт щодо електромагнітної сумісності (EMC) радіообладнання та радіослужб. Частина 13. Спеціальні умови для випробування обладнання систем персонального радіозв’язку та допоміжного обладнання (мовного й немовного))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення

3.3 Познаки

4 Умови випробування

4.1 Загальні положення

4.2 Подавання випробувальних сигналів

4.3 Вилучені смуги радіочастот

4.4 Вузькосмугові завади приймачам за відгуком на випробувальний сигнал

4.5 Модулювальний стандартний випробувальний сигнал

5 Оцінювання якості функціювання

5.1 Загальні положення

5.2 Обладнання, яке може забезпечувати неперервний канал зв’язку

5.3 Обладнання, яке не забезпечує неперервного каналу зв’язку

5.4 Допоміжне обладнання

5.5 Класифікація обладнання

6 Критерії якості функціювання

6.1 Критерій якості функціювання для первинних користувацьких функцій

6.2 Критерій якості функціювання для вторинних користувацьких функцій

6.3 Критерії якості функціювання обладнання, яке не забезпечує неперервного каналу зв’язку

6.4 Критерії якості функціювання допоміжного обладнання, яке випробовують окремо

7 Огляд застосовності випробувань

7.1 Емісія

7.2 Несприйнятливість

Додаток А Визначення видів радіообладнання систем СВ зі сфери застосування цього стандарту

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 301 489-13:2002 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 13: Specific conditions for Citizens’ Band (CB) radio and ancillary equipment (speech and non-speech) (Електромагнітна сумісність (EMC) і питання радіочастотного спектру (ERM). Стандарт щодо електромагнітної сумісності (EMC) радіообладнання та радіослужб (ERM). Частина 13. Спеціальні умови для випробування обладнання систем персонального радіозв’язку та допоміжного обладнання (мовного й немовного)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ » замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до тексту стандарту долучено «Національні пояснення», виділені рамкою.

У цьому стандарті є посилання на Directive 1999/5/ЕС of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive) (Директива 1999/5/ЄС Європейського парламенту і Ради від 9 березня 1999 р. про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання і взаємне визнання їх відповідності (Директива R&TTE), відповідно до якої в Україні розроблено Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679.

Директиву Council Directive 89/336/ЕЕС of 3 May 1989 on the approximation of the laws ofthe Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive), на яку є посилання в цьому стандарті, замінено на Directive 2004/108/ЕС ofthe European Parliament and ofthe Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/ЕЕС ((Директива 2004/108/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. про зближення законів держав-членів щодо електромагнітної сумісності та скасування дії Директиви 89/336 ЄЕС), відповідно до якої в Україні розроблено Технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 631).

ETSI EN 301 489-1, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 301 489-1:2014 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
РАДІООБЛАДНАННЯ ТА РАДІОСЛУЖБ
Частина 13. Спеціальні умови для випробування
обладнання персонального радіозв’язку
та допоміжного обладнання (мовного й немовного)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
РАДИООБОРУДОВАНИЯ И РАДИОСЛУЖБ
Часть 13. Специальные условия для испытания
оборудования систем персональной радиосвязи
и вспомогательного оборудования (голосового и неголосового)

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
OF RADIO EQUIPMENT AND SERVICES
Part 13. Specific conditions for Citizens’ Band (CB) radio
and ancillary equipment (speech and non-speech)

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт разом з EN 301 489-1 [1] охоплює оцінювання електромагнітної сумісності (EMC) радіообладнання систем персонального радіозв’язку (СВ), призначеного для передавання мовного сигналу і/або даних (немовних), і пов’язаного з ним допоміжного обладнання.

Технічні характеристики, пов’язані з емісією антенного порту та випромінюванням порту корпусу радіообладнання систем СВ, не охоплено цим стандартом. Ці технічні характеристики щодо ефективного використання радіочастотного спектра можна знайти у відповідних стандартах ETSI на вироби.

У цьому стандарті визначено відповідні умови випробування, оцінення ефективності та критерії якості функціювання радіообладнання систем СВ (мовного і/або немовного) і пов’язаного з ними допоміжного обладнання.

Визначення видів радіообладнання систем СВ, охопленого цим стандартом, наведено в додатку А.

Класифікація навколишнього середовища і вимоги щодо емісії та несприйнятливості, застосовані в цьому стандарті, е такими, як установлено в EN 301 489-1 [1]. крім деяких конкретних умов, наведених у цьому стандарті. Застосовувані умови навколишнього середовища, на які є посилання в EN 301 489-1 [1] як на ті, в яких може бути використано обладнання, зі сфери застосування цього стандарту, повинен визначити виробник.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в тексті цього стандарту становлять положення цього стандарту.

Посилання бувають датовані (визначені за датою публікацїі та/чи номером видання, або номером версії) або недатовані.

Для датованих посилань подальші зміни не застосовують.

Для недатованих посилань застосовують останні версії.

1 ETSI EN 301 489-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

2 Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive)

3 Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive)

4 Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

5 ETSI EN 300 135-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio Equipment); Part 1: Technical characteristics and methods of measurement

6 ETSI EN 300 433-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude modulated citizen's band radio equipment; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ETSI EN 301 489-1 (V1.6.1) Електромагнітна сумісність і питання радіочастотного спектра (ERM). Стандарт щодо електромагнітної сумісності (EMC) для радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги

2 Директива Європейського парламенту і Ради 1999/5/ЄС від 9 березня 1999 р. щодо радіообладнання та телекомунікаційного кінцевого обладнання та взаємного визнання їхньої відповідності (Директива R&TTE)

3 Директива Ради Європи 89/336/ЄЕС від 3 травня 1989 р. щодо зближення законів країн-членів з питань електромагнітної сумісності (Директива EMC)

4 Директива 98/34/ЕС Європейського парламенту та Ради від 22 червня 1998 р., що встановлює порядок надання інформації у сфері технічних стандартів і регламентів

5 ETSI EN 300 135-1 Електромагнітна сумісність і питання радіочастотного спектра. Радіообладнання систем персонального радіозв'язку з кутовою модуляцією (Радіообладнання CEPT PR 27).; Частина 1. Технічні характеристики та методи вимірювання

6 ETSI EN 300 433-1 Електромагнітна сумісність і питання радіочастотного спектра. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання систем персонального радіозв’язку з амплітудною AM і/або одно-смуговою модуляцією. Частина 1. Технічні характеристики та методи вимірювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online